Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Organisk kemi I

 • 7,5 hp

Organisk kemi behandlar kolföreningarnas kemi. Organiska föreningar utgör grunden för allt liv och är basen för vårt samhälle. Under kursen kommer du att lära dig mer om organiska föreningars egenskaper och reaktivitet. I labbet kommer du själv att utföra organkemiska experiment

Bild inför kursen i organisk kemi
Att studera organisk kemi innebär mycket tid i labbet, det är där du lär dig det tekniska handlaget och omsätter teori i praktik.

Kursen behandlar grunderna i organisk kemi, med fokus på grundläggande reaktionslära. Föreläsningar varvas med handledda övningar och laborationer där du får omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken.


Kunskaper i organisk kemi är viktiga för alla kemidicipliner. Vårt samhälle inför stora utmaningar när det gäller hälsa, miljö och hållbar utveckling. Utveckling av nya läkemedel, nya material och bränslen är exempel på områden som kräver kunskaper inom organisk kemi. För att kunna genomföra en förändring från en fossilbaserad ekonomi krävs det en god förståelse för hur organiska föreningar reagerar på en molekylär nivå.


Inom kandidatprogrammet i kemi erbjuds totalt tre kurser i organisk kemi, där KO2003 är den första. En fortsättning ges i KO3005, och under år tre kan du välja till KO5001 som sammantaget ger dig en god grund inom organisk kemi.

 

 • Kursupplägg

  Kursen består av två moment, teori och laborationer.

  Under teoridelen kommer du att lära dig följande.

  • Redogöra för och tillämpa enklare organkemisk nomenklatur och enklare begrepp inom stereokemi.
  • Redogöra för grunderna i organkemisk reaktionslära och med hjälp av mekanismer förklara enklare reaktioner.
  • Identifiera diskutera och lösa grundläggande organkemiska problem.

  Teorin lärs ut under föreläsningar och övningar. Övningarna är till för att du under handledning ska kunna öva på olika koncept och ha möjlighet att ställa frågor. Genom att delta i alla aktiviteter har du bäst möjligheter att tillgodogöra dig ämnet.

  Under den laborativa delen av kursen får du göra enklare organiska synteser, och lära dig vissa av de tekniker som används inom organisk kemi.

  Alla aktiviteter på labb är är obligatoriska.

  Delkurser

  Teori 4.5 hp

  Labb 3 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av

  • föreläsningar
  • övningar
  • praktiskt labbarbete

  Organisk kemi är ett ämne som kräver övning för att uppnå förståelse. Under kursens gång är det viktigt att du som student övar på materialet utanför schemalagd tid. För laborationsdelen behöver du som student förbereda dig, samt avsätta tid för att skriva labrapporter. Till kursen finns ett antal konceptföreläsningar på webben som stöd till teorin. Dessa kan användas som både förberedelse och repetition. Du hittar dem här

  Organisk kemi på YouTube

  Notera, att alla labbar är obligatoriska.

  Heltidsstudier i kemi

  En tidigare student skrev följande "Detta är en svår kurs att klara på egen hand: gå på föreläsningar, övningar och labbar! Hamna inte efter - planera din tid."

  Studenter i kemi, är mer schemalagda än studenter inom andra ämnen.

  Övningar varvas med övningar och laborationer som komplement till teorin.

  Schemalagd tid

  • Föreläsningar
  • Övningar
  • Labbar

  Icke schemalagd tid

  • Självstudier
  • Labrapporter

  Kursen går på helfart under fem veckor, och betraktas som krävande. För att klara den behöver du planera och lägga ned tid på dina studier. Förväntad arbetsbelastning kan variera mellan olika veckor veckor. Du kan ha ledig tid mitt på dagen (perfekt att sitta kvar och plugga eller påbörja din labbrapport), men i undantagsfall måste du stanna sent på labbet för att avsluta pågående experiment.

   

  Examination

  Skriftlig salstentamen och skriftliga labrapporter.

  Det ges två frivilliga, men starkt rekommenderade duggor under kursens gång. Dessa hjälper dig som student att veta vilka delar du behärskar, och vilka delar du bör öva mer på inför tentamen.

   

  Examinator

  Kursansvarig: Nicklas Selander

  E-mail: nicklas.selander@su.se
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
  • Burows, Holman, Parsons. Prilling & Price: Chemistry3, 3rd Edition, Oxford University Press 2017 ISBN: 978-0-19-873380-5
  • Utdelat material
  • Ellervid & Sterner: Organisk kemi 2a upplagan, Studentlitterature 2014, ISBN: 978-9-14-403721-9. OBS! Täcker inte hela kursen. Kan användas som brevidläsning på svenska.
  • Tutorials på YouTube

   

   

   

 • Kontakt

  Kursansvarig: Nicklas Selander

  E-mail: nicklas.selander@su.se

  Kemiska sektionens kansli & studentexpedition Section & Student Affairs Office:

  Rum:        KÖL M345
  E-mail:      exp@kol.su.se