Stockholms universitet

Forskargrupp Centrum för kulturell evolution

Centrum för kulturell evolution bedriver tvärvetenskaplig forskning om de orsaksförhållanden som formar och förändrar människans kultur både i korta och långa tidsperspektiv.

Kulturell evolution är inte en beteckning för en specifik teori utan ett enande fält för tvärvetenskaplig forskning om kulturell uppkomst och förändring. Mänsklig kultur förändras ständigt, uppvisar en imponerande mångfald och finns närvarande i de flesta aspekter av mänskligt liv. Termen 'kultur' hänvisar till dess bredaste betydelse, och inkluderar alla fenomen som på något sätt beror på social överföring, såsom språk, religion, lagar, politik, teknologi eller konst.

Vår vision är en internationellt konkurrenskraftig forskningsmiljö där olika humanvetenskaper, naturvetenskaper och matematik verkar tillsammans för att utnyttja varandras kunskaper och metoder. Centrum för kulturell evolution engagerar och driver projekt tillsammans med andra forskare och institutioner inom Stockholms universitet och deltar även i internationella samarbeten.

Centrum för kulturell evolution verkar för att bryta upp den splittring som finns mellan humanvetenskaper och naturvetenskap, men också mellan olika ämnen och forskningsprogram inom områdena. Vår uppfattning är att uppdelningen i naturvetenskap och humanvetenskap är konstlad och omotiverad när det gäller forskning om kultur, och att olika vetenskapsområden kan vitalisera varandra.

Vetenskapliga framsteg är ofta produkten av en stark interaktion mellan data och teori. Empiriska data ger inspiration och riktning för teoretiskt arbete som i sin tur måste utvärderas med ytterligare empiriskt arbete. Matematik är ett viktigt redskap vid teoretiskt arbete, för att formalisera idéer och teorier, utvärdera logiska konsekvenser och generera testbara förutsägelser. På Centrum för kulturell evolution existerar teoretiska, matematiska och empiriska angreppssätt från en mängd discipliner och synvinklar parallellt.

Gruppmedlemmar

Gruppansvariga

Anna Jon-And

Forskare, Föreståndare för Centrum för kulturell evolution

Psykologiska institutionen
Anna Jon-And

Johan Lind

Gästforskare, Bidrädande föreståndare för Centrum för kulturell evolution

Psykologiska institutionen
Johan Lind

Medlemmar

Magnus Enquist

Professor

Zoologiska institutionen
Profilbild

Erik Forsberg

Doktorand

Psykologiska institutionen
Erik Forsberg

Anandi Hattiangadi

Professor

Filosofiska institutionen
Anandi Hattiangadi

Elida Izani Binti Ibrahim

Doktorand

Sociologiska institutionen
Elida Ibrahim.

Fredrik Jansson

Gästforskare, docent

Psykologiska institutionen
Fredrik Jansson

Arne Jarrick

Professor

Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Arne Jarrick

Markus Jonsson

Gästforskare

Psykologiska institutionen
Markus Jonsson

Martin Kolk

Forskare, Docent

Sociologiska institutionen
Martin Kolk

Fredrik Liljeros

Professor i sociologi

Sociologiska institutionen
Fredrik_portratt

Patrik Lindenfors

Docent, Forskare

Zoologiska institutionen
Photo of Patrik Lindenfors

Jerome Michaud

Gästforskare

Psykologiska institutionen

Mikael Parkvall

Forskare

Institutionen för lingvistik

Minna Persson

Master i migration och utveckling

Institutet för framtidsstudier
Minna Persson

Tina Sundelin

Forskare, docent

Psykologiska institutionen
Tina Sundelin. Foto: Henrik Dunér

Maria Wallenberg Bondesson

Fil.dr. historia

Affilierad forskare, Institutet för framtidsstudier
Maria Wallenberg Bondesson

Andreas Wartel

Master of Evolutionary biology

Centrum för kulturell evolution
Andreas Wartel, privat

Vera Vinken

Affilierad forskare

Centrum för kulturell evolution
Vera Vinken

Forskningsprojekt

Publikationer