Ny läsgrupp om tidigmodern historia

En prestigelös diskussionsklubb för doktorander inom Nätverket för tidigmodern historia.

Doktoranderna i nätverket för tidigmodern historia startar höstterminen 2022 en läsgrupp; en prestigelös diskussionsklubb som träffas och pratar om en kort text som fått oss att tänka – antingen om det tidigmoderna, historia i allmänhet, eller teoretiska problem som kan egga tanken. Syftet är att skapa en intellektuell gemenskap bland doktorander i nätverket och lära av varandras kloka huvuden.

Läsgruppen har inga formella krav på närvaro eller typ av texter, förutom att den absoluta maxlängden på vad vi läser är 20 sidor (men gärna kortare) per tillfälle. Meningen är att läsningen ska vara rolig, inte arbetsbetungande.

Första tillfället kommer ske fredagen den 2:a september (på Zoom så att alla kan deltaga) men redan nu är alla doktorander i nätverket välkomna att skicka in förslag på något man gärna skulle läsa tillsammans med andra!

Kontaktperson: Gustav Ängeby gustav.angeby@historia.su.se

Boken ”Flor de santidad. Historia milenaria. Opera Omnia, vol. II.” av Ramón del Valle-Inclán.Nilas
Foto: Niklas Björling