Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ryska III

Kursen syftar till att ge goda kunskaper om det ryska språket, Rysslands/Sovjetunionens kulturhistoriska utveckling samt väsentligt förbättra den praktiska språkfärdigheten. Inom kursen finns fyra alternativa specialiseringskurser, inriktade på litteraturanalys, lingvistisk analys, språkhistoria respektive ryskt samhälle.

Kursen är användbar för allmänt språkintresserade samt för dem som behöver goda kunskaper i ryska i sin yrkesutövning eller annan verksamhet, t.ex. journalister, lärare, jurister, ekonomer, bibliotekarier, affärsmän, forskare inom andra ämnesområden.