Kursen vänder sig till universitetslärare på juridikens område och ger möjlighet att utveckla förmågan att planera, genomföra och utvärdera sin undervisning samt identifiera behov av vidare högskolepedagogisk utbildning och utveckling inom ämnet. Kursen ger dig en fördjupad förståelse av hur central högskolepedagogisk och ämnesdidaktisk forskning kan omsättas i undervisnings- och kursutvecklingspraktik i en juridisk utbildningskontext. Kursen motsvarar 7,5 hp och bedrivs på kvartsfart. Kursens upplägg förutsätter att du har läst UL 1 eller motsvarande.

Innehåll och upplägg

Mer specifikt inbegriper kursen reflektion och övningar kring följande teman:

  • studentaktivering, inkluderande beredskap för att möta dagens och morgondagens studenter på ett fruktbart sätt
  • återkoppling/formativ bedömning, inklusive modeller för att utveckla studentens förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap samt att fortlöpande stärka sin professionella kompetens
  • handledning av examensarbete och större uppsatser
  • att undervisa i och om juridisk och rättsvetenskaplig metod
  • konstruktiv samordning (lärandemål ─ undervisning ─ examination) och utformning av examination inom juridisk undervisning
  • kursutveckling; det vill säga att arbeta effektivt med de pedagogiska styrdokumenten för att åstadkomma hållbara strategier för högskolepedagogisk utveckling inom det egna ämnet.

I kursen varvas kontinuerligt högskolepedagogiska, teoretiskt orienterade, moment med motsvarande ämnesdidaktiska och praktiska moment. Varje enskilt tema ─ med undantag för workshopparna ─ inleds med en högskolepedagogisk introduktion till den aktuella tematiken, som följs av ett introduktionspass där frågeställningen preciseras utifrån juridikens specifika förutsättningar. Efter varje introduktionstillfälle kommer deltagarna, självständigt eller i grupp, arbeta med olika övningar och uppgifter kopplade till det aktuella temat. Vid följande seminarietillfälle redovisas uppgifterna skriftligen eller muntligen och resultaten diskuteras.

I kursen ingår också två workshoppar med fokus på praktiska aspekter av undervisning och kursutveckling.

Intyg utfärdas efter genomgången kurs. Kursen examineras genom aktiv närvaro vid de olika momenten samt att deltagarna genomför ett antal praktiska övningar samt presenterar och utvärderar resultaten av dessa. Deltagarna ska vidare författa en uppsats i ämnet för kursen.

Schema HT20/VT21

Schema i detalj finns i pdf-fil bifogat längst ner på sidan.

Obeservera att kursen ges online via Zoom

5 nov kl 9.00-16.00 Introduktionsdag (Detaljerat program längst ner på sidan)
10 nov kl 10.00-12.00 Återkoppling och handledning
13 nov kl 10.00-12.00 Återkoppling och handledning
19 nov kl 10.00-13.00 Återkoppling och handledning
24 nov kl 10.00-13.00 Workshop: Att  examinera metod och kritiskt tänkande
30 nov kl 10.00-15.00 Studentaktivering
8 dec kl 10.00-13.00 Studentaktivering
11 jan kl 13.00-15.00 Workshop: Metakognition och portföljmodellen I
12 jan kl 10.00-12.00 Workshop: Metakognition och portföljmodellen II
28 jan kl 10.00-15.00 Konstruktiv samordning och kursutveckling
4 feb  kl 13.00-15.00 Konstruktiv samordning och kursutveckling
3 mar kl 10.00-17.00 Redovisning av slutrapporter

 

Lokal

E-mötestjänsten Zoom

För att delta  behöver du:

  • En dator, padda eller mobil där du installerat och loggat in i e-mötestjänsten Zoom (se guide). Kolla i god tid att det fungerar.
  • Gärna ett headset med mikrofon
Språk Kursen ges på svenska. Participants who prefer to use English during the course can do so.  
Kursledare Marie Sandström, Professor i rättshistoria vid Juridiska institutionen  

 

Intyg

Deltagare med godkänt resultat på kursen erhåller kursintyg efter genomgången.

Pil som pekar på anmälningslänken

Anmälan och anmälningsvillkor

Våra kurser vänder sig i första hand till, och är kostnadsfria, för anställda vid, eller associerade till, Stockholms universitet. När din ansökan har behandlats får du ett meddelande genom bokningssystemet med anvisningar hur du slutför din anmälan. Därefter är din anmälan bindande och vid avhopp senare än två veckor innan kursstart faktureras institutionen med 2000 kronor. Genom din anmälan bekräftar du att ditt deltagande i kursen är förankrad hos prefekt eller motsvarande.

Vi välkomnar även kursdeltagare från andra universitet och högskolor i mån av plats och då mot en kursavgift. Kursavgift för externa deltagare: 15.000 kr.

Anmälan till Universitetslärarutbildning 2 (UL 2) - för dig som undervisar i jurdik HT20/VT21