Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Biokemi I

 • 7,5 hp

Kursen ger en introduktion till de kemiska reaktioner och molekyler som behövs för cellulärt liv.

Celler

Under kursen går man igenom vad ett protein är, hur de ser ut och vilka molekylära egenskaper och funktioner de har, bland annat går man igenom hemoglobin och vissa enzymer.

En del av kursen tar upp metaboliska reaktioner och molekyler som är centrala för exempelvis cellers energimetabolism, som andningskedjan och fotosyntesen.

Vi förklarar varför fetter är av betydelse för membranuppbyggnad och som energimolekyler. 

En viktig del av kursen är den som heter Central Dogma, i korthet handlar det som  informationsöverföring från en gen till ett färdigt protein i cellen.

Kursen ger en grundläggande insikt i cellens molekylära maskineri, samt de kemiska principer som styr dess biologiska funktion.

 • Kursupplägg

  Kursen består av två moment, teori och laborationer.

  Under teoridelen kommer du att lära dig följande:

  • kunna redogöra för biomolekylernas grundstruktur och viktigaste egenskaper
  • kunna redogöra för huvuddragen i metabolism och genetisk informationsöverföring
  • kunna redogöra för grundläggande biokemiska principer.

  Teorin lärs ut under föreläsningar och övningar. Övningarna är till för att du under handledning ska kunna öva på olika koncept och ha möjlighet att ställa frågor. Genom att delta i alla aktiviteter har du bäst möjligheter att tillgodogöra dig ämnet.

  Under den laborativa delen av kursen får du  praktiskt hantera och utvärdera enkla biokemiska försök.

  Alla aktiviteter på labb är är obligatoriska.

  Delkurser

  Teori 4.5 hp

  Labb 3 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av

  • föreläsningar
  • övningar
  • praktiskt labbarbete

  Under kursens gång är det viktigt att du som student studerar på egen hand utanför schemalagd tid. För laborationsdelen behöver du som student förbereda dig, samt avsätta tid för att skriva labrapporter.

  Notera, att alla labbar är obligatoriska.

  Examination

  Skriftlig salstentamen och skriftliga labrapporter.

  Examinator

  Kursansvarig: Pia Harrysson
  E-mail: pia.harrysson@su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Kursansvarig: Pia Harrysson
  E-mail: pia.harrysson@su.se  

  Kemiska sektionens kansli & studentexpedition Section & Student Affairs Office:

  Rum:        KÖL M345
  E-mail:      chemistry@kol.su.se