Våra utbildningar

Institutionen erbjuder kurser i slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska. Vi har även utbildning på forskarnivå i slaviska och baltiska språk, finska och tyska.

Sök bland våra utbildningar

 

Baltiska språk

I fokus för undervisningen står inte bara språken lettiska och litauiska, utan också litteratur- och kulturhistoria samt realia. Detta ger dig breda kunskaper om en av EU:s mest dynamiska regioner.

Mer om ämnet

Lettiska

Lettiska är ett nybörjarspråk på Stockholms universitet. Om du vill läsa lettiska på heltid kan du välja kursen Lettiska I. Därefter kan du fortsätta med Lettiska II, Lettiska III och Lettiska - kandidatkurs.

Du som är intresserad av fristående kurser på 7,5 hp kan välja mellan kurser i språkfärdighet och språkvetenskap eller kurser i kultur och realia:

Lettisk språkkunskap och språkfärdighet I

Baltisk språkvetenskap - lettiska

Baltisk litteratur- och kulturhistoria - Lettland

Baltisk realia - Lettland

Litauiska

Du kan läsa litauiska utan förkunskaper i språket. För dig som vill läsa litauiska på heltid har vi kursen Litauiska I. Efter kursen kan du fortsätta med Litauiska II, Litauiska III och Litauiska - kandidatkurs.

Vi erbjuder även fristående kurser om 7,5 hp, både inom språkvetenskap och språkfärdighet och inom kultur och realia:

Litauisk språkkunskap och språkfärdighet I

Baltisk språkvetenskap - litauiska

Baltisk litteratur- och kulturhistoria - Litauen

Baltisk realia - Litauen

Kandidatprogram i språk och översättning

Programmet riktar sig i första hand till dig som är intresserad av att studera språk och även vill få en yrkesutbildning. Kurserna i språkämnet omfattar både teoretiska moment och färdighetsträning och behandlar exempelvis grammatik, textläsning, muntlig och skriftlig språkfärdighet, litteratur, kultur och realia.

Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning lettiska

Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning litauiska

Baltiska språk kan läsas inom ett masterprogram. Alla kurser på avancerad nivå kan även läsas som fristående kurser.

Följande kurser ges under höstterminen:
Baltiska språk i kontakt
Språksituation och språkpolitik i de baltiska länderna

Följande kurser ges under vårterminen:
Baltisk språkvetenskap
Baltisk litteratur- och kulturhistoria

Masterprogrammet i språkvetenskap med inriktning mot baltiska språk

Masterprogrammet i språkvetenskap med inriktning mot baltiska språk erbjuder en sammanhängande tvåårig utbildning. Masterprogrammet syftar till att fördjupa och utveckla kunskaperna inom det valda huvudområdet baltiska språk, samt stärka studenternas ämnesöverskridande akademiska kunskaper innefattande etik och forskningsmetodik.

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot baltiska språk

 

Finska

Finskan är ett levande inslag i många svenskars närmiljö både som ett nationellt minoritetsspråk och som ett grannspråk. Hos oss kan du lära dig ett lingvistiskt spännande språk eller utveckla dina språkkunskaper samt fördjupa dig i den finska och den sverigefinska litteraturen och kulturen.

Mer om ämnet

Studera till lärare i finska

Vi erbjuder kurser i finska både för studerande med förkunskaper och för nybörjare i språket. Kurserna finns både som heltidsstudier och som studier på halvfart.

Du som redan kan finska kan söka till kursen Finska för finskspråkiga och blivande lärare I. Efter genomgången kurs kan du fortsätta med Finska för finskspråkiga och blivande lärare II och Finska för finskspråkiga och blivande lärare - kandidatkurs. Kurserna ges på distans.

För dig som saknar förkunskaper i språket har vi kurserna Finska som främmande språk I A samt Finska som främmande språk I B. Du kan forstätta med kursen Finska som främmande språk II A och därefter Finska som främmande språk II BFinska som främmande språk III och Finska som främmande språk - kandidatkurs.

Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning finska

Programmet riktar sig i första hand till dig som är intresserad av att studera språk och även vill få en yrkesutbildning. Kurserna i språkämnet omfattar både teoretiska moment och färdighetsträning och behandlar exempelvis grammatik, textläsning, muntlig och skriftlig språkfärdighet, litteratur, kultur och realia.

Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning finska

Du kan även läsa programmets kurser som fristående kurser. Man kan få samma examen genom att först läsa 60 hp finska (Finska för finskspråkiga och blivande lärare I och II), därefter anmäla sig till kursen Översättning I och fortsätta hela vägen till kandidatexamen.

Finska ingår som inriktning i två masterprogram. Alla kurser på avancerad nivå kan även läsas som fristående kurser. Det aktuella kursutbudet finns längst ner på sidan.

Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot finsk litteratur

Masterprogrammet anlägger ett brett perspektiv på den finska litteraturen. Förutom tolknings- och berättelseteoretiska kurser ger dig programmet bland annat fördjupningar i litterära klassiker och deras verkningshistoria, kritiska perspektiv på relationen mellan litteratur och samhälle, samt inblickar i ett stort antal aktuella litteraturvetenskapliga perspektiv.

Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot finsk litteratur

 

Nederländska

Nederländerna och Flandern i norra delen av Belgien är kända bland annat för att vara starka handelsnationer, för lång konsttradition och för sina vackra, historiska städer. Nederländska är det officiella språket i Nederländerna och norra delen av Belgien (Flandern). Språket talas av sammanlagt ca 23 miljoner människor i dessa båda länder. Stockholms universitet är det enda universitetet i Sverige som erbjuder utbildning i nederländska och i språkområdets litteratur, kultur och historia.

Mer om ämnet

Nederländska är nybörjarspråk vid Stockholms universitet och du kan läsa språket upp till kandidatnivån. Vi ger Nederländska I som heltidsstudier (motsvarar en studietid på ca 40 timmar per vecka) på kvällstid. Du som vill läsa på halvfart väljer Nederländska I A (motsvarar en studietid på ca 20 timmar per vecka) och Nederländska I B. Efter det kan du fortsätta med Nederländska II och Nederländska - kandidatkurs.

Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning nederländska

Programmet riktar sig i första hand till dig som är intresserad av att studera språk och även vill få en yrkesutbildning. Kurserna i språkämnet omfattar både teoretiska moment och färdighetsträning och behandlar exempelvis grammatik, textläsning, muntlig och skriftlig språkfärdighet, litteratur, kultur och realia.

Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning nederländska

Varje termin erbjuder vi två distanskurser på 7,5 hp var för dig som är nybörjare i språket. På läsfärdighetskursen lär du dig läsa och förstå vardagliga nederländska texter. Språkfärdighetskursen bygger vidare på den kunskap som inhämtats på läsfärdighetskursen.

Nederländska, nätbaserad kurs i läsfärdighet
Nederländska, språkfärdighetskurs

 

Slaviska språk

Polska

Polska talas av ungefär femtio miljoner människor, varav 38 miljoner bor inom landet gränser. Polen har en tusenårig kulturtradition och har haft en komplicerad och dramatisk historia; inget land i Europa har haft gränser som flyttats så många gånger.

Mer om ämnet

Ryska

Ryssland är ett kulturland med många betydande författare, bildkonstnärer och kompositörer. Ryska är det största av de slaviska språken och är modersmål för omkring 170 miljoner människor. Dessutom behärskas ryska av stora delar av befolkningen i östra Europa och Centralasien. Med kunskaper i ryska får du insikter i en fascinerande kultur som både är främmande och samtidigt har beröringspunkter med vår egen kultur.

Mer om ämnet

Slaviska språk

Vi har ett stort utbud kurser om Belarus, Polen, Tjeckien, Ryssland och Ukraina som ger både breddade och fördjupade kunskaper om allt från politik till historia och kultur. Inga kunskaper i ryska, polska, tjeckiska, belarusiska eller ukrainska krävs för att delta. Kunskaper om dessa länders språk, samhällen och historia är en tillgång om du vill förstå din omvärld.

Mer om ämnet

Tjeckiska

Tjeckiska är modersmål för omkring 10 miljoner människor. Tjeckiens ekonomiska betydelse har ökat markant efter järnridåns fall och landet tillhör de mest framgångsrika i gamla Östeuropa. Det tjeckiska kulturlivet och kulturarvet är rikt. Tjeckien är en av de äldsta staterna i Europa, och landet har flera gånger i sin historia stått i spetsen för nya tankar och ny samhällsutveckling.

Mer om ämnet

Ukrainska

Ukrainska talas av omkring 45 miljoner människor, främst i Ukraina men även i grannländerna och av emigranter i Nord- och sydamerika. Ungefär 30 miljoner människor räknar Ukrainska som sitt modersmål. Ukrainska har fått en allt starkare ställning i Ukraina sedan Rysslands invasionskrig startade. Slaviska avdelningen startade undervisning i ukrainska hösten 2022 och kommer successivt bygga ut ukrainska till ett examensämne inom Slaviska språk.

Mer om ämnet

Polska och Polen

Polska är ett nybörjarspråk på Stockholms universitet. Kursen Polska I ges på heltid. Du som vill läsa kursen på halvfart kan välja Polska I A och Polska I B. Du kan fortsätta med Polska II (eller Polska II A och Polska II B), Polska III och Polska - kandidatkurs. Du som redan kan polska kan tentera av vissa delar av utbildningen.

Du kan även läsa fristående kurser som behandlar Polen och dess kultur, historia och samhälle. Man behöver inte ha kunskaper i polska för att kunna läsa dessa kurser. Det aktuella kursutbudet hittar du längst ner på sidan.

Ryska och Ryssland

Kurser i ryska erbjuds både för studenter med förkunskaper och utan förkunskaper i språket. För att läsa Ryska I krävs studier i ryska från gymnasiet. Efter kursen kan du fortsätta med Ryska II, Ryska III och Ryska - kandidatkurs. Om du saknar förkunskaper finns kursen Ryska för nybörjare på helfart och kurserna Ryska för nybörjare A och Ryska för nybörjare B på halvfart.

För dig som är intresserad av Ryssland och dess historia, samhälle och kultur har vi flera fristående kurser. Du behöver inga kunskaper i ryska. Det aktuella kursutbudet hittar du längst ner på sidan.

Slaviska språk

Du som ska läsa en av våra med inriktning på kultur och politik i slaviska länder kan läsa kurserna Kultur och politik i slaviska länder I och Kultur och politik i slaviska länder II på helfart eller på halvfart, eller välja mellan ett stort antal separata kurser på 7,5 hp. Det aktuella kursutbudet hittar du längst ner på sidan.

Tjeckiska och Tjeckien

På Stockholms universitet kan du läsa tjeckiska utan förkunskaper i språket. Kursen Tjeckiska I A ges på halvfart. Den ger dig behörighet till kursen Tjeckiska I B, och därefter kan du fortsätta med Tjeckiska II A, Tjeckiska II B, Tjeckiska III och Tjeckiska - kandidatkurs.

Vi erbjuder även kurser i Tjeckiens historia, samhälle och kultur. Kunskaper i tjeckiska är inget krav. Det aktuella kursutbudet hittar du längst ner på sidan.

Ukrainska och Ukraina

Slaviska avdelningen bygger successivt ut ukrainska till en hel kursprogression från nybörjare till kandidatnivå. För närvarande finns ”Ukrainska I, 30hp” för nybörjare och fortsättingskursen ”Ukrainska II, 30hp”.

Vi erbjuder även kurser i Ukrainas historia, samhälle och kultur. Kunskaper i ukrainska är inget krav. Det aktuella kursutbudet hittar du längst ner på sidan.

De slaviska språken ingår som inriktningar i två masterprogram. Alla kurser på avancerad nivå kan även läsas som fristående kurser. Det aktuella kursutbudet finns längst ner på sidan.

Masterprogram i litteraturvetenskap

Masterprogrammet anlägger ett brett perspektiv på litteraturen inom det aktuella språkområdet. Förutom tolknings- och berättelseteoretiska kurser ger dig programmet bland annat fördjupningar i litterära klassiker och deras verkningshistoria, kritiska perspektiv på relationen mellan litteratur och samhälle, samt inblickar i ett stort antal aktuella litteraturvetenskapliga perspektiv.

Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot polsk litteratur
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot rysk litteratur
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot tjeckisk litteratur

 

Tyska

Tyska är ett av Europas viktigaste språk och modersmål för ca 100 miljoner människor. Dessutom har Tyskland och Österrike under århundraden haft ett stort inflytande på den svenska kulturen inom musik, konst och litteratur. Hos oss kan du fördjupa dina kunskaper i det tyska språket och lära dig mer om de tyskspråkiga länderna och dess kultur. Du kan även läsa en nybörjarkurs som inte kräver förkunskaper i tyska.

Mer om ämnet

Studera till lärare i tyska

Du som redan kan tyska kan söka till kursen Tyska I. Kursen ges både på heltid och på deltid. Kursen har även delats upp i fyra helheter som kan läsas för sig eller kombineras fritt:

Tysk grammatik
Kultur i de tysktalande länderna
Tyska: Skriftlig språkfärdighet
Tyskspråkig litteratur

Efter Tyska I kan du fortsätta på kursen Tyska II. Kursens fem moduler kan även läsas som fristående kurser:

Tysk grammatik och språkvetenskap, 7,5 hp
Kultur i de tyskspråkiga länderna II, 7,5 hp
Skriftlig språkfärdighet och akademiskt skrivande, 7,5 hp
Tyskspråkig litteratur 1871–1945, 7,5 hp
Att undervisa i tyska, 7,5 hp

Efter Tyska II kan du fortsätta på Tyska, kandidatkurs.

Kurserna Tyska, nybörjarkurs I och Tyska, nybörjarkurs II är avsedda för nybörjare.

Vi erbjuder även vissa specialkurser på grundnivå. Kursena är 7,5 hp var och har ett avgränsat tema. Det aktuella kursutbudet hittar du längst ner på sidan.

Tyska ingår som inriktning i två masterprogram. Alla kurser på avancerad nivå kan även läsas som fristående kurser. Det aktuella kursutbudet finns längst ner på sidan.

Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot tyskspråkig litteratur

Masterprogrammet anlägger ett brett perspektiv på den tyskspråkiga litteraturen. Förutom tolknings- och berättelseteoretiska kurser ger dig programmet bland annat fördjupningar i litterära klassiker och deras verkningshistoria, kritiska perspektiv på relationen mellan litteratur och samhälle, samt inblickar i ett stort antal aktuella litteraturvetenskapliga perspektiv.

Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot tyskspråkig litteratur

 

Forskarutbildning

Är du sugen på att lära dig mer? Efter en masterexamen kan du fortsätta med studier på forskarnivå. Forskarutbildning hos oss bedrivs inom fyra huvudområden: baltiska språk, finska, slaviska språk och tyska.

Forskarutbildning

 

Uppdragsutbildning

Institutionen erbjuder även fortbildning och kompetensutveckling i form av uppdragsutbildningar. Vi kan på uppdrag skräddarsy en kurs för kommuner, företag eller organisationer.

Aktuella uppdragsutbildningar:

Finska, Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i förskolan – uppdragsutbildning (HT2023 och HT2024)

Finska, Barnlitteratur och läsglädje i småbarnspedagogik: kurs för förskolepersonal – uppdragsutbildning (VT2024)

Kontakta studierektorn för det aktuella ämnet för mer information!

 

Kontakt

Du hittar kontaktuppgifter till våra studievägledare och studentexpeditioner på sidan Kontakt.

Sök bland våra utbildningar