Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Nederländska I A

 • 15 hp

Hoi! Wil jij Nederlands leren? På kursen Nederländska I A lär du dig skriva, läsa och tala nederländska. Kursen passar för nybörjare i nederländska och kräver inga förkunskaper i språket.

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i nederländska genom övningar i muntlig och skriftlig språkfärdighet samt hör- och läsförståelse. Vi går också igenom nederländskans viktigaste grammatiska särdrag. Undervisningsspråk är både svenska och nederländska.

Kursen ges som deltidsstudier på kvällstid. Du som vill läsa kursen på helfart kan välja kursen Nederländska I, 30 hp på höstterminen.

För att få mer övning i språkfärdighet rekommenderar vi språkkaféerna vid Språkstudion. De erbjuder även andra resurser som främjar språkstudierna, som exempelvis ett tandemprogram, två datorsalar med drop-in-tider och en mediadatabas.

Mer information om kursen finns här: Kursinformation

 • Kursupplägg

  Kursen består av fem delkurser.

  Delkurser

  Uttal, 3 hp

  Kursdelen omfattar träning i uttal med hjälp av relevant material samt en genomgång av nederländskans basgrammatik.

  Fonetik och formlära, 3 hp

  Kursdelen omfattar en orientering om nederländskans fonetiska och fonologiska system kontrasterat mot svenskans. Förhållandet mellan ljud och tecken reds ut och nederländskans stavningsprinciper illustreras med hjälp av verbens, substantivens och adjektivens böjningsmönster. Företeelser som ordaccent och skiljetecken gås igenom. Regler ges för stavning och uttal av internationella ord. 

  Grammatik, 3 hp

  Kursdelen omfattar en genomgång av nederländskans räkneord, pronomen,
  pronominaladverb, adverb, konjunktioner, prepositioner och interjektioner, olika sorters hjälpverb, ordföljd, syntaktiska särdrag, samt vissa idiomatiska uttryck.

  Översättning svenska – nederländska, 3 hp

  Kursdelen omfattar övning i att översätta enkla texter från svenska till nederländska.

  Översättning nederländska – svenska, 3 hp

  Kursdelen omfattar övning i att översätta olika sorters texter från nederländska till svenska.

  Undervisning

  Uttal, 3 hp

  Uttalsträning i Språkstudion, seminarier i klassrum och individuell uttalsrådgivning.

  Fonetik och formlära, 3 hp

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier med tillämpningsövningar, bl.a. diktamen. I träningen ingår att göra hemuppgifter.

  Grammatik, 3 hp

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier med tillämpningsövningar. I träningen ingår att skriva hemuppgifter.

  Översättning svenska – nederländska, 3 hp

  Översättningar av svenska texter till nederländska, som du har förberett hemma, gås igenom och möjliga varianter beträffande uttryck, ordval och syntax diskuteras.

  Översättning nederländska – svenska, 3 hp

  Seminarier där texter som du har översatt hemma gås igenom och diskuteras.

  Betygskriterier och betygssättning

  Betygskriterier och betygsättning för kursen Nederländska I A, 15 hp

  Examination

  Uttal, 3 hp

  Delkursen examineras genom en muntlig tentamen. Ditt uttal bedöms genom högläsning av en okänd text (max 500 ord). Du får 10 minuter förberedelsetid.

  Fonetik och formlära, 3 hp

  Delkursen examineras genom en skriftlig salstentamen.

  Grammatik, 3 hp

  Delkursen examineras genom en skriftlig salstentamen.

  Översättning svenska – nederländska, 3 hp

  Delkursen examineras genom en skriftlig salstentamen där du översätter en svensk text på ca 100 ord till nederländska.

  Översättning nederländska – svenska, 3 hp

  Delkursen examineras genom en skriftlig salstentamen där du översätter en text på ca 25 rader till svenska.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Efter kursen

  Efter avklarad kurs är du behörig att söka kursen Nederländska I B, 15 hp.

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Tips från tidigare studenter till nya

  Möt våra forskare

  Bekanta dig med våra forskare på deras profilsidor.

 • Kontakt

  Kontakta studievägledaren för mer information om kursen: studievagledare@nederlandska.su.se.