Internt

Här finns information till dig som är anställd vid institutionen. På den centrala Medarbetarwebben hittar du allmän information, som riktar sig till alla anställda vid universitetet.

Lärare undervisar studenter. Foto: Wavebreakmedia © Mostphotos
Här finns information till dig som är anställd vid institutionen. På den centrala Medarbetarwebben hittar du allmän information, som riktar sig till alla anställda vid universitetet. Foto: Wavebreakmedia © Mostphotos


Besök gärna den centrala medarbetarwebben för alla anställda vid Stockholms universitet. Här hittar du aktuell information, en kalender och notiser för dig som arbetar vid lärosätet.

Användbara länkar 

In English: Gateway for University staff
Vid akut händelse och kris
Covid-19: Senaste uppdateringar
 

För anställda vid universitetet

Medarbetarwebben
Medarbetarnotiser
Medarbetarkalender


 

För alla anställda

Här hittar du information som anställd vid Institutionen för mediestudier. 

Stockholms universitet har ett stort antal universitetsövergripande stödsystem som är till för dig som medarbetare. Innehåll presenteras på webbplatser och portaler med eller utan inloggning.

Genvägar till stödsystem och inloggningssidor (Medarbetarwebben)

Det finns också en liknande webbsida där vi har samlat länkar till system, verktyg och tjänster som våra studenter behöver.

Digitala verktyg och tjänster

Här hittar du information om universitetets anställningsvillkor, allmänna bestämmelser, Du och din arbetsplats – information till dig som anställd, bisysslor samt information om Trygghetsstiftelsen och Avtal om omställning.

Anställningsvillkor
Du och din arbetsplats
Tidsbegränsad anställning upphör

Kvinna försvarar sig mot sexuella trakasserier från sin chef. Foto: Andrey Popov © Mostphotos
Om utredningen kommer fram till att trakasserier förekommit har prefekt eller motsvarande chef, ansvar för att se till att trakasserierna upphör. Foto: Andrey Popov © Mostphotos

Under Organisation hittar du ett avsnitt om hur vi arbetar med vår arbetsmiljö. Här finns även kontaktuppgifter till institutionens prefekt och arbetsmiljöombud.

Organisation

Stockholms universitet är som myndighet skyldig att arkivera och diarieföra allmänna handlingar oavsett medium.

Arkivering och diarieföring vid Stockholms universitet

Få en överblick över institutionens bibliotek och arkivresurser. 

Bibliotek och arkivresurser

Blanketter (Medarbetarwebben)

Sjukanmälan: Checklista vid sjukdom

 • Du gör en sjukanmälan i vårt personalsystem Primula.
 • Mejla eller ring till personalhandläggare
 • Be gärna en kollega att koppla om telefon (Gör så här: tryck *23*9*MÅN+DAG#) och skriv en notis vid dörren).
 • Tänk på att läkarintyg krävs från 8:e sjukdagen! Läkarintyget i original ska arbetstagaren själv skicka till försäkringskassan samt en kopia till institutionen.

Sjukdom och läkarvård
Checklista vid sjukdom - medarbetare
Första sjukdagen gör du en sjukanmälan via Primula


Vård av barn (VAB)

 • Du anmäler VAB direkt till försäkringskassan och registrerar i Primula.
 • Innan du kan vabba så måste du registrera ditt barn i Primula. Detta gör du under Min sida-personuppgifter.

Försäkringskassan: Vård av barn (vab)

 

Semester

 • För forskare, lärare och doktorander läggs schablonsemester ut veckan efter midsommar och de antal semesterdagar som den enskilde har. OM det finns anledning att lägga semester vid annan tidpunkt t ex p.g.a. tjänsteresa ska Adm chef underrättas om denna senast sista april. Därefter läggs semestern ut per automatik.
 • TA-personalen ansöker om semester i Primula. Sommar- och julledighet planeras tillsammans med övrig TA-personal för optimal bemanning.
 • Anställd som insjuknar under semestern ska sjukanmäla sig till institutionen och återkalla sin semester för sjukperioden. Återkallande sker i Primula under ”Återta semester/ledighet”. Inga blanketter behövs. 

Semester (Medarbetarwebben)
Semester, ledighet och frånvaro (Medarbetarwebben)
Ansök om semester i Primula

 • Kvitton får inte vara äldre än 3 månader och det ska på kvittot framgå vad det handlar om. På kvittot ska det också stå ditt namn eller personnummer.
 • Ifall du har månatliga betalningar från ditt konto ska du visa upp en faktisk transaktionslista från din bank och avtalet som du har med friskvårdsaktören.
 • För att ersättning ska betalas ut under rätt år ska kvittot vara registrerade i Primula senast den 30 november för utbetalning av innevarande års friskvårdsersättning.
 • Ersättningen utbetalas för varje månad som du är anställd. 

Friskvård och friskvårdsbidrag (Medarbetarwebben)

Anställda vid Stockholms universitet erbjuds en extra tillfällig friskvårdstimme per vecka t.o.m. den 30 juni 2021. Rektor har den 3 juni förlängt erbjudandet att gälla t.o.m. den 31 december 2021.

Tillfällig extra friskvårdstimme året ut (Medarbetarwebben)

Institutionen har sedan flera år tillbaka en egen forskningsdatabas. Här kan du som forskare eller doktorand gå in och uppdatera din forskningsprofil på svenska och engelska. Glöm inte att samtidigt registrera dina publikationer i det Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA, som dock är ett helt annat system. 

Doktorander loggar in här
Hjälpguiden hjälper dig på traven
Besök vår Forskningsdatabas som extern besökare
Registrera dina publikationer i DiVA 

Sedan början av 2020 har vi publicerat protokoll från institutionsstyrelsens sammanträden. De publiceras här så fort de lagts till handlingarna.

Tanken är att dessa dokument ska vara mer lättillgängliga då de kan vara av allmänt intresse, samtidigt som det sker i enlighet med gällande GDPR-regler.

Institutionsstyrelsens protokoll 2021

Styrelseprotokoll 3 februari 2021 (222 Kb)
Styrelseprotokoll 3 mars 2021 (264 Kb)
Styrelseprotokoll 7 april 2021 (255 Kb)
Styrelseprotokoll 5 maj 2021 (220 Kb)
Styrelseprotokoll 2 juni 2021 (281 Kb)
Styrelseprotokoll 1 sept. 2021 (188 Kb)
Styrelseprotokoll 27-28 sept. 2021 | Per capsulam (88 Kb)
Styrelseprotokoll 6 okt. 2021 (204 Kb)

 

Institutionsstyrelsens protokoll 2020

Styrelseprotokoll 5 februari 2020 (391 Kb)
Styrelseprotokoll 4 mars 2020 (213 Kb)
Styrelseprotokoll 1 april 2020 - upprättades aldrig då sammanträdet ställdes in.
Styrelseprotokoll 6 maj 2020 (230 Kb)
Styrelseprotokoll 3 juni 2020 (240 Kb)
Styrelseprotokoll 2 september 2020 (219 Kb)
Styrelseprotokoll 7 oktober 2020 (216 Kb)
Styrelseprotokoll 4 november 2020 (156 Kb)
Styrelseprotokoll 2 december 2020 (267 Kb)Protokoll från universitetets rektor, direktör och nämnder

Protokoll från Humanistiska fakultetsnämnden
Beslutsprotokoll från rektor och universitetsdirektör
Protokoll från universitetsstyrelse och områdesnämnder

När du vill bjuda in utländska forskare, doktorander och gästprofessorer finns det några saker du behöver tänka på.
 

Utländska föreläsare

Att tänka på innan ni bjuder en föreläsare för kortare tid än 3 månader:

 • I god tid mejla blanketten om bankuppgifter Payment
 • I god tid be om passkopia

Utländska föreläsare, doktorander och gästprofessorer

Att tänka på innan ni bjuder en forskare eller doktorand på längre tid än 3 månader:

 • Personen ska ansöka om arbetstillstånd på svenska ambassaden innan den kommer till Sverige
 • be om passkopia,
 • be om bankuppgifter Payment
   

Stockholms universitet ska, enligt långsiktiga verksamhetsplanen, stärka sin internationella ställning genom ökad internationalisering. Här kan du läsa mer om mobilitet för forskare, lärare och övrig personal. 

Internationell mobilitet för anställda (Medarbetarwebben)


IT-resurser

Här hittar du information om trådlöst nätverk, utskrift från privat dator via Printomat, beställning av universitetskort med mera.

Trådlöst nätverk - eduroam
Skriv ut på Printomat
Sökbar hjälpsida för universitetets IT-resurser


Lägg in iCal-länken ifrån schemasidan i en Android-kalender

 1. Öppna Google Kalender i en webbläsare
 2. Klicka på nedåtpilen "Nedåtpil" intill Andra kalendrar på vänster sida.
 3. Välj Lägg till webbadress.
 4. Ange kalenderns webbadress i fältet. Adressen måste vara en iCal-länk. Till exempel: Medier i tid och rum. 5) Klicka på "Lägg till kalender". Kalendern visas till vänster under Andra kalendrar.


För dig som studerar hos oss

Under dina studier behöver du tillgång till olika digitala tjänster och verktyg. Här berättar vi om IT-support, trådlöst nätverk, datorsalar, programlicenser och mycket annat.

IT för studenter
Office 365 för studenter
Beställ nytt universitetskort (för utskrifter, kopiering och bibliotek)

 

Officemallar

Letar du efter Officemallar till powerpointpresentationer och brevmallar i Word? Då har du kommit alldeles rätt. På webbsidan Verktyg för visuell identitet hittar du Officemallar (Powerpoint och brevmallar i Word) med instruktioner finns för nedladdning. Allt detta döljer sig bakom fliken för Mediabanken.

Verktyg för visuell identitet

 

Information om driftstörningar 

Driftinformation från Stockholms universitet

Felanmälan

För frågor, information eller felanmälan gällande lokaler vänligen kontakta intendent Roland Carlsson (se rullgardinsmenyn nedan för kontaktuppgifter).


Brand och larm - om något händer

(Se under Krishantering på denna sida).
 

Lokaler i Filmhuset

Enheten för Filmvetenskap förfogar över en stor föreläsningssal (F-salen, rymmer 100 studenter) och två seminarierum (rymmer 25 studenter vardera). För filmvisningar används biograferna Mauritz och Victor. Enheten för Modevetenskap bedriver undervisning i seminarierum Wilson och i någon mån i biblioteket (Angela).

Vid föreläsningar med större studentgrupper används biograferna. Som lärare ansvarar du för att ställa tillbaka stolar, lämna tillbaka utrustning, släcka och låsa när du är klar. Enheten har utsatts för stölder i Filmhuset när lokaler lämnats olåsta. 

Här visas våra filmer (360°)


Bokning av lokaler

På plan 6 där Enheten för filmvetenskap håller till finns ett internt mötesrum, Blå rummet. Detta behöver du inte boka utan använder om det är ledigt. Tänk på att det även fungerar som lunchrum och att det därför inte går att ha möten där mellan 11.30 och 13.30. Det går även bra att boka seminarierummen för möten så länge de inte är upptagna för undervisning. Dessa bokas genom studentexpeditionen i bokningssystemet TimeEdit.

Modevetenskapen på plan 5 använder Biblioteket, Angela för möten. Även detta bokas genom studentexpeditionen i bokningssystemet TimeEdit. 


Kort och nycklar

För nycklar och passerkort till lokalerna kontakta intendent Roland Carlsson (se rullgardinsmenyn nedan för kontaktuppgifter).


Lokaler i Garnisonen

JMK håller till på Karlavägen 104, plan 4 och 5. På plan 4 finns undervisningssalar, redaktionssalar, datasalar, radio och tv-salar med tillhörande studios samt en filial till Stockholms universitetsbibliotek. Vår största sal, JMK-salen, rymmer 142 studenter.

På plan 5 sitter lärare, all teknisk administrativ personal, studentexpediton och studievägledare. Här finns också sammanträdesrummet, Bangsalen.
 

Bokning av lokaler

JMK förfogar över JMK-salen för 142 studenter, dator- och redaktionssalar, lärosalar samt radio och tv-salar på plan 4. På plan 5 finns Bangsalen och Kischrummet för sammanträden. För frågor och bokning av salar kontakta lokalbokning@jmk.su.se.


Kort och nycklar

För nycklar och passerkort till lokalerna kontakta vår intendent Roland Carlsson (se rullgardinsmenyn nedan för kontaktuppgifter).
 

Post

Här hittar du information om posthanteringen och leveransadresser för Institutionen för mediestudier.
 

Post till Filmhuset

På plan sex lämnas utgående post i respektive fack för internpost/post för frankering i kopiatorrummet. På plan 5 lämnas posten i respektive brevkorg på hyllorna utanför kopiatorrummet. Observera att utgående post behöver frankeras. Internposten går iväg på morgonen, vid 10 och vanlig post på eftermiddagen vid 14 varje vardag. Om du beställer exempelvis böcker eller annat för leverans till Filmhuset så är adressen:
 

Leveransadress  Modevetenskapen

Leveransadress Filmvetenskapen

Filmhuset, Borgvägen 1-5, plan 5     Filmhuset, Borgvägen 1-5, plan 6
106 91 Stockholm     102 51 StockholmPost till Garnisonen

På plan 5 finns postrummet där in och utgående post hanteras, såväl intern som extern. Brevkorgar finns för respektive utskick. Internposten lämnar byggnaden vid 09.30 dagligen och externposten går vid 15.00. Postfack för personalen finns i korridoren.
 

Postbox    

Leveransadress vid paketbeställning

JMK     JMK    
Box 27861     Karlavägen 104, plan 5
115 93 Stockholm     115 26 Stockholm

Anmäl dig till universitetets nyhetsbrev.

Universitetets nyhetsbrev


Tjänstledighet

Tjänstledighet ansöker du om hos din närmsta chef. Därefter fyller du i Primula. 

Föräldraledighet

 • Ansökan om föräldraledighet ska göras fr.o.m. beräknat förlossningsdatum och skickas in till personalavdelningen 2 månader innan ledigheten påbörjas.
 • Barnets födelsedatum ska rapporteras i Primula för att du ska kunna erhålla de extra 10 % i föräldralön som erbjuds SU-anställda då barnet är under 36 månader.
 • Föräldraledighet får aldrig tas ut samtidigt med semester! Om du har tagit föräldraledigt och vill ändra till semester behöver du återkalla föräldraledigheten i Primula och söka semester istället.

Övrig ledighet 

Allmänt om ledighet (Medarbetarwebben)

Tjänsteresor

Stockholms universitets avtal med BCD Travel upphörde 2019-07-01. Avtal med ny resebyrå, Egencia, gäller fr.o.m. 2019-07-01. Resebyrån har upphandlats enligt lagen om offentlig upphandling. Avtalet innebär att det förpliktigar alla på universitetet att köpa sina tjänsteresor hos dem. Det är dock tillåtet att köpa tågbiljetter direkt från SJ.

För att kunna boka resor krävs det att du har en uppdaterad resenärsprofil. Det är viktigt att uppdatera ditt arbetstelefonnummer och mobilnummer, då resebyrån hittar din profil direkt när du ringer. Detta förenklar bokningsprocessen både när du bokar via telefon och via online-bokningssystemet.

 

Egencias kundservice

Både för online-support och hjälp med bokning.
Öppettider: måndag–fredag kl. 08.00–17.00, helgfri vardag
(Samma nummer för 24h-support.)
Telefon: 031-724 55 20
E-post: customer_service@egencia.se
Om du har ett brådskade ärende utanför kontorstid, vänligen kontakta Egencias 24h-support. Observera att Egencia debiterar ett extra arvode för 24h-support – denna service ska endast användas vid akuta ärenden!
 

Försäkring vid resor

 

Statens tjänstereseförsäkring

Vid utrikes tjänsteresa ska resenären ha med sig Swedish State Business Travel Insurance Certificate som intygar att resenären är försäkrad genom Kammarkollegiet. Kortet utfärdas av institutionen.

För information om försäkringsvillkor för tjänstereseförsäkring och reseförsäkring hänvisas till Kammarkollegiet.
 

Försäkring (tidigare GIF) för utländska forskare

Stockholms universitet har genom Kammarkollegiet tecknat försäkring för vissa personskador för

 • utländska forskare
 • föreläsare
 • kurs-, konferens- och seminariedeltagare
 • stipendiater
 • opponenter och
 • andra utländska besökare

som medverkar i universitetets verksamhet samt i förekommande fall medföljande maka/make/sambo och barn till besökaren.
 

Mer info hos Kammarkollegiet

Statens tjänstereseförsäkring 2020

Försäkringsvillkor utländska besökare (tidigare GIF) 2018
Enskild försäkring

En utlandstjänstgöring kan antingen ses som en utrikes tjänsteresa eller som en utlandsstationering med ett särskilt utlandskontrakt (URA). Det är uppdragets karaktär, verksamhetens krav och den anställdes individuella situation som avgör.

URA – utlandstjänstgöring

 

Ekonomi

I detta stycke hittar du information om frågor som rör ekonomi och ersättningar för dig som anställd vid Institutionen för mediestudier. Mer generell information som gäller alla medarbetare vid universitetet hittar du på Medarbetarwebben. Fakturaadressen hittar du här nedan under Kontakt. OBS! I fakturan måste du alltid ange referens 120 (vårt specifika institutionsnummer). Skriv så här: "ref. 120 - förnamn, efternamn".


Mer info på Medarbetarwebben


Ekonomi

Inköp och upphandling: Avtalskatalogen

Skicka in din ansökan om ersättning för läkemedel med internpost alternativt vanlig post direkt till vår lönehandläggare på universitetets Personalavdelning. Du hittar alla kontaktuppgifter under Kontakt på denna sida.
 

Läkemedelsersättning

Kontakta institutionens personalhandläggare för frågor om ersättning för timlärare och gästföreläsare. Du hittar alla kontaktuppgifter under Kontakt på denna sida.

Du finner information om ersättning till timlärare och gästföreläsare på sidan 7 i villkorsavtalet nedan, i stycket §2. Lön till timlärare

Villkorsavtal-SU (pdf) (428 Kb)

Här är rutiner för hantering av externa forskningsmedel vid Institutionen för mediestudier.

Rutiner för hantering av externa forskningsmedel

Om du vill få storkundsrabatt på dina bokinköp måste du först: 
 

Registrera ett konto

Registrera ett konto hos förlaget så att det framgår att du arbetar vid universitetet och därmed är berättigad till storkundsrabatt. Du behöver inte nödvändigtvis ange din jobbadress som leveransadress, utan det går även bra att få det hemskickat. Fakturorna går direkt till institutionen, och vi kommer sedan be dig att godkänna din beställning i Raindance. Du kan med fördel skaffa ett användarkonto både hos Bokus och Adlibris.
 

Registrera dig här på Adlibris hemsida

Ange din jobbmejladress förnamn.efternamn@ims.su.se.

 • Avtalsnamn: 23.3-2454-20
 • Organisationsnummer: Uppge 202100-3062
 • Namn på arbetsplats: Stockholms universitet
   

Registrera dig här på Bokus hemsida

Ange din jobbmejladress förnamn.efternamn@ims.su.se.

 • Avtalsnamn: 23.3-2454-20
 • Organisationsnummer: Uppge 202100-3062
 • Namn på arbetsplats: Stockholms universitet


Fakturaadress

Stockholms universitet 
C8201
190 87 Rosersberg

OBS! I fakturan måste du alltid ange referens 120 (vårt specifika institutionsnummer). Skriv så här till exempel: "ref. 120 - förnamn, efternamn". 

I början av varje månad har du möjlighet att registrera utlägg och reseräkningar i det personal-administrativa systemet Primula. Vid samma tillfälle kan du också lämna in underlag för registrering av timlöner (t.ex. tentamensvakter och externa lärare).

Kommande deadlines i Primula

 

För doktorander

Börja forska
Studera på forskarnivå
Institutionens handbok för doktorander (496 Kb) (2017)
Registrera dina publikationer i DiVA
Institutionens forskarutbildningar (doktorandutbildningar)


 

För forskare

Avdelningen för forskningsstöd
Forskningsfinansiering
Registrera dina publikationer i DiVA


 

För lärare

Här hittar du information för lärare vid Institutionen vid mediestudier. 

Här hittar du en studieadministrativ kalender som omfattar SISU, NyA, Ladok och VFU.

Studieadministrativ kalender (årscykel)

Läsåret är indelat i två terminer som i sin tur är indelade i två perioder och fyra terminsdelar. Här ser du datum för terminer samt periodindelning.

Terminstider och periodindelning

 

För teknisk administrativ personal

Här hittar du information för teknisk administrativ personal vid Institutionen för mediestudier. 

I utbildningsdatabasen SISU hanteras kursplaner och utbildningsplaner för utbildningsprogram på grund- respektive avancerad nivå. Dessutom finns stöd för att lägga in forskarkurser. Det är även i SISU det årliga utbildningsutbudet läggs in.

SISU grundutbildning

Remember to update your personal profile in the IMS Research Database. You log in here and can use the Swedish help guide to get started. If you need any editorial advice for the please contact the Communications Officer and for technical assistance our inhouse ICT department. Don't forget to also register your publications in publishing system The Digital Academic Archive, DiVA.

IMS Research Database

 

Krishantering


Viktiga telefonnummer och krisplan

Universitetets resurser för krishantering
Här hittar du universitetets krisplan
In English: In case of emergency

Här hittar du information för vad du kan göra om något händer på Institutionen för mediestudier oavsett om du befinner dig i Filmhuset eller Garnisonen. 
 

Filmhuset

Väktare finns i Filmhuset efter kl 18.00, och nås via Svenska filminstitutets växel, telefon: 08-665 11 00. Väktaren går igenom lokalerna och släcker i korridoren på kvällen. Vid brand är återsamlingspunkten nedanför Filmhusets ramp vid huvudentrén. Går brandlarmet är det hit man skyndsamt beger sig.
 

Garnisonen

Väktare går igenom våra lokaler efter 18.00. Larmnummer för Stockholms universitet telefon 08-16 42 00. Återsamlingspunkten vid brand Karlavägen 104, ute i Karlavägsallén. Vid larm beger man sig skyndsamt dit.

 

Kontakt

Fakturaadress för hela institutionen
Intendent
Lönehandläggare vid universitetets Personalavdelning
Personaladministration/Personalhandläggare
På denna sida