Språk och propaganda - ny kurs om totalitärt språkbruk

Den här kursen är för dig som är intresserad av sambandet mellan språk och propaganda och vill lära dig mer om politiskt språkbruk i Tyskland 1933-1989. Kursen går på kvällstid (25 %), hålls på svenska och äger rum på campus.

Omslag för Victor Klemperers LTI
Del av omslaget för Victor Klemperers LTI, Glänta. Omslag: Mathias Strömberg.

I den här kursen tittar vi närmare på sambandet mellan språk och propaganda genom att studera språkbruket i Nazityskland (1933-1945) och i DDR (1949-1989). Vad kännetecknar ett totalitärt språk? Hur skilde sig propagandan och språkbruket i Nazityskland och DDR? Vi kommer att läsa klassiker som Victor Klempers LTI och Hannah Arendts Totalitarismens ursprung med särskilt fokus på språkets roll. Kursen ger historisk inblick i situationer där språk och propaganda spelade en central roll och kan också ge verktyg och förståelse att möta liknande fenomen i dagens samhälle.

Kursen går på kvällstid (25 %), hålls på svenska och äger rum på campus.
Kursen är öppen för sen anmälan.

Läs mer och anmäl dig