Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Nederländska I A

Hoi! Wil jij Nederlands leren? På kursen Nederländska I A lär du dig skriva, läsa och tala nederländska. Kursen passar för nybörjare i nederländska och kräver inga förkunskaper i språket.

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i nederländska genom övningar i muntlig och skriftlig språkfärdighet samt hör- och läsförståelse. Vi går också igenom nederländskans viktigaste grammatiska särdrag. Undervisningsspråk är både svenska och nederländska.

Kursen ges med webbaserad undervisning deltidsstudier på kvällstid. Att studera på deltid innebär att man förväntas avsätta ca. 20 timmar per veckan för sina studier. Du som vill läsa kursen på helfart kan välja kursen Nederländska I, 30 hp i stället. Då kursen ges med webbaserad undervisning måste du som läser hos oss ha tillgång till en dator med välfungerade internet, webkamera och headset.

För att få mer övning i språkfärdighet rekommenderar vi språkkaféerna vid Språkstudion. De erbjuder även andra resurser som främjar språkstudierna, som exempelvis ett tandemprogram, två datorsalar med drop-in-tider och en mediadatabas.