Akademisk litteracitetsutveckling — att främja studenters läsande och skrivande

Utbildning

Datum: torsdag 17 oktober 2024

Tid: 13.00 – 14.30

Plats: Kursintroduktion online

Akademisk litteracitet är inte en färdighet vi har med oss ifrån gymnasiet, utan något vi utvecklar och vidareutvecklar här vid universitetet, som studenter och som forskare. Finns det ens en akademisk litteracitet? Vad som anses som rätt och fel sätt att tala och skriva skiljer sig enligt forskningen mellan ämnen, kurser och till och med mellan olika lärare på en kurs. Så hur kan studenterna bli bra på att ta till sig och uttrycka sig i ämnet?

Kursen riktar sig till dig som vill utveckla ditt kunnande och din praktik, för att på ett effektivare sätt stötta olika studenters och studentgruppers akademiska litteracitetsutveckling. Högskolepedagogisk fördjupningskurs för dig som har undervisningserfarenhet och tidigare högskolepedagogisk utbildning, UL1 eller motsvarande. Du undervisar vid Stockholms universitet eller inom Stockholm trio.

 

Om kursen

Kursen bygger på forskning och beprövad erfarenhet och presenterar olika perspektiv på och metoder för att stärka det akademiska skrivandet. I kursen synliggörs olika studenters och studentgruppers styrkor och utmaningar. Utifrån praktiknära case och exempel diskuteras strategier och modeller som kan främja undervisningen och bidra till breddat deltagande och genomströmning. 

Innehåll och arbetsformer

I kursen behandlas:

  • Perspektiv på studenters akademiska läsande och skrivande
  • Metoder och modeller för att stärka studenters litteracitetsutveckling
  • Case och dilemman hämtade ur kursdeltagares och olika studenters erfarenheter

Kursen motsvarar  två veckors studier (3 hp) i form av fem kurstillfällen, varav det första är digitalt medan de andra är fysiska träffar. Mellan kurstillfällena läser deltagarna angiven litteratur och skriver undervisningsexempel och case. Kursen ges i samarbete med Studentavdelningen vid Stockholms universitet.

 

Anmälan

Våra kurser vänder sig i första hand till, och är kostnadsfria, för anställda vid, eller associerade till, Stockholms universitet. Fortsättningskurser är också öppna för anställda vid Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska högskolan. När din ansökan har behandlats får du ett meddelande genom bokningssystemet med anvisningar om hur du slutför din anmälan. Därefter är din anmälan bindande och vid avhopp senare än två veckor innan kursstart faktureras institutionen med 2000 kronor. Genom din anmälan bekräftar du att ditt deltagande i kursen är förankrad hos prefekt eller motsvarande.

Vi välkomnar även kursdeltagare från andra universitet och högskolor i mån av plats och då mot en kursavgift.

Anmäl dig här

 

Hösten 2024

Kursdagar:
17 okt kl.13─14.30: Kursintroduktion (Obs! Online)

24 okt kl.13─16: Glappet och broar över det – förhållningssätt och metoder i mötet med olika studentgrupper

7 nov kl.13─16: Akademiskt läsande och skrivande – arbetssätt, strategier och språkliga redskap

20 nov kl.13─16: Att handleda uppsatsstudenter. Metaforer som redskap för återkoppling

5 dec kl. 9─16: Examinerande casearbeten

Lokal/Hitta till: Kursträffar på campus hålls på Institutionen för Pedagogik och Didaktik och i Stockholms universitetsbibliotek. Första seminarietillfället hålls online via Zoom.

Språk: Svenska

Kurslitteratur: Huvudbok är Inkluderande högre utbildning. Breddad rekrytering, breddat deltagande och studentaktivt lärande (2023) av Martin Stigmar (red). Ytterligare litteratur tillkommer.

Intyg: Seminarietillfällena är obligatoriska. Deltagare med godkänt resultat på kursen erhåller kursintyg. Kurs/kurspoäng registreras inte i Ladok.

Kursledare:  Karin Dahl, Pedagogisk konsult Studentavdelningen,  Aron Schoug Öhman, Lektor Institutionen för Pedagogik och didaktik och Vendela Blomström, Universitetsadjunkt Institutionen för svenska och flerspråkighet