Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tyska, nybörjarkurs II

Kursen är en fortsättning på kursen Tyska, Nybörjarkurs I, 15 hp och ger dig vidare kunskaper och färdigheter i det tyska språket och kännedom om de tyskspråkiga länderna.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Webbaserad undervisning under våren

Med anledning av Covid-19 kommer undervisningen vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska mestadels att vara webbaserad under vårterminen 2021. Information för respektive kurs kommer att finnas på kurssidorna i utbildningskatalogen eller på våra webbsidor.

Välkomstbrev

Alla antagna studenter får mer detaljerad information om studiestart, registrering och upprop i välkomstbrevet som går ut efter andra antagningsbeskedet.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

I den här kursen arbetar du vidare med de kunskaper och färdigheter du förvärvat på kursen Tyska, Nybörjarkurs I, 15 hp. Kursen ger fördjupade kunskaper i formlära och syntax, ett utökat basordförråd samt utökade praktiska färdigheter i såväl skriftlig som muntlig produktion och hörförståelse. Dessutom kommer kursen ta upp olika teman rörande de tysktalande ländernas kultur.

Förkunskapskravet är Tyska, Nybörjarkurs I, 15 hp eller motsvarande kunskaper. Kursen ges som deltidsstudier på kvällstid, både på höst- och vårterminen.

OBS: Webbaserad undervisning under höstterminen 2020 och vårterminen 2021 med anledning av Covid-19

Med anledning av Covid-19 kommer all undervisning vid Avdelningen för tyska under höstterminen 2020 och vårterminen 2021 att vara webbaserad. Du som läser hos oss måste därför ha tillgång till en dator med välfungerande internet samt fungerande kamera och mikrofon. Även höstterminens tentor ges digitalt från och med den 24 november. Salstentorna under vårterminen kommer att i möjligaste mån ordnas på campus i Frescati. Vid mer specifika frågor, kontakta gärna anna.callenholm@tyska.su.se.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra delkurser.

  Delkurser

  Textförståelse och grammatik med ordkunskap, 6 hp

  Delkursen behandlar textförståelse, utökade baskunskaper i tysk formlära och syntax samt ett utökat basordförråd i tyska.

  Skriftlig produktion, 3 hp

  I delkursen övas utökad skriftlig språkfärdighet.

  Muntlig språkfärdighet, 4,5 hp

  I delkursen övas utökad muntlig språkfärdighet.

  Muntlig fri produktion och hörförståelse, 1,5 hp

  I delkursen övas talad tyska i något komplexare vardagliga situationer samt utökad hörförståelse.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av lektioner, gruppövningar och individuella
  hörförståelseövningar.

  • För delkursen Skriftlig produktion gäller att deadline för inlämningsuppgifterna måste hållas. Annars ges betyget U.
  • För delkurserna Muntlig språkfärdighet och Muntlig fri produktion och hörförståelse gäller obligatorisk närvaro till minst 80% med aktivt deltagande i diskussionerna och med framförande av relevanta synpunkter. Annars ges betyget F resp. U.
  • För delkursen Muntlig fri produktion och hörförståelse gäller dessutom att deadline för inlämning av intyg på genomförda individuella hörförståelseövningar måste hållas. Annars ges betyget U. 

  Betygskriterier och betygssättning

  Betygskriterier och betygssättning för vissa kurser i tyska (320 Kb)

  Examination

  Textförståelse och grammatik med ordkunskap, 6 hp

  Delkursen examineras genom en salstentamen. Betygsskala: A-F.

  Skriftlig produktion, inlämningsuppgifter, 3 hp

  Delkursen examineras genom tre inlämningsuppgifter i form av korta uppsatser. Betygsskala: UG.

  Muntlig språkfärdighet, 4.5 hp

  Delkursen examineras inom undervisningen i form av redovisning i diskussioner. Betygsskala: A-F.

  Muntlig fri produktion och hörförståelse, 1.5 hp

  Delkursen examineras inom undervisningen genom redovisning i diskussioner samt självständigt genomförda individuella hörförståelesövningar. Betygsskala: UG.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Arbetsmarknad

  Tyskan är bra att ha både för dig som tänker dig en karriär i Sverige och internationellt. Dels är tyskan officiellt språk i flera länder i Europa, dels är Tyskland Sveriges största handelspartner. Goda kunskaper i tyska är därför efterfrågade på arbetsmarknaden. Några läser tyska på universitetet för att bli lärare. Men allt fler väljer tyska som ett komplement till en annan utbildning. Tyska är nämligen ett av Europas viktigaste språk och modersmål för cirka 100 miljoner människor.

  Efter kursen

  Efter avklarad kurs är du behörig till kursen Tyska I, 30 hp.

 • Möt oss

  Möt våra forskare

  Bekanta dig med våra forskare på deras profilsidor.

 • Kontakt

  Kontakta studievägledaren för mer information om kursen: studievagledare@tyska.su.se.