Stockholms universitet

Stockholms universitet har en lång tradition av avancerad och internationellt uppmärksammad forskning i logik. Logik undersöker principer och metoder för giltig argumentation och resonerade. Formell logik använder ett exakt logiskt språk berikat med formell semantik samt system för deduktiva slutledningar som fångar logiskt giltigt resonerande.

Filosofisk logik undersöker problem som uppstår i logik, som relaterar till dess grundläggande roll för vetenskapsfilosofin. Institutionen har en stark tradition i logik, bl a bevisteori samt teorin om generaliserade kvantifikatorer. Därtill spänner sig forskningen i logik över ett stort fält: modallogik, temporal logik, epistemisk logik, deontisk logik, handlingslogik inklusive multi-agent system, modal mu-kalkyl.

I vår pågående forskning fokuserar vi expressivitet, fullständiga axiomatiska och andra deduktiva system, avgörbarhet och andra beräkningsbara områden, samt applicerbarhet till problem i filosofi, artificiell intelligens, datavetenskap, matematik, samt spelteori. Därtill är vår forskning intriktad på logiska aspekter av kompositionalitet avseende abstrakt semantik, logikens normativitet, logisk oenighet, konventionalism i logik, deduktivt resonerande samt logisk exceptionalism vs anti-exceptionalism.

Relaterat forskningsämne

Filosofi, teoretisk
Begrisschrift II
På denna sida

Forskare

Valentin Goranko

Professor

Filosofiska institutionen
Valentin Goranko

Sebastian Enqvist

Universitetslektor

Filosofiska institutionen
Sebastian Enqvist

Anders Schoubye

Universitetslektor

Filosofiska institutionen
Schoubye

Paul Gorbow

Postdoktor

Filosofiska institutionen
Paul Kindvall Gorbow

Karl Nygren

Postdoktor

Filosofiska institutionen
Karl Nygren

Anders Lundstedt

Doktorand

Filosofiska institutionen
A picture of Anders Lundstedt

Dag Westerståhl

Professor emeritus

Filosofiska institutionen
Dag W

Dag Prawitz

Professor emeritus

Filosofiska institutionen
Dag Prawitz

Forskningsprojekt