Ny doktorandkurs: Experiments in Premodern Comparative History 7,5 hp

Historiska institutionen har beviljats medel från fakultetens forskarskola till en ny doktorandkurs. Kursen, som startar hösten 2023, ges i samarbete med Göteborgs och Lunds universitet och syftar till att ge fördjupade kunskaper om hur komparativa metoder kan användas i historisk forskning i en förmodern kontext.

Handwritten accounts from the 16th century
From the accounts of the royal wardrobe, 1551, Slottsarkivet/Riksarkivet. Photo: Sofia Ekelund

Läs mer om kursen på Historiska institutionens engelska webbsida