Centrum för universitetslärarutbildning bjöd in till en virtuell högskolepedagogisk temadag om undervisning och examination online.

Frågor som lyftes var bland annat: Hur designar jag undervisning för bättre lärande i en digital miljö? Hur får jag mer kontakt och interaktion med mina studenter? Hur skapar jag en rättssäker examination online?

Den högskolepedagogiska temadagen ägde rum i e-mötestjänsten Zoom.

Dokumentation från varje session

Nedan ser du programmet för konferensen. Klicka på rubriken till den session som du vill läsa mer om. Här hittar du även eventuella förberedelseuppgifter samt dokumentation från temadagen i form av talarnas presentationer.

Om kursdesign för bättre lärande i digital miljö

Tid: Onsdag 13 maj 2020  :  kl 9—12

Under våren har du varit med om en hastig övergång från fysisk undervisning till undervisning online. Du har fått grepp om grundläggande kunskap i digitala verktyg för undervisning online, och vill börja arbeta mer med pedagogisk kursdesign. Under den här temadagen får du utveckla dig som online-lärare och kan börja skapa kurser för bättre lärande i digital miljö!

En förmiddag med flera parallella korta workshoppar om de möjligheter och utmaningar som digitala verktyg och alternativa arbetsmetoder erbjuder för undervisning och examination helt eller delvis på distans. Vi möts online via e-mötestjänsten Zoom. 

Målgrupp: universitetslärare och pedagogiskt ansvariga vid Stockholms universitet

Arrangör är Centrum för universitetslärarutbildning.

 

Program

Kl 9—9.50

   

Effektiva videokoncept och manus för din kurs

Jonas Collin, Institutionen för data- och systemvetenskap

Material från sessionen:

Support: cormac.mcgrath@edu.su.se

The changing role of the teacher (Sv/Eng)

Klara Bolander Laksov, Centre for the Advancement of University Teaching and Maria Öhrstedt, Deprtment of Education

Materials from the session:

Support: klara.bolander.laksov@edu.su.se

Pedagogiska principer i Zoom-praktiken

Tore Nilsson, Institutionen för språkdidaktik

Lena Geijer, Institutionen för pedagogik och didaktik

Material från sessionen:

Support: tore.nilsson@isd.su.se

Kl 10—10.50

   

Establishing presence online through the "Community of Inquiry" framework

Maria Weurlander and Lotta Jons,  Centre for the Advancement of University Teaching

Material från sessionen:

Establishing presence online through the "Community of Inquiry" framework (249 Kb)

Support: lotta.jons@su.se

Rättssäker examination

Cormac McGrath, Centrum för universitetslärarutbildning och Annelie Gunnerstad, Juridicum

Material från sessionen:

Rättssäker examination_ppt (712 Kb)

Support: cormac.mcgrath@edu.su.se

ABC-metoden för kursdesign/-utveckling (del 1)

Ola Knutsson, Institutionen för data- och systemvetenskap, Sofie Wennström, Stockholms universitetsbibliotek och Ulf Olsson, Centrum för universitetslärarutbildning

Support: ulf.olsson@su.se

Kl 11—11.50

   

Professionell kvalité på din videoproduktion hemma

Jonas Collin, Institutionen för data- och systemvetenskap

Material från sessionen:

Support: cormac.mcgrath@edu.su.se

Flipped classroom and PBL for active learning (in English)

Tore Nilsson, Department of Language Education

Materials from the session:

Support: maria.Weurlander@edu.su.se

ABC-metoden för kursdesign/-utveckling (del 2) fortsättning på dagens tidigare session

Ola Knutsson, Institutionen för data- och systemvetenskap, Sofie Wennström, Stockholms universitetsbibliotek och Ulf Olsson, Centrum för universitetslärarutbildning

Support: ulf.olsson@su.se

 

Interaktiva arbetssätt online

Linnéa Skogqvist Kasuririnen, Institutionen för Svenska och flerspråkighet

Material från sessionen:

Support: maria.ohrstedt@edu.su.se

   

 

Om sessionerna

 

Kl. 9—9.50

Effektiva videokoncept och manus för din kurs

Jonas Collin,  Institutionen för data- och systemvetenskap
Koncept, manus och fördelar med rörlig bild. Fokus ligger på pedagogik, kommunikation och effektivitet och går bla. igenom motivationsskapande design och dramaturgi.

Material från sessionen:

 

The changing role of the teacher in virtual teaching

Klara Bolander Laksov, Centre for the Advancement of University Teaching and Maria Öhrstedt, Deprtment of Education
When we turn to online teaching the environment creates new and different requirements on the role of the teacher. In this session you are given the opportunity to, based on the findings from a newly published article, reflect on and discuss what it means to be a teacher in the virtual environment and how our behaviour as teachers is affected and affects student learning. (Bilingual in Swedish and English)

Materials from the session:

 

Pedagogiska principer i Zoom-praktiken

Lena Geijer, Institutionen för pedagogik och didaktik och Tore Nilsson, Institutionen för språkdidaktik
Under denna workshop får praktiska grepp att använda för att aktivera och examinera deltagare med e-mötestjänsten Zoom och lärplattformen Athena.

Material från sessionen:

 

kl 10—10.50

Establishing presance online through the "Community of Inquiry" framework

Maria Weurlander and Lotta Jons, Centre for the Advancement of University Teaching
In connection with online teaching, special requirements are set for the teacher's presence. This session presents and discusses a framework that focuses on teacher, social and cognitive presence in connection with asynchronous and synchronous online teaching.

Material från sessionen:

Establishing presence online through the "Community of Inquiry" framework (249 Kb)

 

Rättssäker examination

Cormac McGrath, Centrum för universitetslärarutbildning och annelie Gunnerstad, Juridicum
Under denna workshop kommer vi att diskutera olika aspekter, såväl pedagogiska som juridiska, av rättssäkerhet i samband med digital examination. Vid sidan av de rättsliga regler, som styr examination, kommer vi särskilt att lyfta fram frågan om hur examinationsdesign kan bidra till att främja en rättssäker hemexamination.

OBS! Förberedelse innan sessionen. Deltagarna rekommenderas att läsa hela, eller utdrag ur UKÄ:s skrift Rättssäker examination som kan hämtas här.

Material från sessionen:

Rättssäker examination_ppt (712 Kb)

 

ABC-metoden för kursdesign/-utveckling (del 1)

Ola Knutsson, Institutionen för data- och systemvetenskap, Sofie Wennström, Stockholms universitetsbibliotek och Ulf Olsson, Centrum för universitetslärarutbildning
ABC-metoden är ett verktyg för kursutveckling där man att under kort tid och i att antal steg brainstormar kring ett kurs/programupplägg, med fokus på undervisningsformer/läraktiviteter. Workshopen är upplagd i två på varandra följande sessioner i Zoom.

 

Kl 11—11.50

Professionell kvalité på din videoproduktion hemma

Jonas Collin, Institutionen för data- och systemvetenskap
Skapa rörlig bild med hjälp av Skärminspelning, Webbkamera, PowerPoint och Mobiltelefon. Fokus ligger på att få professionell kvalité på video och ljud med hjälp av kamera, mikrofon, ljus och mjukvaror. Som en röd tråd löper frågan; Hur får jag bra kvalité på kontoret eller hemifrån?

Material från sessionen:

 

Flipped classroom and PBL for active learning (in English)

Tore Nilsson, Department of Language Education
How do we motivate students to engage more deeply with course literature and to be more active? A structured use of individual work, collaborative investigation and individual reflection can promote deep and solid conceptual understanding. We discuss how synchronous and asynchronous activities can be combined in an online or blended course to activate, challenge and motivate students.

Materials from the session

 

 

ABC-metoden för kursdesign/-utveckling (del 2)

Ola Knutsson, Institutionen för data- och systemvetenskap, Sofie Wennström, Stockholms universitetsbibliotek och Ulf Olsson, Centrum för universitetslärarutbildning
Det här är fortsättningsdelen (del 2) av sessionen om ABC-metoden. ABC-metoden som är ett verktyg för kursutveckling där man att under kort tid och i att antal steg brainstormar kring ett kurs/programupplägg, med fokus på undervisningsformer/läraktiviteter.

 

Interaktiva arbetssätt online

Linnéa Skogqvist Kasuririnen, Institutionen för Svenska och flerspråkighet
Under denna workshop lär du dig hur du kan använda interaktiva arbetssätt online, samt enkla strukturer som främjar samarbete och kommunikation vilket fördjupar förståelse. Du får prova på alla metoderna.

Material från sessionen: