Våra utbildningar

Kemiska sektionen erbjuder ett kandidatprogram i kemi och fyra unika avancerade masterprogram som alla är starkt länkade till den forskning som bedrivs vid de olika institutionerna. Vi erbjuder dessutom att masterprogram i molekylära livsvetenskaper i samarbete med Karolinska Institutet och KTH.

Sök bland våra utbildningar

 

Kandidatprogrammet i kemi

Vare sig det handlar om hållbar utveckling eller botemedel mot sjukdomar är en ryggsäck full med kemi ett bra val. När du läser kandidatprogrammet i kemi, skapar du dig en grund i kemi, som räcker både för att få ett jobb direkt efter examen eller för att fördjupa dig ytterligare i den kemi du tycker är roligast.

Under programmets gång kommer du att utveckla färdigheter i projektplanering och förbättra din förmåga att ta in information, analysera, sammanfatta och presentera den.

Kemiprogrammet avslutas med ett forskningsprojekt som du gör på ett universitet eller på ett företag i Sverige eller utomlands.

Läs mer om kandiatprogrammet i kemi i kurskatalogen.

Stockholms universitet erbjuder en massa kul utbildningar inom naturvetenskap, och för den delen enstaka kurser om du vill passa på att bredda dig. 

Plugga naturvetenskap och matematik på SU

 

Kandidatprogrammet i nutrition, i samarbete med Karolinska Institutet

Nutrition, eller näringslära, är en spännande och växande vetenskap där intresset för nya rön är stort. Men vad är egentligen den bästa kosten? Många olika budskap florerar i media. För att förstå vetenskapen bakom näringsläran behövs kunskaper som spänner över ämnets hela bredd.

Nutrition är en tvärvetenskap som sträcker sig över en bredd av ämnen, från naturvetenskap som kemi, biokemi, molekylärbiologi och livsmedelsvetenskap, till medicinska ämnen som fysiologi, sjukdomslära, toxikologi, epidemiologi och folkhälsovetenskap.

Läs mer om kandidatprogrammet i nutrition i kurskatalogen

 

Bli lärare i kemi

Nu börjar din väg till att bli ämneslärare i kemi och matematik hos oss på Kemiska sektionen. Skaffa dig ämneskunskaperna som vårt program ger dig och komplettera dina kemistudier med matematik. Efter kandidatexamen söker du SUs egna ämneslärarutbildning med kompletterande pedagogisk utbildning för att bli två-ämneslärare på högstadium eller gymnasium.

Läs mer om hur du går tillväga här.

 

Masterprogram

Även om en kandidatexamen räcker för att ge dig ett bra jobb, forsätter många av våra studenter med att fördjupa sig genom att läsa ett tvåårigt masterprogram.

Vi erbjuder fem olika masterprogram, alla specialiserade och nära både forskning och den verklighet vi rör oss i. Vi erbjuder dessutom att masterprogram i molekylära livsvetenskaper i samarbete med Karolinska Institutet och KTH.

Utbildningen är på två år och efter avslutade studier får du ut en masterexamen. Alla program inkluderar ett självständigt arbete som utförs inom ett pågående forskningsprojekt vid universitetet, vid ett universitet utomlands eller på ett företag.

Masterprogram i analytisk kemi

Masterprogram i biokemi med inriktning proteinkemi

Masterprogram i hållbar kemi

Masterprogram i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna (gemensamt program med KI och KTH) 

Masterprogram i neurokemi med molekylär neurobiologi

Masterprogram i organisk kemi

 

Forskarutbildning

Om du vill bli forskare, ska du gå en forskarutbildning när du är klar med din master. Under forskarutbildningen lär du dig lösa avancerade kemi-utmaningar, som ingen löst före dig, samtidigt som du är en del av vår internationella forskarmiljö. När du är klar med din forskarutbildning, får du en doktorsexamen och kan på riktigt kalla dig forskare.

Läs mer om utbildning på forskarnivå

 

Kontakt

För de flesta frågor som rör studentservice som registrering, passerkort, labbrockar, tentor, intyg och mycket mer, hör av dig till Kemiska sektionens kansli & studentexpedition.

På studentexpedition finns också studievägledare och utbyteskoordinator om du vill prata om dina studier.

Hör av dig till oss på kemi@su.se.

Du hittar du oss i M345, i Kemiska övnings-laboratoriet, även kallat KÖL.

Sök bland våra utbildningar