Kultur och politik i slaviska länder I, 30 hp

Om kursen

Kursens mål är att ge en överblick över rysk/polsk/tjeckisk historia, kultur, litteratur och politik. Kursen avser både att ge en allmän orientering och en bakgrund för förståelsen av Ryssland/Polen/Tjeckien av idag. Studenten väljer fyra av kursens 9 delkurser. (Varje delkurs kan även läsas som fristående 7.5-poängskurs.)

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen