Forskargrupper

Forskningen inom data- och systemvetenskap är bred, och många forskare på DSV är engagerade i tvärvetenskapliga projekt. Vi har flera aktiva forskargrupper som undersöker exempelvis hur ny teknik blir en del av människors sociala miljöer, eller hur AI, språkteknologi och hälsoinformatik kan kombineras.