Vårt mål är att vara en professionell och hållbar administrativ organisation, som tydligt och effektivt tillhandahåller och utvecklar stöd och service av hög kvalitet. Vi bidrar till att institutionen kan bedriva sin verksamhet inom forskning och utbildning genom att vara en samarbetspartner som avlastar i det administrativa arbetet. Fysikums medarbetare och studenter ska ges ett bra bemötande, ett sakkunnigt stöd och har en god tillgänglighet.

Kontakta vår personal

Vem ska jag kontakta (Extern sida som kräver inloggning)

Administrativ chef

Ekonomi

Institutionssekreterare

Kommunikation

Personaladministration

Arkiv och diarium

Utbildningsstöd