Stockholms universitet

Forskningsprojekt AI-läskunnighet i den svenska lärarutbildningen

Hur kan lärarutbildningen ge lärarstudenter den kompetens som behövs i framtiden när Artificiell intelligens (AI) förväntas få en allt större plats i skolan?

Robot med vad som ser ut som en bit av en surfplatta.
FOTO: SANDNES1970

Artificiella intelligenta (AI) system som använder maskininlärning förväntas spela en mer central roll i skolans vardag. Men införandet av AI-teknik i klassrum kräver att lärare och lärarutbildare förstår av hur dessa teknologier fungerar. I detta sammanhang blir lärarutbildarens AI-läskunnighet av central betydelse för hur lärarstudenter senare kommer att kunna anamma, relatera till och undervisa om AI som lärare.

Syftet med projektet är att studera AI-läskunnighet i den svenska lärarutbildningen med fokus på lärarutbildares professionella utveckling. 

Mer information på projektets engelska sida
 

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Cormac McGrath

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och didaktik
Cormac McGrath

Linnéa Stenliden

Biträdande professor

Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet
Bild på Linnéa Stenliden

Medlemmar

Fredrik Heintz

Professor

Institutionen för datavetenskap (IDA), Linköpings universitet
Fredrik Heintz

Anna Åkerfeldt

Forskare

Institutionen för ämnesdidaktik
Anna Åkerfeldt