Jalal Nouri ny professor på DSV

Teknikstött lärande är ett av styrkeområdena på Institutionen för data- och systemvetenskap. Nu får det extra skjuts av att Jalal Nouri utnämns till professor.

Porträttfoto: Jalal Nouri, Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV), Stockholms universitet
Jalal Nouri. Foto: Privat.

3 februari 2022 befordrades Jalal Nouri till professor i data- och systemvetenskap med inriktning teknikstött lärande. Hans forskarkarriär har varit snabb: Nouri blir nu den yngsta professorn på Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV), och en av de yngsta på Stockholms universitet.

Det är bara några få procent som hinner bli professorer innan sin 40-årsdag. Hur känns det att sälla sig till den skaran?

– Just nu är jag mest glad över att mina föräldrar, som har varit extremt stödjande och gjort stora uppoffringar, hinner uppleva detta. Jag är också väldigt tacksam över stödet från min fru, hon är min ryggrad. I övrigt känner jag nog inget som jag inte kände innan jag blev befordrad, ler Jalal Nouri.

En röd tråd genom karriären

Han disputerade på DSV i oktober 2014 och blev docent 2017. Vid sidan av forskningsmeriterna är han också en uppskattad lärare. För närvarande handleder Jalal Nouri doktorander och masterstudenter inom områdena AI för utbildning och ”learning analytics”. Han håller också kurser i programmeringsdidaktik för verksamma lärare.

– Den röda tråden från min doktorsavhandling till det jag gör i dag är ett starkt och brett intresse för teknikstött lärande. Jag har hela tiden intresserat mig för praktiknära och tillämpad forskning som har direkta implikationer på utbildning och lärande.

– Det har kommit till uttryck i att jag har varit med och infört programmering eller datadriven metodik på alla utbildningsnivåer, och samtidigt studerat hur utbildningen påverkats. Jag har också studerat best practice och utmaningar under covid-pandemin, och undersökt hur vi kan bygga användarcentrerad utbildningsteknologi som tar vara på digitaliseringens möjligheter, berättar Jalal Nouri.

Forskning för bättre mattelektioner

I dag leder han en forskargrupp på DSV som fokuserar på ”learning analytics” och AI för utbildning. Han är även forskningsledare för två större, externfinansierade projekt. Det ena genomförs tillsammans med Vetenskapsrådet och handlar om AI-tillämpningar inom högre utbildning. Det andra är ett praktiknära Ifous-projekt där Nouri, tillsammans med ett stort antal lärare och skolpersonal från olika kommuner, undersöker hur metoder för datadriven skolutveckling kan införas i grundskola och gymnasium.

– Jag deltar också i ett fyraårigt projekt som är finansierat av Wallenbergstiftelserna. Professor Torkel Klingberg från Karolinska institutet och jag forskar om hur AI kan tillämpas för att stödja ungas matematikinlärning. Projektet har ett intressant tvärvetenskapligt perspektiv med utgångspunkt i datavetenskap, lärande och kognitiv neurovetenskap.

AI förändrar utbildningsområdet

Jalal Nouri ser två övergripande mål med sin forskning under de närmaste åren. Det ena målet är att bygga en djupare förståelse för den transformativa potential som ny AI-teknik kan ha inom utbildningsområdet, inklusive nackdelar och begränsningar. Det andra målet handlar om att bättre förstå hur vi metodologiskt – det vill säga produktutvecklingsmässigt – kan utveckla användarcentrerad och effektiv utbildningsteknologi som möter faktiska behov och löser viktiga utbildningsproblem.

– Under de senaste två åren har jag fått möjlighet att ta på mig skaparhatten och bygga upp en lär- och undervisningsplattform från grunden tillsammans med lärare, elever och professionella utvecklare och produktspecialister. Det har varit en extremt stimulerande och insiktsfull kunskapsresa som lärt mig att se perspektiv och forskningsfrågor som tidigare var dolda för mig, säger Jalal Nouri.

Text: Åse Karlén