Utvecklas som handledare

Utvecklas som handledare

Att vara handledare betyder i sin allra enklast form "att leda någon vid handen", t.ex. genom en lärprocess. Handledarrollen handlar dels om att ge studenterna de förutsättningar som krävs för att de ska nå uppsatta mål, men det handlar även om att informera studenterna om mer praktiska detaljer som arbetstid och rutiner. En god relation mellan doktorand och handledare är grunden till att båda parter ska uppleva handledningsprocessen så bra som möjligt. 

 

Nio tips som utvecklar din handledning

En fungerande kommunikation mellan doktorand och handledare är viktig för att båda parter ska uppleva handlednings-processen så bra som möjligt. Online eller inte, här finner du nio konkreta tips och råd om hur du uppnår en god handledning.

Pedagogeeks om handledning

Det digitala handledningsstödet SciPro

SciPro är ett digitalt stödsystem som underlättar det administrativa handledningsarbetet för avhandlingar, vilket ger dig som handledare mer tid till feedback och formativ bedömning av studenternas arbete.

Kontakt

Vilka resurser vill du se mer av?
Mejla oss dina önskemål, tips eller idéer.

Annika Forslund
E-post: annika.forslund@su.se

Digitala stödsystem i undervisningen