Vårt mål är att vara en professionell och hållbar administrativ organisation, som tydligt och effektivt tillhandahåller och utvecklar stöd och service av hög kvalitet. Vi bidrar till att institutionen kan bedriva sin verksamhet inom forskning och utbildning genom att vara en samarbetspartner som avlastar i det administrativa arbetet. Fysikums medarbetare och studenter ska ges ett bra bemötande, ett sakkunnigt stöd och har en god tillgänglighet.

Våra generiska e-postadresser:
Faktura@fysik.su.se – leverantörsfakturor
Reserakning.utlagg@fysik.su.se – reseräkningar, utlägg, friskvårdskvitton etc
inkop@fysik.su.se - inköp av exempelvis kontorsmaterial, te, kaffe etc samt resor
hr@fysik.su.se – anställningar och personaladministration
registrator@fysik.su.se – arkiv och registratur
fysinfo@fysik.su.se – för uppdatering av fysikums webb.
studievagledare@fysik.su.se  - studievägledare
studentexp@fysik.su.se  - studieadministratör
basar@fysik.su.se - basårsadministratör
examination@fysik.su.se – tentamensadministration
projekt@fysik.su.se - forskningsprojekt
inventering@fysik.su.se - frågor om inventering
lokalbokning-su@fysik.su.se - Bokning av SU-lokaler

Kontakta vår personal

Administrativ chef

Ekonomi

Kommunikation

Personaladministration

Arkiv och diarium

Utbildningsstöd

Prefektstöd