Stockholms universitet

Rent och fräscht, till vilket pris? Om städningens laddade praktik och politik

Städning är en oundviklig och tidskrävande del av vardagen och ofta en ständig källa till konflikt. Ett rent hem är en statusmarkör samtidigt som själva städningen är lågt värderad. Vad säger detta om vårt samhälle och på vilket sätt påverkar politiska strömningar våra vardagssysslor? Ett samtal om smuts, makt och jämställdhet mellan historikern Karin Carlsson, sociologen Karin Halldén och Fanny Ambjörnsson, professor i genusvetenskap. Samtalet modereras av författaren och journalisten Gabriella Ahlström.

 

Samtalet hölls på Tranströmerbiblioteket den 5 maj 2022

Om deltagarna

Fanny Ambjörnsson är professor i genusvetenskap vid Stockholms universitet. Hennes forskningsfokus är genuskonstruktioner framför allt i relation till ungdom, femininitet och kroppslighet. I boken "Tid att städa: Om vardagsstädningens praktik och politik" frågar hon sig varför städning är så lågt värderad och känsligt att prata om.
Läs mer om Fanny Ambjörnssons forskning

Karin Carlsson är historiker med fokus på genus- och välfärdsfrågor. Ett intresse är hur familje- och socialpolitikens utformning påverkat omsorgsarbetet i våra hushåll. I boken "Kvinnosaker" samlar hon föremål som bär på berättelser om stora framsteg och viktiga landvinningar för kvinnor.
Läs mer om Karin Carlssons forskning

Karin Halldén är docent vid Institutet för Social Forskning (SOFI) vid Stockholms universitet. Forskningsintresset rör könsskillnader i arbetsmarknadskarriärer och arbetsliv och dess koppling till familj. Hon har bland annat forskat om RUT-avdraget.
Läs mer om Karin Halldéns forskning

 

Samarbete för öppna föreläsningar

Öppna föreläsningar på Tranströmerbiblioteket är ett samarbete kring öppna föreläsningar mellan Stockholms stadsbibliotek och Stockholms universitet. Våra öppna föreläsningar är alltid gratis och öppna för alla.

Läs mer om Tranströmerbiblioteket

Hitta fler öppna föreläsningar från Stockholms universitet

På denna sida