Go to this page on our english site

Polska III

  • 30 hp

Kursen syftar till att ge god praktisk språkfärdighet samt vidgade kunskaper om polska språket, litteraturen och kulturen. Kursen är användbar för allmänt språkintresserade samt för alla som behöver goda kunskaper i polska i sin yrkesutövning eller i annan verksamhet, t.ex. journalister, lärare, jurister, ekonomer, bibliotekarier, affärsmän, forskare inom andra ämnesområden.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen