Tidigmoderna nätverket bjuder in till artikelworkshop

En och en halv dag på Collegium for Advanced Study i Uppsala för tidigmoderna forskare i alla skeden av sin karriär. Läs mer om workshopen och om ansökan.

Tidigmoderna nätverket och Professor Margaret Hunt, Uppsala Universitet meddelar inbjudan till alla forskare inom området tidigmodern historia:

Ansökningar välkomnas att delta i en workshop om att förbereda artiklar i tidigmodern historia för publicering i internationella tidskrifter. Workshopen på en och en halv dag är avsedd för forskare i alla skeden av deras karriär. Ett projekt av Tidigmoderna nätverket, med stöd av Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet I Uppsala och Swedish Collegium for Advanced Study.

 

Datum och resa

Workshopen kommer att hållas på Swedish Collegium for Advanced Study in Uppsala, 15 maj-16 maj 2023. Tack vare stöd från Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala kan vi betala resekostnader från var som helst i Sverige och övernattning för en natt. Om du kommer från länder utanför Sverige kan vi kanske betala en del av dina kostnader.

 

Workshopens innehåll

Det mesta av workshopen kommer att ägnas åt en diskussion av dina artiklar. Deltagarna kommer att distribuera en artikel, i nästan färdig form, som de vill skicka in till en internationell tidskrift. Dessa kommer att skickas in till oss i förväg (deadline: måndagen den 17 april 2023) och granskas av två läsare/kommentatorer. Dessutom kommer det att diskuteras varje artikel av den samlade gruppen och varje författare får tydliga, konkreta förslag på hur deras artikel kan förbättras. Tanken är att detta ska vara en rigorös och konstruktiv referentgranskning som ger artiklar en bättre chans att publiceras i ledande internationella tidskrifter och ökar skribenternas förtroende.

Det finns plats för åtta presentatör och ett par lyssnare. En del av workshopen kommer att ägnas åt att kartlägga de tidskrifter som publicerar i tidigmodern historia och diskutera strategier för att välja en lämplig tidskrift att publicera i. Artiklarna kan fokuseras på historien i vilken region som helst i världen och tidsramen är 1450 till 1815, men detta är något flexibelt. Artiklar bör inte vara längre än 10 000 ord.

Workshopen kommer att ledas av professor Margaret Hunt (Uppsala), professor Karin Sennefelt (Stockholm) och docent Lisa Hellman (Lund och Swedish College for Advanced Study). Utöver dessa tre kommer det att finnas ytterligare en till två läsare/kommentatorer, beroende på språken i de artiklar som skickas till oss. En hel del viktiga verk i tidigmodern historia publiceras på andra språk än engelska (t.ex. tyska och franska), så vi vill se till att vi kan diskutera artiklar avsedda för tidskrifter på dessa språk. Språket på workshopen kommer i första hand att vara engelska och svenska.

 

Kontakt och Ansökan

Antalet platser är begränsat, så ansök omgående till: Margaret.hunt@hist.uu.se.

Genom att ansöka förbinder du dig att ha din artikel i färdig form att skickas ut till referentbedömare och workshopdeltagare senast den 3 april. För att ansöka skicka oss ett e-postmeddelande där

  1. Du uppger ditt intresse av att delta i workshopen
  2. Ange i en mening eller två ämnet och språket för din artikel, och vilken tidskrift du vill skicka in den (om du vet)
  3. Berätta för oss din adress och e-post, och eventuell institutionell tillhörighet.

Hela inbjudan som pdf för utskrift:

Inbjudan från Nätverket för tidigmodern historia som pdf (170 Kb)