Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Organisk kemi I

Organisk kemi behandlar kolföreningarnas kemi. Organiska föreningar utgör grunden för allt liv och är basen för vårt samhälle. Under kursen kommer du att lära dig mer om organiska föreningars egenskaper och reaktivitet. I labbet kommer du själv att utföra organkemiska experiment.

Berit
Att plugga organisk kemi på Stockholms universitet är kul och utmanande. Hos oss får du grunderna och även labba på riktigt!

Kursen behandlar grunderna i organisk kemi med fokus på grundläggande reaktionslära. Föreläsningar varvas med handledda övningar och laborationer där du får omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken.

Kunskaper i organisk kemi är viktiga för alla kemidicipliner. Vårt samhälle står inför stora utmaningar när det gäller hälsa, miljö och hållbar utveckling. Utveckling av nya läkemedel, nya material och bränslen är exempel på områden som kräver kunskaper inom organisk kemi. För att kunna genomföra en förändring från en fossilbaserad ekonomi krävs det en god förståelse för hur organiska föreningar reagerar på en molekylär nivå.

På kemiska sektionen erbjuds två grundkurser i organisk kemi, där Organisk kemi I (KO2003) är den första. En fortsättning ges i Organisk kemi II (KO3005), och en påbyggnadskurs Organisk kemi  - Reaktivitet och struktur (KO5001). Tillsammans ger de dig en mycket god grund inom organisk kemi.

 • Kursupplägg

  Kursen består av två moment, teori och laborationer.

  Under teoridelen kommer du att lära dig följande:

  • Redogöra för och tillämpa enklare organkemisk nomenklatur och enklare begrepp inom stereokemi
  • Redogöra för grunderna i organkemisk reaktionslära och med hjälp av mekanismer förklara enklare reaktioner
  • Identifiera, diskutera och lösa grundläggande organkemiska problem

  Teorin lärs ut under föreläsningar och övningar. Övningarna är till för att du under handledning ska kunna öva på olika koncept och ha möjlighet att ställa frågor. Genom att delta i alla aktiviteter har du bäst möjligheter att tillgodogöra dig ämnet.

  Under den laborativa delen av kursen får du göra enklare organiska synteser, och lära dig vissa av de tekniker som används inom organisk kemi.

  Alla aktiviteter på labb är är obligatoriska.

  Delkurser

  Teori (4,5 hp)

  Labb (3 hp)

  Undervisning

  Undervisningen består av:

  • Föreläsningar
  • Övningar
  • Praktiskt labbarbete

  Organisk kemi är ett ämne som kräver övning för att uppnå förståelse. Under kursens gång är det viktigt att du som student övar på materialet utanför schemalagd tid.

  Trots att föreläsningar och övningar inte är obligatoriska så vet vi av erfarenhet att deltagande i dessa starkt korrelerar med ett godkänt betyg på kursen. 

  För laborationsdelen behöver du som student förbereda dig, samt avsätta tid för att skriva labrapporter. Laborationer är obligatoriska, en missad laboration kan inte alltid tas igen under kursens gång. En missad laboration kan innebära ett ej godkänt betyg på laborationsdelen av kursen och kan innebära en fördröjning till nästa gång kursen går.

  Heltidsstudier i kemi

  En tidigare student skrev följande "Detta är en svår kurs att klara på egen hand: gå på föreläsningar, övningar och labbar! Hamna inte efter - planera din tid."

  Föreläsningar varvas med övningar och laborationer som komplement till teorin.

  Schemalagd tid

  • Föreläsningar
  • Övningar
  • Labbar

  Icke schemalagd tid

  • Självstudier
  • Labbrapporter

  Kursen går på helfart under fem veckor, och betraktas som krävande. För att klara den behöver du planera och lägga ned tid på dina studier. Förväntad arbetsbelastning kan variera mellan olika veckor. Du kan ha ledig tid mitt på dagen (perfekt att sitta kvar och plugga eller påbörja din labbrapport), men kommer också att ha schemalagda laborationer till 18.30 vissa kvällar.

  Tips från tidigare studenter:

  "Att gå på alla föreläsningar för att utan föreläsningarna blir det svårt att klara kursen."

  "ÖVA PÅ REAKTIONSMEKANISMER. Rita, rita och rita! Plugga från kursstart, (som vanligt skriva rapporterna i tid), lägg tid och fokus på att förstå nomenklaturen och varför reaktionerna sker som dem gör."

  "Att gå på föreläsningar och räkneövningar, ställa så många frågor de behöver eftersom personalen är väldig hjälpsam och trevlig. Spara inte tentaplugget mot slutet av kursen, börja i god tid."

  "Plugga tillsammans med andra och ta hjälp av varandra."

  "Börja plugga från början." 

  "Ha kul och fråga alltid!"

  "Gå på alla föreläsningar."

  "Sök på videor på YouTube om det är något du missat eller inte förstod. Gör många övningsuppgifter Börja plugga i tid och öva på reaktionsmekanismerna från start. "

  "Plugga kontinuerligt eftersom förståelsen för varje block bygger på varandra. 
  Rita molekyler och detaljerade reaktioner flera gånger"

  Examination

  Skriftlig salstentamen och skriftliga labrapporter.

  Det ges två frivilliga, men starkt rekommenderade duggor under kursens gång. Dessa hjälper dig som student att veta vilka delar du behärskar, och vilka delar du bör öva mer på inför tentamen.

  Examinator

  Fahmi Himo - HT
  fahmi.himo@su.se

  Pher Andersson - VT
  pher.andersson@su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  • Burrows, Holman, Parsons. Prilling & Price: Chemistry3, 4th Edition, Oxford University Press
  • Utdelat material
  • Vi rekommenderar att ni använder en molekylmodellbyggsats för denna kurs.
 • Kursrapporter

 • Möt oss

  Möt våra lärare

  ”Organisk kemi anses vara ett av de svåraste ämnena att studera. Den utmaningen går jag igång på

  Möt Nicklas, årets lärare på naturvetenskapliga fakulteten 2019, är en uppskattad forskare och lärare som är känd för att förklara svåra saker på ett begripligt sätt.

  Nicklas Selander, biträdande lektor vid institutionen för organisk kemi, är en uppskattad forskare och lärare som är skicklig på att förklara svåra delar på ett begripligt sätt.  

  – Det absolut bästa är när studenter upplever ett ”aha-moment”, berättar Nicklas. 

  Hej Nicklas, kan du berätta lite om din bakgrund? Vad fick dig att börja studera kemi?

  – Jag har nog alltid varit intresserad av naturvetenskap och nyfiken på hur saker fungerar. Att det blev just kemi beror till stor del på en kemilärare jag hade i gymnasiet. Vi fick göra mycket labbar och läste mer avancerad teori. Som ett projektarbete fick jag göra Lidokain, ett viktigt lokalbedövningsmedel som utvecklades på Stockholms högskola – föregångaren till SU. Jag blev väldigt fascinerad över hur jag själv kunde syntetisera Lidokain från enklare komponenter. När det var dags för universitetsstudier började jag med matematik, men gick sedan över till kemi då jag saknade den praktiska, experimentella delen.

  Vad har varit det bästa med att studera kemi?  

  – Just blandningen mellan att försöka förstå naturen och att utveckla nya reaktioner har varit min drivkraft. Under mina kemistudier på SU hade jag många bra lärare och assistenter som inspirerade mig till att fortsätta inom organisk kemi. I de flesta kurser ingick laborativa moment som jag tyckte var väldigt kul. Dessutom hade vi en bra sammanhållning i studentgruppen, vilket också är viktigt för att trivas med studierna.

  Vad är det bästa med att undervisa i kemi?

  – Det absolut bästa är när studenter upplever ett ”aha-moment”. När de slitit länge med att förstå något svårt och till sist får alla bitar att falla på plats. Det är enormt tillfredställande att se detta, och veta att man förhoppningsvis bidragit till att de uppnått förståelsen. Organisk kemi betraktas ofta som ett av de svåraste ämnena man kan studera. Det är en utmaning jag gått igång på, och eftersom många studenter läser andra program är det viktigt att exemplifiera varför kunskaper i organisk kemi är viktiga för många andra vetenskaper. 

  Du blev tilldelad utmärkelsen Årets lärare 2019. Grattis! Vad beror det på tror du?

  – Tack! Tillsammans med kollegor har jag lett en omstrukturering av våra grundkurser för att göra upplägget mer pedagogiskt och att sammanbinda delar i kursen. Med uppdaterat material och organisation har studenterna kunnat få grepp om ämnet på ett enklare sätt. Under mina föreläsningar fokuserar jag på att få studenterna att förstå ämnet lite djupare. Vi löser problem tillsammans och jag försöker förmedla hur de kan angripa problemen. Organisk kemi är svårt och kan i början upplevas som omöjligt att lära sig. Därför har det varit viktigt att motivera studenterna, och skapa en så bra lärandemiljö som möjligt.

  Vad är det bästa med att forska i kemi?

  – Att upptäcka nya saker och lära sig mer om hur kemi fungerar! I min grupp arbetar vi med metodutveckling och katalytiska reaktioner. Det är väldigt tillfredsställande när man jobbat med ett projekt länge och plötsligt får nya data som gör att man kan förstå vad som egentligen händer. När man sedan kan bekräfta sina hypoteser och använda det man lärt sig för att göra nya reaktioner är fantastiskt. I många fall tror vi oss veta hur utfallet blir. I andra fall händer helt nya saker som vi inte förutsett. Det senare kan leda till nya projekt och studier som kanske ingen annan i hela världen har jobbat med.

  Har du gjort någon spännande upptäckt inom ditt område som du kan berätta om?

  – Vi har utvecklat en serie av reaktioner som baseras på radikaler och fluorkemi. Just nu håller vi på att avsluta ett projekt som ger tillgång till fluorerade amidderivat. Fluorinerade molekyler har väldigt speciella egenskaper som är viktiga för utveckling av läkemedel, material och agrokemiska produkter. Efter mycket slit har vi nu lyckats lösa många problem vi hittat på vägen – det känns då extra bra.

  Hur kan kemi och forskning inom kemi leda till ett bättre och mer hållbart samhälle?

  – Alla delar av kemin är viktiga för att kunna omvända vår värld till ett mer hållbart och fortsatt avancerat samhälle. Jordens befolkning ökar, resurser i form av olja och ädelmetaller minskar, och vi har nya utmaningar inom klimat, medicin och hälsa. I alla dessa fält behövs specialister inom kemi för att hitta nya lösningar som fungerar. Först när man förstår de kemiska processer som är viktiga för livet och hela vår moderna värld kan man hitta alternativ till de processer vi idag använder oss av. Det är därför viktigt att det finns en blandning mellan grundforskning och mer tillämpad forskning. 

  Har du några tips till blivande studenter? Varför är kandidatutbildningen en bra start?

  – Kandidatutbildningen innehåller en bra blandning av teori och praktik. Jag gillade att man fick prova på olika kemins olika innan man bestämmer sig för inriktning. Har du ett grundläggande intresse för problemlösning och för att förstå vår omvärld, samt ett intresse för att göra en skillnad för framtiden, är kemi ett bra val. Det finns många olika riktningar att välja efter kandidatprogrammet, och kemister behövs i många olika sektorer.

  Hur ser en vanlig dag ut för dig på jobbet?

  – Ingen dag är den andra lik! Under vissa perioder undervisar jag och under andra fokuserar jag mer på forskning. Vissa uppgifter är förutsägbara och andra är svårare att förutse. Inom forskningen är det ofta nya resultat att fundera på och försöka förstå. Jag jobbar med människor från hela världen och får många internationella kontakter genom konferenser och besök. Det är därför ett varierande och stimulerande arbete.

   

 • Kontakt

  Kursansvarig och examinator - VT
  Kursansvarig och examinator - HT
  Kemiska sektionens kansli & studentexpedition