Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskningsprojekt Barnets färd genom den sociala barnavården

I en sexårig studie ska 2 000 barn och ungdomar i nordvästra Stockholm följas genom barnavårdssystemet. Studien bedrivs av en tvärvetenskaplig forskargrupp med sin bas i socialt arbete, kriminologi, sociologi och juridik, och i samarbete med FoU-Nordväst.

Cykel

Projektbeskrivning

I en longitudinell ansats ska ca 2 000 barn och ungdomar, fördelat över åtta kommuner i nordvästra Stockholm, följas genom barnavårdssystemet. Från det att socialtjänstens utredning avslutas med beslut om olika former av insatser eller utan åtgärd. Data samlas in vid tiden för utredningens avslut samt ett år, respektive fem år efter avslutad utredning, vilket är en ovanligt lång uppföljningstid för en studie av detta slag.

Uppgifter avser exempelvis barnens bakgrundsförhållanden och problembilder, vilka insatser de får och varför. Mot slutet av projekttiden kompletteras materialet med data från nationella register. Omkring 100 av barnen kommer följas i mer djupgående kvalitativa studier om deras syn på de insatser som beviljats.

Programmets syftar till ett närmande mellan praktik och forskning. På basis av de forskningsresultat som inhämtats ska programmet kunna bidra med utveckling av fungerande och lättanvända system för lokal uppföljning och utvärdering. Detta arbete bygger på en intensiv samverkan mellan forskare, praktiker och brukare, som inkluderar en tät och löpande avrapportering och diskussion av forskningsresultat inom ramarna för programmet.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Stefan Wiklund

Professor, prefekt

Institutionen för socialt arbete
Stefan Wiklund

Medlemmar

Maria Andersson Vogel

Forskare

Kriminologiska institutionen
Maria A Vogel

Åsa Backlund

Universitetslektor

Institutionen för socialt arbete
Åsa Backlund. Foto: Rickard Kilström, Stockholms universitet

Alexander Björk

Universitetslektor

Institutionen för socialt arbete
Alexander Björk. Foto: Niklas Björling

Lars Brännström

Professor

Institutionen för socialt arbete
LB

Erica Edström

Doktorand

Institutionen för socialt arbete

Joakim Isaksson

Universitetslektor, docent

Institutionen för socialt arbete
Joakim Isaksson. Foto: Vilhelm Stokstad

Tommy Lundström

Professor i socialt arbete

Institutionen för socialt arbete
Tommy Lundström. Foto: Eva Dalin

Tove Pettersson

Professor

Kriminologiska institutionen

David Pålsson

Universitetslektor

Institutionen för socialt arbete
David Pålsson Foto: Rickard Kilström

Marie Sallnäs

Professor

Institutionen för socialt arbete
Marie Sallnäs. Foto: Vilhelm Stokstad

Mer om projektet

Forskningsprojektet bedrivs i samarbete med FoU.

Läs mer på FoU nordväst hemsida.

Projektet är finansierat av Fortes satsning på tillämpad välfärdsforskning.

Läs mer på Fortes hemsida.

 

Forskningsprojektets nyhetsbrev

Februari 2022