Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i kemi

 • 180 hp

En kemiutbildning i världsklass kan låta kaxigt men vi vågar lova att det är exakt vad vi erbjuder. Kandidatprogrammet ger dig kunskaper inom kemins alla områden, stor vana vid arbete i labbet och nära samarbete med duktiga forskare och engagerade lärare. Är det kanske du som kommer att leda arbetet mot en mer hållbar värld?

UNdervisning

Är det kanske du som kommer att leda arbetet mot en mer hållbar värld? Kemister är hett eftertraktade – både i Sverige och utomlands.

Utsikterna för jobb efter avslutad utbildning är mycket goda! Vill du komma ut snabbt i arbetslivet räcker det med en kandidatutbildning för att vara attraktiv på arbetsmarknaden.  Under programmets gång kommer du att läsa allt från organisk kemi, oorganisk kemi och fysikalisk kemi till biokemi, neurokemi och analytisk kemi.

Du kommer dessutom att lära dig mer om exempelvis kommunikation, projektledning och forskningsmetodik. I programmet ingår även ett terminslångt forskningsprojekt. Utbildningen har en tydlig arbetslivskoppling genom föreläsningar, studiebesök och arbetsmarknadsdagar.

Du har också möjlighet att läsa delar av utbildningen i någon annan del av världen. Nästan alla föreläsare är aktiva forskare. Forskningsanknytningen är viktig, både för utbildningen men också för framtiden. Många av våra tidigare studenter väljer att själva forska efter studierna, och för dem är den forskningsanknutna undervisningen en verklig bonus.

Väljer du kandidatprogrammet i kemi har du tre roliga och spännande år framför dig. En utbildning i kemi är början på något stort – den kan leda till att just du blir en av framtidens problemlösare, entreprenörer eller upptäckare som arbetar för ett bättre samhälle.

 

 • Programöversikt

  De kurser om ingår i programmet beskrivis kortfattat nedan.

  År 1

  Under år ett ingår följande kurser:

  Höstterminen

  Grundläggande kemi, 15 hp

  En introduktion till kemi. Kursen tar upp grunderna i kemi som jämviktslära, enklare termodynamik och hur kemisk bindning fungerar. I labbkursen får du testa hur de teorier du lärt dig fungerar i verkligheten.

  Organisk kemi I, 7.5 hp

  Grundläggande begrepp inom organisk kemi och hur de hänger ihop med reaktionslära. Du lär dig om reaktionsmekaniser och får göra enklare synteser i labbkursen.

  Biokemi I, 7.5 hp

  På kursen Biokemi 1 får man en introduktion till de kemiska reaktioner och molekyler som behövs för cellulärt liv. I labbkursen testar vi olika begrepp laborativt.

  Vårtermin

  Organisk kemi II, 7.5 hp

  Kursen tar vid där organisk kemi II slutar. Du utvecklar dina kunskaper i organisk kemi och får även lära dig lite mer om NMR-spektroskopi som man använder när man försöker ta reda på hur olika föreningar ser ut.

  I labbkursen lär du dig nya tekniker och fortsätter göra olika synteser.

  Biokemi II, 7.5 hp

  Kursen tar vid där biokemi I slutar. I denna kurs lär vi oss mer om proteiner och enzymer, och hur deras struktur påverkar deras roll i kroppen. Vi tittar på olika biologiska membraner och dyker djupare ner cellers energimetabolism. Viss tid ägnas också åt genetisk informationsöverföring och reglering av gener.

  Labkursen hjälper dig att omsätta dina kunskaper i praktiken.

  Matematik för naturvetenskaper, 15 hp

  Inför kursen i fysikalisk kemi som ges under hösten år 2, krävs vissa kunskaper i matematik. Därför är det nu dags för denna kurs.

  Kursen behandlar grundläggande algebra, funktionslära och analys, vilket kommer att vara viktigt för att klara nästa termin.

  År 2

  Höstterminen

  Kemisk datanalys, 7.5 hp

  Grundläggande statisktik och en introduktion till programmet Matlab.

  Fysikalisk kemi, 15 hp

  Kursen behandlar två stora områden inom fysikalisk kemi: Kvantmekanik och spektroskopi och Jämvikt och kinetik.

  I kvantmekaniken lär du dig mer om atomers och molekylers tillstånd ochs struktur, och hur energinivåer spelar en central roll. Du får också titta närmare på molekylspektroskopi samt magnetisk resonans.

  I teorin på del två studerar man gasers egenskaper, termodynamik, fasjämvikter, elektrokemi, kolloider och ytkemi.

  Etik och hållbarhet, 2,5 hp

  Kemisk bindning, 5 hp

  Du får lära dig om grundläggande växelverkningar i kemiska system, i dagligt tal bindingar mellan atomer och molekyler. Du får även prova på  vibrations- och elektronspektroskopi som är experimentella metoder för att ”observera” kemisk bindning.

  Vårtermin

  Neurokemi, 6 hp

  Lär dig mer om nervernas kemi. Hur sker signalöverföring? Varför drar muskler ihop sig. Vad är en signalsubstans och en receptor? Detta gås igenom på denna unika kurs i grundläggande neurokemi

  Oorganisk kemi, 9 hp

  Kursen utgår från det periodiska systemet, och du lär det de grundläggande principerna för den oorganiska kemin och tillämpningar av den.

  Analytisk kemi, 10 hp

  Under denna kurs lär du dig konsten att mäta. Du kommer i kontakt med olika analytiska tekniker (kromatografi, spektroskopi och våtkemiska analysmetoder), provtagning, upparbetning och prover, separation, identifiering och kvantifiering.

  Experimentella kemiska metoder, 5 hp

  En översikt över ett antal experimentella kemiska metoder, deras styrkor och begränsningar, samt hur de tillämpas på biologiska system. De metoder som kursen behandlar är diffraktion och mikroskopi, spektroskopi, samt masspektrometri.

  År 3

  Hösttermin

  Under höstterminen det tredje året finns flera möjligheter att välja på.

  Du kan studera utomlands vid något av våra partneruniversitet,

  https://www.kemi.su.se/utbildning/utlandsstudier

  eller om du väljer att stanna kvar på SU har du möjlighet att välja på flera olika kurser nedanstående är dem vi brukar rekommendera, klicka på länkarna för att komma till kurssidorna:

  Biokemi III, från gen till funktion, 15 hp

  Organisk kemi III, reaktivitet och struktur, 15 hp

  Introduktion till miljökemi, 15 hp

  Vårtermin

  Under vårterminen gör du ditt självständiga arbete under hela terminen. Mer information om självständiga arbeten hittar du här.

  Länk till information om självständiga arbeten

  Självständigt arbete

  I kandidatprogrammet i kemi ingår ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, på grundläggande nivå. Du kan även välja att förlänga arbetet så att det omfattar en helt termin. Oftast gör man sitt arbete under våren under termin sex.

  Det självständiga arbetet är, tillsammans med ett antal obligatoriska kurser, ett krav för att kunna ta ut en kandidatexamen.

  I det självständiga arbetet ingår en seminarieserie i vetenskaplighet. Seminarieserien ingår som ett moment i det självständiga arbetet och motsvarar 1.5hp. Anmälan och information hittar du här.

  Behörighetskravet för det självständiga arbetet är kunskaper motsvarande minst 135 högskolepoäng, varav minst 60 hp kemi. För självständigt arbete inom respektive område ingår följande (kursen kan ersättas med motsvarande kunskaper som förvärvats vid annat lärosäte):

  Biokemi: kursen Biokemi III, proteiner från gen till funktion 15 hp (KB5001)
  Organisk kemi: kursen Organisk kemi ,reaktivitet och struktur 15 hp (KO5001)
  Analytisk kemi: kursen Analytisk kemi 10 hp (KA3000)
  Fysikalisk kemi: kursen Fysikalisk kemi 15 hp (KZ4008)
  Miljökemi: kursen Introduktion till miljökemi 15 hp (KZ4007)
  Oorganisk kemi och materialkemi: 30 hp inom oorganisk kemi
  Neurokemi: 15 hp biokemi eller neurokemi med molekylär neurobiologi.

  För att göra ett självständigt arbete inom något kemiområde kontaktar du studierektor på den institution där du vill göra ditt arbete. Studierektorn hjälper dig att hitta ett lämpligt projekt och en handledare.

  Examensarbetet kan göras när som helst under året efter överenskommelse med handledaren. Redovisning av arbetet görs normalt under terminstid. Tid för redovisningen planeras av din handledare och den som är examinator för arbetet.

 • Så ansöker du

  Du ansöker via antagning.se

  Urvalsprocess

  Kompletterande urvalskriterier

  Betyg 50%

  Högskoleprov 50%

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Läs vad Ida, Niclas, Fanny och flera andra tycker om att läsa kemi!

  Möt våra studenter!

  Möt våra lärare

  Läs vad Anna-Lena, Viktor och Lasse har att berätta

  Möt några av våra lärare!

  Möt våra alumner

  Läs om My, en tidigare kemistudent som idag arbetar som sektionschef på ett kvalitetslabb

  ”Kemiprogrammet på SU ger dig alla möjligheter att göra karriär”

  Läs om Saeid, som idag är entreprenör, företagsledare, professor och medgrundare av bolaget Serendipity:
  Från kemistudier till framgångsrikt entreprenörskap

 • Kontakt

  Har du frågor om kandidatprogrammet i kemi är du välkommen att kontaka Kemiska Sektionens kansli & studentexpedition, på exp@kol.su.se