Om oss

Kemiska sektionen vid Stockholms universitet består idag av tre forskningsinstitutioner vars forskning rör all kemi från den minsta atomen till cellens kemiska orkester. 

Sektionens forskning spänner över ett brett område som bland annat kan bidra till att lösa framtida miljö- och klimatproblem, bota sjukdomar, öka levnadsstandarden för människor, samt ta fram nya material och läkemedel.

All grundutbildning vid Kemiska sektionen drivs av Kemiska sektionens kansli & Studentexpedition tillsammans med alla tre forskningsinstitutionerna. Då institutionerna i mycket stor omfattning bidrar till grundutbildningen, med både innehåll och lärare, så har alla kurser en nära koppling till forskning. 

Denna koppling mellan undervisning och forskning är sedan länge en tradition vid kemiska sektionen och utgör en garanti för att all undervisningen vilar på vetenskaplig grund. Utbildningen sker till största del i Kemiska övningslaboratoriet (KÖL), som ligger i direkt anknytning till Arrheniuslaboratoriet på Frescatiområdet. 

Läs mer om våra institutioner och deras forskning här

 

Kontakt

Kemiska sektionens kansli & studentexpedition
På denna sida