Ryska - kandidatkurs, 30 hp

Kursen syftar till att ge säkra praktiska och teoretiska kunskaper i ryska språket, goda kunskaper i rysk litteraturvetenskap, rysk språkhistoria, alt. samhällsförhållanden, samt erfarenhet av vetenskapligt arbete. Denna kurs läses avs. kandidatexamen (med uppsats). Kursen är användbar för allmänt språkintresserade samt för dem som behöver mycket goda kunskaper i ryska i sin yrkesutövning eller annan verksamhet, samt för dem som vill få viss erfarenhet av vetenskapligt arbete.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen