Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskargrupp Strukturell dynamik i vattenlösningar (SDAQS)

I gruppen är vi intresserade av att förstå vattnets roll i kemiska och biofysikaliska processer ur ett statistiskt fysikperspektiv. Vi studerar den strukturella dynamiken hos vattenlösningar, inklusive nanopartiklar, organiska molekyler och proteiner i underkylda och glasartade tillstånd.

Vi kombinerar de senaste experimenten vid röntgenanläggningar med dataanalysmetoder för högpresterande datorer och molekyldynamiska simuleringar för att nå en djupare mekanistisk insikt.

Våra experiment omfattar användning och utveckling av tekniker för koherent spridning vid storskaliga röntgenanläggningar, t.ex. synkrotroner, som MAX IV, och XFEL-lasrar (X-ray free-electron lasers), som European XFEL. Vi specialiserar oss på XPCS (X-ray Photon Correlation Spectroscopy) och tidsupplöst röntgenspridning som metoder för att följa strukturell dynamik i lösningar med hjälp av hård röntgenstrålning. Dessutom utvecklar vi röntgenkompatibla provmiljöer och använder interna uppställningar som dynamisk ljusspridning, röntgendiffraktion och IR-spektroskopi.

 

Gruppmedlemmar

Forskningsprojekt

Publikationer

Nyheter