Stockholms universitet

Forskningsprojekt MEP vägens betydelse i tarmfloran och dess effekt på beteendet

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Ingrid Faye

Professor emerita

Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut
Ingrid Faye

Medlemmar

Carlo Crescenzi

Gästprofessor

Institutionen för material- och miljökemi
Carlo Crescenzi

Klas Udekwu

Swedish University of Agricultural Sciences