Kandidatprogram i kemi, 180 hp

Om programmet

Vad har en tugga äpple med kemi att göra? Mer än du tror! Ett äpple är inget annat än en samling kemikalier som socker, stärkelse och olika oljor.

Om alla naturliga produkter består av kemikalier, kan vi då leva ett kemikaliefritt liv? Denna fråga och många andra får du möjlighet att fundera över då du läser kemi vid Stockholms universitet

Kemi är läran om materia, och de förändringar den kan genomgå. Till kandidatprogrammet i kemi vid Stockholms universitet söker vi nu framtidens problemlösare, entreprenörer och upptäckare.

Vi söker dig, som vill förstår din omvärld, och erbjuder en gedigen utbildning med tydlig koppling till näringsliv och forskning. Laborationer, praktik och projektarbeten kommer att vara din vardag.

Vi ger dig djupgående teoretiska kunskaper i kemins alla områden och stor vana vid laborativt arbete, men också färdigheter i kommunikation, projektledning och forskningsmetodik.

Under programmets gång kommer du att läsa kurser inom kemins olika områden, såsom organisk kemi, oorganisk kemi, fysikalisk kemi, biokemi, neurokemi, analytisk kemi. Dessutom ingår kurser i matematik, databearbetning, forskningsmetodik, kommunikation och projektledning.

För att ge dig bästa möjliga förutsättningar för framtiden, kommer du att få arbeta praktiskt nära olika forskargrupper, och även göra en praktikperiod på ett företag.

Kemistutbildningen avslutas med ett terminslångt forskningsprojekt, som genomförs på universitet eller ett företag, i Sverige eller utomlands.

Kemister behövs för att bedöma risker med nya kemikalier och material och förklara hur världen fungerar. De kan skapa nya läkemedel och arbeta för en säkrare miljö.

Kemister uppfinner, skapar, sprider kunskap och räddar världen.

Vår utbildning ger dig gedigna kemikunskaper, förmåga att kommunicera det du gör och ger dig verktygen att analysera och lösa problem. Det är kunskap som behövs för att arbeta inom exempelvis kemisk industri, läkemedelsföretag, konsultbolag och statliga myndigheter.

Ansökan görs via www.studera.nu Ytterligare information lämnas av studievägledaren i kemi 08-16 37 30, exp@kol.su.se

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen