Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tyska, nybörjarkurs II

 • 15 hp

Kursen är en fortsättning på kursen Tyska, Nybörjarkurs I, 15 hp och ger dig vidare kunskaper och färdigheter i det tyska språket och kännedom om de tyskspråkiga länderna.

I den här kursen arbetar du vidare med de kunskaper och färdigheter du förvärvat på kursen Tyska, Nybörjarkurs I, 15 hp. Kursen ger fördjupade kunskaper i formlära och syntax, ett utökat basordförråd samt utökade praktiska färdigheter i såväl skriftlig som muntlig produktion och hörförståelse. Dessutom kommer kursen ta upp olika teman rörande de tysktalande ländernas kultur.

Förkunskapskravet är Tyska, Nybörjarkurs I, 15 hp eller motsvarande kunskaper. Kursen ges som deltidsstudier på kvällstid, både på höst- och vårterminen.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra delkurser.

  Delkurser

  Textförståelse och grammatik med ordkunskap, 6 hp

  Delkursen behandlar textförståelse, utökade baskunskaper i tysk formlära och syntax samt ett utökat basordförråd i tyska.

  Skriftlig produktion, 3 hp

  I delkursen övas utökad skriftlig språkfärdighet.

  Muntlig språkfärdighet, 4,5 hp

  I delkursen övas utökad muntlig språkfärdighet.

  Muntlig fri produktion och hörförståelse, 1,5 hp

  I delkursen övas talad tyska i något komplexare vardagliga situationer samt utökad hörförståelse.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av lektioner, gruppövningar och individuella
  hörförståelseövningar.

  • För delkursen Skriftlig produktion gäller att deadline för inlämningsuppgifterna måste hållas. Annars ges betyget U.
  • För delkurserna Muntlig språkfärdighet och Muntlig fri produktion och hörförståelse gäller obligatorisk närvaro till minst 80% med aktivt deltagande i diskussionerna och med framförande av relevanta synpunkter. Annars ges betyget F resp. U.
  • För delkursen Muntlig fri produktion och hörförståelse gäller dessutom att deadline för inlämning av intyg på genomförda individuella hörförståelseövningar måste hållas. Annars ges betyget U. 

  Examination

  Textförståelse och grammatik med ordkunskap, 6 hp

  Delkursen examineras genom en salstentamen. Betygsskala: A-F.

  Skriftlig produktion, inlämningsuppgifter, 3 hp

  Delkursen examineras genom tre inlämningsuppgifter i form av korta uppsatser. Betygsskala: UG.

  Muntlig språkfärdighet, 4.5 hp

  Delkursen examineras inom undervisningen i form av redovisning i diskussioner. Betygsskala: A-F.

  Muntlig fri produktion och hörförståelse, 1.5 hp

  Delkursen examineras inom undervisningen genom redovisning i diskussioner samt självständigt genomförda individuella hörförståelesövningar. Betygsskala: UG.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Arbetsmarknad

  Tyskan är bra att ha både för dig som tänker dig en karriär i Sverige och internationellt. Dels är tyskan officiellt språk i flera länder i Europa, dels är Tyskland Sveriges största handelspartner. Goda kunskaper i tyska är därför efterfrågade på arbetsmarknaden. Några läser tyska på universitetet för att bli lärare. Men allt fler väljer tyska som ett komplement till en annan utbildning. Tyska är nämligen ett av Europas viktigaste språk och modersmål för cirka 100 miljoner människor.

  Efter kursen

  Efter avklarad kurs är du behörig till kursen Tyska I, 30 hp.

 • Möt oss

  Möt våra forskare

  Bekanta dig med våra forskare på deras profilsidor.

 • Kontakt

  Kontakta studievägledaren för mer information om kursen: studievagledare@tyska.su.se.