Stockholms universitet

Forskningsprojekt Robotic Process Automation i offentliga tjänster

Användningen av så kallad Robotic Process Automation ökar inom offentlig sektor. Syftet är att förbättra kvaliteten och effektiviteten hos offentliga tjänster. Detta avhandlingsprojekt studerar hur adoptionsprocessen ser ut.

Robothand som trycker på "enter" på ett tangentbord.
Foto: Andrey Popov/Mostphotos.

I detta projekt genomför vi fallstudier i offentliga organisationer för att undersöka hur så kallad Robotic Process Automation (RPA) införs, och hur processen förändrar organisationernas arbetssätt.

RPA handlar om att med hjälp av mjukvarurobotar lösa administrativa och rutinmässiga arbetsuppgifter och därmed frigöra tid för medarbetarna. Projektet bygger på detaljerade och djupgående granskningar av hur RPA används i olika sammanhang inom respektive organisation. Fallstudierna genomförs i Turkiet och Sverige.

Det här är Evrim Oya Güners avhandlingsprojekt.
Handledare är Shengnan Han.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Shengnan Han

Professor

Institutionen för data- och systemvetenskap
2023_2

Medlemmar

Evrim Oya Güner

Doktorand

Institutionen för data- och systemvetenskap
Evrim Güner