Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Nederländska, nätbaserad kurs i läsfärdighet

För dig som vill lära dig läsa och förstå vardagliga nederländska texter! Inga förkunskaper krävs. Undervisningsspråk är svenska. Kursen ges på distans.

Kursen behandlar textförståelse i nederländska, nederländskans basgrammatik samt översättning av enklare nederländska texter till svenska med hjälp av ordböcker och andra hjälpmedel. Kursens mål är att du ska kunna förstå och översätta enklare nederländska texter som hör till vardag och samhällsliv.

Studenter på campus
Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet.