Stockholms universitet

Forskningsprojekt Växla upp: Implementering av en modell för mångfald och inkludering

Mångfald ses av Volvo som ett verktyg att rekrytera eftertraktad personal som kan bidra till stärkt innovationsförmåga. För att det ska bli verklighet visar forskning att mångfald behöver paras med ett aktivt arbete för inkludering.

Foto: Mostphotos
Foto: Mostphotos

Syftet med projektet är att i interaktiva processer tillsammans med Volvo vidareutveckla, testa samt utvärdera processmodellen Organisational Diversity & Inclusion Level (ODIL). Modellen består av sju delar som fokuserar både på normmedveten rekrytering och inkludering. Förväntat resultat av projektet är ökad normmedvetenhet bland chefer och medarbetare vid Volvo för stärkt innovationsförmåga. Utvecklingen av modellen sker i interaktiva processer tillsammans med Volvo där FoU-arbete har följande upplägg: 

Initialt genomförs intervjuer med ett antal medarbetare enligt modellens specifika fokusområden. Preliminära analyser presenteras sedan vid workshoppar för anställda på Volvo. Under dessa används en metodologi som möjliggör diskussion, reflektion samt modifikation av preliminära analyser. Lärdomar från dessa utvecklas vidare till ett upplägg som gör att Volvo själva i ett senare skede kan organisera egna workshoppar.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Susanne Andersson

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och didaktik
Susanne Andersson, Stockholms universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik

Medlemmar

Dag Balkmar, docent

Docent

Örebro universitet
Dag Balkmar

Anne-Charlott Callerstig, forskare

Örebro universitet

Publikationer

Mer om projektet

Sammanfattning om projektet och metodologin (powerpoint)i:

Gear up! Implementing a model for diversity and inclusion (3067 Kb)