Stockholms universitet

Forskargrupp Nätverket för tidigmodern historia

Här finns nyheter, seminarier och annat aktuellt från Nätverket för tidigmodern historia.

Nätverket för tidigmodern historia är ett nationellt samarbetsorgan för forskare, doktorander och masterstudenter som sysslar med tidigmodern historia. Nätverket anordnar workshops och delar tidigmoderna nyheter. Medlemmarna bidrar också till blogginlägg som publiceras här. Hitta till blogginläggen under Nyheter!

Aktuellt:

Ny doktorandkurs: Experiments in Premodern Comparative History, 7,5 hp

Masterstudenter bjuds till tidigmodern workshop i Lund

Se mer under Nyheter och Kalender!

Oljemålning. Många män klädda i 1500-talskläder vid en å. I ån fler män i roddbåtar som sjunker.
De zielenvisserij, Adriaen Pietersz. van de Venne, 1614, Rijksmuseum, Amsterdam

Gruppbeskrivning

Nätverket initierades av Svante Norrhem, Lunds universitet, Margaret Hunt, Uppsala universitet och Karin Sennefelt, Stockholms universitet.

Syftet är att:

  • Initiera forskningssamarbeten mellan forskare vid olika lärosäten och institutioner
  • Arbeta för att svensk tidigmodern forskning synliggörs mer internationellt
  • Uppmuntra till att öka inslaget av utomnordiska ämnen och teoretiska perspektiv inom svensk tidigmodern forskning
  • Stärka intresset för tidigmodern forskning i nästa generation historiker

Ett första Tidigmodernt forum hölls i Stockholm i mars 2022. Tidigmodernt forum II kommer att arrangeras i Göteborg i mars 2024.

Gruppmedlemmar

Gruppansvariga

Karin Sennefelt

Professor

Historiska institutionen
Karin Sennefelt

Per Anton Runesson

Universitetslektor

Historiska institutionen
Okänd

Margaret Hunt

Professor

Historiska institutionen, Uppsala universitet

Sari Nauman

Docent

Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet
Sari Nauman

Svante Norrhem

Docent

Historiska institutionen, Lunds universitet
Svante Norrhem

Trine Outzen

Lunds universitet

Medlemmar

Martin Almbjär

Uppsala universitet

Eva Andersson

Göteborgs universitet

Martin Berntson

Göteborgs universitet

Christopher Collstedt

Södertörns universitet

Kristoffer Edelgaard Christensen

Lunds universitet

Stefan Eklöf Amirell

Linnéuniversitetet

Emma Forsberg

Lunds universitet

Anna Maria Forssberg

Forskare

Statens maritima och transporthistoriska museer, Vasamuseet
Anna Maria Forssberg framför Vasaskeppet.

Ricardo Fernández González

Doktorand

Historiska institutionen

Mats Hallenberg

Professor

Historiska institutionen
Mats Hallenberg

Lisa Hellman

Lunds universitet
Lisa Hellman

Martin Linde

Universitetslektor

Göteborgs universitet

Caroline Lindroth

Uppsala universitet

Magnus Linnarsson

Universitetslektor

Historiska institutionen
Magnus Linnarsson

Steve Murdoch

Professor

Försvarshögskolan

Per Anton Runesson

Universitetslektor

Historiska institutionen
Okänd

Kekke Stadin

Södertörns högskola

Aske Stick

Uppsala universitet

Johanna Thorelli

Göteborgs universitet

Karl Vesterberg

Lunds universitet

Linda Wikland

Doktorand

Historiska institutionen

Henrik Ågren

Uppsala universitet

Nyheter

Utvald läsning

Resurser och nyheter från nätverket att hålla koll på.