Hitta till oss

Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska ligger i hus E i Södra huset på universitetets huvudcampus i Frescati.

På våning 4 i hus E sitter personal för ämnena tjeckiska, polska och ryska. På våning 5 i hus E sitter personal för ämnena baltiska språk, finska, nederländska och tyska.

Undervisningen inom institutionens ämnen bedrivs oftast i allmänna undervisningslokaler i Södra huset eller i våra egna seminarierum. Lokalerna betecknas med en kod som består av en bokstav och tre eller fyra siffror. Bokstaven anger huset (Södra huset A-F) och den första siffran våningsplanet.

Hitta till oss (Google Maps)

 

Hitta i lokalerna

Institutionen har sex egna seminarierum. K-rummet (E 439) och Slaviska biblioteket (E 479) ligger i hus E, plan 4, i institutionens egen korridor. Seminarierummet E 509 ligger i hus E, plan 5, i institutionens egen korridor. Seminarierummet E 5156, Baltiska biblioteket (E 5162) och Finska biblioteket (E 5165) ligger i annexet i hus E på plan 5.

På denna sida