Centrum och andra enheter

Centrum för indoeuropeiska språk- och kulturstudier tillhör Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska.

 

Centrum för indoeuropeiska språk- och kulturstudier

LAMP-logotyp

Centrum för indoeuropeiska språk- och kulturstudier (engelska: Centre for Studies in Indo-European Language and Culture) är ett internationellt och tvärvetenskapligt centrum med fokus på ämnesövergripande samarbeten. Vid Centrum för indoeuropeiska språk- och kulturstudier förenas svenska och internationella forskare från olika discipliner.

Nyhetsartikel om invigningen den 6 september 2021 på universitetets centrala webb: Nytt forskningscentrum för språk och kultur

Intervju med Jenny Larsson på SVT Nyheter: Hon vill knäcka en av ”vetenskapens största olösta gåtor”

Intervju med Jenny Larsson i Språktidningen: ”Språk och genetik går inte alltid hand i hand”

Intervju med Jenny Larsson i Universitetsläraren: "Centrumbildningar blir bäst med engagerade forskare"

Jenny Larsson i TV4:s Nyhetsmorgon

Ledning och styrelse

Föreståndare

Prof. Jenny Larsson
Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska.

Styrelse

  • Prof. Anders Kaliff (ordförande)
    Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet
  • Prof. Peter Jackson, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
  • Universitetslektor Thomas Olander
    Institut for Nordiska Studier og Sprogvidenskab, Köpenhamns universitet
  • Prof. Mattias Jacobsson, Uppsala universitet
  • Studentrepresentant: Giada Brighi, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet

Forskare knutna till centret

Post doc
Yoko Yamazaki

Doktorander
Oscar Billing
Lisa Bukhave
Erik Elgh
Natalia Kashuba

Skriftserie

Stockholm Studies in Indo-European Language and Culture

Evenemang

Symposium Tools, Trades, and Technologies - Exploring Prehistory through Archaeolinguistics 20231005 (1701 Kb)

Symposium: Indo-European Food - Linguistic, Archaeological, and Biomolecular Perspectives 2024-04-11 (1805 Kb)

Symposium Tools, Trades, and Technologies - Exploring Prehistory through Archaeolinguistics 20231005 (1701 Kb)

Symposium: Indo-European Language and Culture 20210916 (297 Kb)

Symposium: Indo-European Ecologies 20211021 (1917 Kb)

Symposium: The Next Step: Shaping the Future of Indo-European Studies 20220323 (1340 Kb)

Symposium: Exploring New Methods: Quantitative Approaches to Indo-European Linguistics 20220511 (2000 Kb)

Kunskapskryssning med Forskning och Framsteg

Symposium: Dead Poets and their Undying Fame – Perspectives on the Indo-European Poetic Traditions, (993 Kb)

På denna sida