Stockholms universitet

Forskningsprojekt PriMaaS

Inom en snar framtid behöver vi inte äga egna bilar eller cyklar. I stället köper och konsumerar vi personlig transport som en tjänst. Hur förändrar det samhället? PriMaaS är ett projekt om att utveckla MaaS-konceptet, det vill säga mobilitet som tjänst.

Genrebild: Gula hyrcyklar på rad. Foto: Krisana Antharith/Mostphotos.
Foto: Krisana Antharith/Mostphotos.

Mobilitet som tjänst (Mobility-as-a-Service, MaaS) är ett relativt nytt koncept. Det huvudsakliga målet är att förändra hur människor reser och betalar för mobilitetstjänster, när de tar sig från A till B i sitt dagliga liv.

PriMaaS handlar om att utveckla styrmedel, till exempel lagar eller andra former av regleringar, offentlig–privata kommersiella kontrakt, eller annat som kan spela en värdefull roll när myndigheter och andra krafter arbetar för att stödja införandet av MaaS. De nya plattformarna ska bidra till ett på alla sätt hållbart samhälle, fullständig social integration och ökad tillgänglighet för alla.

PriMaaS arbetar med att öka samarbete och förtroende mellan nyckelintressenter i olika europeiska regioner (till exempel transportmyndigheter, trafikoperatörer, leverantörer av mobilitetsappar och konsumentskyddsorganisationer). Det gör vi genom att ha tematiska regionala och interregionala möten och konferenser för att utbyta erfarenheter.

PriMaaS bygger ett kunskapsnav fokuserat på att öka nivåerna av MaaS i regionala transportnätverk för att maximera deras effektivitet.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Mattias Svahn

Forskare

Institutionen för data- och systemvetenskap
Mattias

Aron Larsson

Universitetslektor

Institutionen för data- och systemvetenskap
Photo of Aron Larsson

Jorge Bandeira

University of Aveiro, Portugal

Medlemmar

Jorge Miguel Marques de Brito

Intermunicipal Community of the Coimbra Region

Gennaro Ciccarelli

National Association for Telematics for Transport and Safety

Mihai Cosmin Niculescu

Intelligent Transport Systems ITS – Romania

Matthias Garter

University of applied sciences Erfurt

Mihaela Jugaru

Timisora Municipality

Raffaele Cattani

Liguria Region

Marja-Ritta Mattila Nurmi

Council of Tampere Region, Finland

Julie Vinders

South East of Scotland Transport Partnership

Mer om projektet