Polska III, 30 hp

Om kursen

Kursen syftar till att ge god praktisk språkfärdighet samt vidgade kunskaper om polska språket, litteraturen och kulturen. Kursen är användbar för allmänt språkintresserade samt för alla som behöver goda kunskaper i polska i sin yrkesutövning eller i annan verksamhet, t.ex. journalister, lärare, jurister, ekonomer, bibliotekarier, affärsmän, forskare inom andra ämnesområden.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen