Läsgruppen för tidigmoderna historiker återvänder våren 2024

Doktoranderna Tabea Hochstrasser och Patrick van der Geest från Umeå respektive Lunds universitet initierar återkomsten av den Tidigmoderna läsgruppen.

Se mer information och preliminärt schema i den engelska artikeln: 

Return of the online Early Modern Reading Group!