Organisk kemi I, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar grundläggande begrepp inom organisk kemi och deras tillämpningar inom reaktionsläran.

Viktiga områden som behandlas i kursen är reaktionsmekanismer, grundläggande kemiska laborationstekniker

och enklare organiska synteser.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen