Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskningsprojekt LVC-Steps

Syftet med projektet är att inom domänen flygstridsträning utveckla och utvärdera vetenskaplig förankrade pedagogiska ansatser, metoder och verktyg för att systematiskt planera, utvärdera och följa upp träning och träningsresultat.

Illustration av stridsflygträning
Projektet LVC-Steps planerar, utvärderar och följer upp stridspiloters träning i virtuella, simulerade och verkliga miljöer.

Projektets fullständiga titel är ”LVC-Steps (Live, Virtual och Constructive: simulering, träningsvärde, effektivitet och prestation för stridsflyg)”. Projektet utgår från träningskonceptet LVC, där verkliga flygfarkoster (”live”) kombineras med virtuella (bemannade flygsimulatorer) och datorgenererade entiteter (”constructives”) i ett och samma träningsscenario.

Projektet fokuserar på begrepp som träningsvärde och att stridspiloter i verkliga och simulerade flygfarkoster får ett bra träningsvärde. Detta inbegriper design av LVC-träningsscenarier samt utvärdering av genomförda scenarier i termer av träningsvärde.

Projektet samarbetar med Flygvapnet och dess flottiljer i Sverige.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Robert Ramberg

Professor, bef unlekt

Institutionen för data- och systemvetenskap

Rogier Woltjer

Totalförsvarets forskningsinstitut/Flygvapnets luftstridssimuleringscenter (FOI/FLSC

Medlemmar

Henrik Artman

KTH

Sanna Aronsson

Totalförsvarets forskningsinstitut/Flygvapnets luftstridssimuleringscenter (FOI/FLSC)

Publikationer