Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kultur och politik i slaviska länder I

  • 30 hp

Kursens mål är att ge en överblick över rysk/polsk/tjeckisk historia, kultur, litteratur och politik. Kursen avser både att ge en allmän orientering och en bakgrund för förståelsen av Ryssland/Polen/Tjeckien av idag. Studenten väljer fyra av kursens 9 delkurser. (Varje delkurs kan även läsas som fristående 7.5-poängskurs.)

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.