Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Lettiska I

Nybörjarutbildningen inriktas framförallt på språk och kultur. Syfte och kunskapsmål Kursens mål är att du ska få en viss praktisk färdighet i användningen av lettiska språket i tal och skrift samt grundläggande kunskaper om lettiska språket och dess kulturella kontext. Ingå förkunskaper i lettiska krävs.

 

Kursen behandlar grunderna i lettisk grammatik, uttal, formlära, syntax, muntlig och skriftlig språkfärdighet, samt lettisk och baltisk realia och språkvetenskap.

Obs: Webbaserad undervisning under höstterminen med anledning av Covid-19

Med anledning av Covid-19 kommer all undervisning vid Avdelningen för baltiska språk under höstterminen 2020 att vara webbaserad. Du som läser hos oss måste därför ha tillgång till en dator med välfungerande internet samt fungerande kamera och mikrofon. Dock måste alla som läser hos oss vara beredda på att salstentorna i möjligaste mån kommer att förläggas på campus i Frescati. Vid mer specifika frågor, kontakta gärna studierektor Lilita Zalkalns: lilita.zalkalns@balt.su.se

 • Kursupplägg

   

  Delkurser

  Kursen består av följande delkurser:

  1. Språkkunskap och språkfärdighet A, 7.5 hp
  2. Språkkunskap och språkfärdighet B, 7.5 hp
  3. Baltisk realia - Lettland, 7.5 hp
  4. Baltisk språkvetenskap - lettiska, 7.5 hp

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.
  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Examination

  a.  Kursen examineras på följande vis: genom skriftliga prov, muntliga prov och hörförståelsetentamen.

  Examinationer:

  1. Språkkunskap och språkfärdighet A, 7.5 hp, a) salstentamen samt b) samtal med examinatorn och hörförståelsetentamen.
  2. Språkkunskap och språkfärdighet B, 7.5 hp, a) salstentamen samt b) samtal med examinatorn och hörförståelsetentamen.
  3. Baltisk realia - Lettland 7,5 hp
  4. Baltisk språkvetenskap - lettiska, 7,5 hp
 • Kontakt

  Om du har frågor angående kursen, kontakta Lilita Zalkalns (lilita.zalkalns@balt.su.se)