Kontakt

 

Studentexpeditioner

På studentexpeditionen kan du bland annat köpa kompendier, hämta skrivningar och få underskrift på intyg. Hit ska du även vända dig om du har frågor om antagning eller registrering.

Studentexpedition, baltiska språk
Studentexpedition, finska
Studentexpedition, nederländska
Studentexpedition, slaviska språk
Studentexpedition, tyska
 

Studievägledare

Kontakta studievägledaren i ditt ämne om du har frågor eller funderingar om dina studier eller kursval.

Institutionens koordinerande studievägledare kan hjälpa dig med mer allmänna frågor om studieteknik, studiemiljö, studieval och karriär. Den koordinerande studievägledaren är även institutionens kontaktperson för studentinflytande och studenter med funktionsnedsättning.

Information om universitetes centrala studie- och karriärvägledning

Studievägledare, baltiska språk
Studievägledare, finska
Studievägledare, nederländska
Studievägledare, slaviska språk
Studievägledare, tyska
Koordinerande studievägledare, kontaktperson för studentinflytande
 

Internationell koordinator

Internationell koordinator
 

Studierektorer

Studierektor, baltiska språk
Studierektor, finska
Studierektor, nederländska
Studierektor, polska
Studierektor, ryska
Studierektor, slaviska språk (avancerad nivå)
Studierektor, tjeckiska
Studierektor, tyska
Studierektor, forskarutbildningen
På denna sida