Lettiska I, 30 hp

Nybörjarutbildningen inriktas framförallt på språk och kultur. Syfte och kunskapsmål Kursens mål är att du ska få en viss praktisk färdighet i användningen av lettiska språket i tal och skrift samt grundläggande kunskaper om lettiska språket och dess kulturella kontext. Ingå förkunskaper i lettiska krävs.

 

Kursen behandlar grunderna i lettisk grammatik, uttal, formlära, syntax, muntlig och skriftlig språkfärdighet, samt lettisk och baltisk realia och språkvetenskap.

Kursupplägg

 

Delkurser

Kursen består av följande delkurser:

  1. Språkkunskap och språkfärdighet A, 7.5 hp
  2. Språkkunskap och språkfärdighet B, 7.5 hp
  3. Baltisk realia - Lettland, 7.5 hp
  4. Baltisk språkvetenskap - lettiska, 7.5 hp

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

Examination

a.  Kursen examineras på följande vis: genom skriftliga prov, muntliga prov och hörförståelsetentamen.

Examinationer:

  1. Språkkunskap och språkfärdighet A, 7.5 hp, a) salstentamen samt b) samtal med examinatorn och hörförståelsetentamen.
  2. Språkkunskap och språkfärdighet B, 7.5 hp, a) salstentamen samt b) samtal med examinatorn och hörförståelsetentamen.
  3. Baltisk realia - Lettland 7,5 hp
  4. Baltisk språkvetenskap - lettiska, 7,5 hp

Kontakt

Om du har frågor angående kursen, kontakta Lilita Zalkalns (lilita.zalkalns@balt.su.se)

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen