Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tyska, nybörjarkurs II

Kursen är en fortsättning på kursen Tyska, Nybörjarkurs I, 15 hp och ger dig vidare kunskaper och färdigheter i det tyska språket och kännedom om de tyskspråkiga länderna.

I den här kursen arbetar du vidare med de kunskaper och färdigheter du förvärvat på kursen Tyska, Nybörjarkurs I, 15 hp. Kursen ger fördjupade kunskaper i formlära och syntax, ett utökat basordförråd samt utökade praktiska färdigheter i såväl skriftlig som muntlig produktion och hörförståelse. Dessutom kommer kursen ta upp olika teman rörande de tysktalande ländernas kultur.

Förkunskapskravet är Tyska, Nybörjarkurs I, 15 hp eller motsvarande kunskaper. Kursen ges som deltidsstudier på kvällstid, både på höst- och vårterminen.

 • Kursupplägg

  Kursen består av följande delar:

  Delkurser

  Språkkunskap II, 6 hp.

  Delkursen behandlar grunderna i tysk grammatik och ordförråd. Grundläggande
  strukturer i tysk form- och satslära studeras med hjälp av grammatiska begrepp. Även läsfärdighet övas.

  Skriftlig språkfärdighet II, 3 hp.

  I delkursen tillämpas de grundläggande grammatiska kunskaperna och
  ordförrådet i tyska genom praktiska övningar i skrift.

  Konversation och hörförståelse II, 2 hp.

  I delkursen övas förmågan att förstå, känna igen och muntligt använda vanliga ord och fraser i tyskan som gäller personliga förhållanden och den närmsta omgivningen.

  Muntlig språkfärdighet II, 4 hp.

  I delkursen övas förmågan att förstå och uttrycka sig på tyska kring de ämnen
  som behandlas på respektive seminarium. Även tyskt uttal övas.

  Undervisning

  • Undervisningen består av seminarier och (grupp)övningar.
  • Obligatoriska moment: muntliga och skriftliga redovisningar på seminarium eller aktuell lärplattform är obligatoriska inslag i kursen. Kompensering kan ske genom av lärare angiven ersättningsuppgift.
  • Närvaro på all undervisning är obligatorisk till 80 %. Högst tre seminarier kan kompenseras.
  • Angivna tidsgränser för inlämning av obligatoriska uppgifter måste hållas för att studenten ska få delta i efterföljande examination.
  • Undervisningen sker på tyska.
  • Undervisningen sker på distans eller på campus enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen.

  Betygskriterier och betygssättning

  Betygskriterier och betygssättning Tyska, nybörjarkurs II (367 Kb)

  Examination

  Språkkunskap II, 6 hp

  Delkursen examineras genom en skriftlig tentamen.

  Skriftlig språkfärdighet II, 3 hp

  Delkursen examineras löpande genom inlämningsuppgifter till respektive
  seminarium.

  Konversation och hörförståelse II, 2 hp

  Delkursen examineras löpande genom inlämningsuppgifter till
  respektive seminarium.

  Muntlig språkfärdighet II, 4 hp

  Delkursen examineras löpande genom muntliga redovisningar på respektive
  seminarium.

  Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna. Examinationen sker på tyska.

  Betygssättning

  Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala:
  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx = Underkänd, något mer arbete krävs
  F = Underkänd, mycket mer arbete krävs
  Delkurserna Skriftlig språkfärdighet II, 3 hp, samt Konversation och hörförståelse II, 2 hp, bedöms enligt en
  målrelaterad tvågradig skala:
  U = Underkänd
  G = Godkänd

  Examinator

  Anta Kursiša

  Lina Schulte

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Arbetsmarknad

  Tyskan är bra att ha både för dig som tänker dig en karriär i Sverige och internationellt. Dels är tyskan officiellt språk i flera länder i Europa, dels är Tyskland Sveriges största handelspartner. Goda kunskaper i tyska är därför efterfrågade på arbetsmarknaden. Några läser tyska på universitetet för att bli lärare. Men allt fler väljer tyska som ett komplement till en annan utbildning. Tyska är nämligen ett av Europas viktigaste språk och modersmål för cirka 100 miljoner människor.

  Efter kursen

  Efter avklarad kurs är du behörig till kursen Tyska I, 30 hp.

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Möt våra lärare

  Bekanta dig med våra lärare och forskare på deras profilsidor.

 • Kontakt

  Studievägledare, tyska