Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till aktiva erfarna handledare som har handlett minst en doktorand till disputation. Förkrav: Deltagare ska ha fullgjort grundläggande handledarutbildning, det vill säga deltagit i kursen Forskarhandledning i teori och praktik vid Stockholms universitet eller motsvarande kurs vid annat lärosäte.

Om kursen

Genom kollegialt erfarenhetsutbyte kring olika handledningssituationer och fall ger kursen fördjupad kunskap om frågor som: Hur utvecklar jag mitt professionella förhållningssätt, både i förhållande till doktorander och till kollegor? Hur gör jag för att stimulera doktorandernas utveckling till självständighet och kreativitet? Hur bidrar jag som handledare till att tydliggöra de arenor som finns för formell och informell socialisation till den akademiska professionen?

Tid 11-12 april 2019
Plats Vår Gård
Omfattning Internat i två heldagar. Kursen motsvarar 1,5 hp i högskolepedagogik.
Språk Svenska
Inför kursstart Innan kursen ska du ha förberett dig genom textinläsning och att göra en skrivuppgift. Detaljerad information om uppgifterna förmedlas två veckor före kursstart.
Kursledare

Kirsti Niskanen, professor, Historiska institutionen

Anna-Lena Kempe, Universitetslektor,Institutionen för pedagogik och didaktik

Jesper Sollerman, professor, Institutionen för astronomi

 

Intyg

Du får ett kursintyg på att du har fullföljt kursen när du har deltagit i kursdagarna och utfört uppgifterna.

Pil som pekar på anmälningslänken

 

Anmälan och anmälningsvillkor

Våra kurser vänder sig i första hand till, och är kostnadsfria, för anställda vid, eller associerade till, Stockholms universitet. När din ansökan har behandlats får du ett meddelande genom bokningssystemet med anvisningar hur du slutför din anmälan. Därefter är din anmälan bindande och vid avhopp senare än två veckor innan kursstart faktureras institutionen med 2000 kronor. Genom din anmälan bekräftar du att ditt deltagande i kursen är förankrad hos prefekt eller motsvarande.

Anmälan är stängd.