Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tyska, nybörjarkurs I

Lär dig tyska från grunden! Den här kursen ger dig en bred introduktion till det tyska språket och de tyskspråkiga länderna. Teoretiska moment varvas med praktiska övningar där du lär dig att förstå och utrycka dig på enklare tyska.

Studenter i Aula Magna.
Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet

På kursen får du lära dig om det tyska språkets struktur samt utveckla ditt basordförråd. De praktiska momenten inkluderar både övning i att läsa och skriva texter samt hörförståelse och muntlig kommunikation, med fokus på vardagliga situationer. På kursen diskuteras även de tyskspråkiga ländernas nutida kulturella, politiska och sociala förhållanden.

Inga förkurskaper krävs. Kursen ges som deltidsstudier både på höst- och vårterminen.

För att få mer övning i språkfärdighet rekommenderar vi språkkaféerna vid Språkstudion. De erbjuder även andra resurser som främjar språkstudierna, som exempelvis ett tandemprogram, två datorsalar med drop-in-tider och en mediadatabas.

 • Kursupplägg

  Kursen består av följande delar:

  Delkurser

  Språkkunskap I, 6 hp.

  Delkursen behandlar grunderna i tysk grammatik. De mest grundläggande strukturerna i tysk form- och satslära studeras med hjälp av grundläggande grammatiska begrepp. Under kursen påbörjas uppbyggandet av ett grundläggande ordförråd i tyska. Även läsfärdighet övas.

  Skriftlig språkfärdighet I, 3 hp.

  I delkursen tillämpas de grundläggande grammatiska kunskaperna och det
  grundläggande ordförrådet i tyska genom praktiska övningar i skrift.

  Konversation och hörförståelse I, 2 hp.

  I delkursen övas förmågan att förstå, känna igen och muntligt använda vanliga ord och fraser i tyskan som gäller personliga förhållanden och den närmsta omgivningen.

  Muntlig språkfärdighet I, 4 hp.

  I delkursen övas förmågan att förstå och uttrycka sig på tyska kring de ämnen
  som behandlas på respektive seminarium. Även tyskt uttal övas.

  Undervisning

  • Undervisningen består av seminarier och (grupp)övningar.
  • Obligatoriska moment: muntliga och skriftliga redovisningar på seminarium eller aktuell lärplattform är obligatoriska inslag i kursen. Kompensering kan ske genom av lärare angiven ersättningsuppgift.
  • Närvaro på all undervisning är obligatorisk till 80 %. Högst tre seminarier kan kompenseras.
  • Angivna tidsgränser för inlämning av obligatoriska uppgifter måste hållas för att studenten ska få delta i efterföljande examination.
  • Undervisningen sker på tyska.
  • Undervisningen sker på distans eller på campus enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen.

  Betygskriterier och betygsättning

  Betygskriterier och betygssättning Tyska, nybörjarkurs I (366 Kb)

  Examination

  Språkkunskap I, 6 hp

  Delkursen examineras genom en skriftlig tentamen.

  Skriftlig språkfärdighet I, 3 hp

  Delkursen examineras löpande genom inlämningsuppgifter till respektive seminarium.

  Konversation och hörförståelse I, 2 hp

  Delkursen examineras löpande genom inlämningsuppgifter till respektive seminarium.

  Muntlig språkfärdighet I, 4 hp

  Delkursen examineras löpande genom muntliga redovisningar på respektive seminarium.

  Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna. Examinationen sker på tyska.

  Betygssättning

  Betygssättning sker enligt en målrelaterad sjugradig betygsskala:
  A = Utmärkt
  B = Mycket bra
  C = Bra
  D = Tillfredsställande
  E = Tillräckligt
  Fx = Underkänd, något mer arbete krävs
  F = Underkänd, mycket mer arbete krävs

  Delkurserna Skriftlig språkfärdighet I, 3 hp, samt Konversation och hörförståelse I, 2 hp, bedöms enligt en målrelaterad tvågradig skala:
  U = Underkänd
  G = Godkänd

  Examinator

  Lina Schulte

  Anta Kursiša

  Frederik Bissinger

  Sonja Weber

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Arbetsmarknad

  Tyskan är bra att ha både för dig som tänker dig en karriär i Sverige och internationellt. Dels är tyskan officiellt språk i flera länder i Europa, dels är Tyskland Sveriges största handelspartner. Goda kunskaper i tyska är därför efterfrågade på arbetsmarknaden. Några läser tyska på universitetet för att bli lärare. Men allt fler väljer tyska som ett komplement till en annan utbildning. Tyska är nämligen ett av Europas viktigaste språk och modersmål för cirka 100 miljoner människor.

  Efter kursen

  Nästa kurs i progressionen är Tyska, Nybörjarkurs II, 15 hp.

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Möt våra lärare

  Bekanta dig med våra lärare och forskare på deras profilsidor.

 • Kontakt

  Studievägledare, tyska