Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Lettiska I

Nybörjarutbildningen inriktas framförallt på språk och kultur. Kursens mål är att du ska få en viss praktisk färdighet i användningen av lettiska språket i tal och skrift samt grundläggande kunskaper om lettiska språket och dess kulturella kontext. Ingå förkunskaper i lettiska krävs.

 

 

 • Kursupplägg

  Kursen behandlar grunderna i lettisk grammatik, uttal, formlära, syntax, muntlig och skriftlig språkfärdighet, samt lettisk och baltisk realia och språkvetenskap.

  Delkurser

  Kursen består av följande delkurser:

  1. Språkkunskap och språkfärdighet A, 7.5 hp
  2. Språkkunskap och språkfärdighet B, 7.5 hp
  3. Baltisk språkvetenskap - lettiska, 7.5 hp
  4. Baltisk realia - Lettland, 7.5 hp

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.
  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Betygskriteterier och betygssättning

  Betygskriterier och betygssättning för kursen Lettiska I, 30 hp (158 Kb)

  Examination

  a.  Kursen examineras på följande vis: genom skriftliga prov, muntliga prov och hörförståelsetentamen.

  Examinationer:

  1. Språkkunskap och språkfärdighet A, 7.5 hp, a) salstentamen samt b) samtal med examinatorn och hörförståelsetentamen.
  2. Språkkunskap och språkfärdighet B, 7.5 hp, a) salstentamen samt b) samtal med examinatorn och hörförståelsetentamen.
  3. Baltisk realia - Lettland 7,5 h: Skriftligt prov, 7.5 hp. Betygsskala: A-F
  4. Baltisk språkvetenskap - lettiska, 7,5 hp: Skriftligt prov, 7.5 hp. Betygsskala: A-F

  Examinator

  Examinatorer baltiska språk HT2023 (237 Kb)

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

   

   

  Studierektor, baltiska språk