Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Biokemi I

Kursen ger en introduktion till de kemiska reaktioner och molekyler som behövs för cellulärt liv. Under kursen går vi igenom alla biomolekyler såsom kolhydrater, lipider, nukleotider och framförallt proteiner och enzymer. Hur de ser ut samt vilka molekylära egenskaper och funktioner de har i en cell är frågor som besvaras.

För dig som är antagen VT2024

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Fluorescens

Biokemi I ger en grundläggande insikt i cellens molekylära maskineri, samt de kemiska principer som styr dess biologiska funktion.

En del av kursen tar upp metaboliska reaktioner och molekyler som är centrala för exempelvis cellers energimetabolism, som andningskedjan och fotosyntesen.

Vi förklarar varför fetter är av betydelse för membranuppbyggnad och som energimolekyler. 

En viktig del av kursen är den som fokuserar på det centrala dogmat, vilket är ett samlingsbegrepp för processen som möjligör för celler att se till att genetisk information, i form av DNA, kan översättas till ett färdigt protein i en cell samt hur den genetiska information kan överföras till nya celler.

 • Kursupplägg

  Kursen består av två moment, teori och laborationer.

  Under teoridelen kommer du att lära dig följande:

  • Kunna redogöra för biomolekylernas grundstruktur och viktigaste egenskaper
  • Kunna redogöra för huvuddragen i metabolism och genetisk informationsöverföring
  • Kunna redogöra för grundläggande biokemiska principer.

  Teorin lärs ut under föreläsningar och övningar. Övningarna är till för att du under handledning ska kunna öva på olika koncept och ha möjlighet att ställa frågor. Genom att delta i alla aktiviteter har du bäst möjligheter att tillgodogöra dig ämnet.

  Under den laborativa delen av kursen får du  praktiskt hantera och utvärdera enkla biokemiska försök.

  Alla aktiviteter på labb är är obligatoriska.

  Delkurser

  Teori (4,5 hp)

  Labb (3 hp)

  Undervisning

  Undervisningen består av:

  • Föreläsningar
  • Övningar
  • Praktiskt labbarbete.

  Under kursens gång är det viktigt att du som student studerar på egen hand utanför schemalagd tid. 

  Trots att föreläsningar och övningar inte är obligatoriska så vet vi av erfarenhet att deltagande i dessa starkt korrelerar med ett godkänt betyg på kursen. 

  För laborationsdelen behöver du som student förbereda dig, samt avsätta tid för att skriva labrapporter. Laborationer är obligatoriska, en missad laboration kan inte alltid tas igen under kursens gång. En missad laboration kan innebära ett ej godkänt betyg på laborationsdelen av kursen och kan innebära en fördröjning till nästa gång kursen går.

  Citat från tidigare studenter:

  Det jag upplevt varit bäst med kursen var det stora engagemanget! Har känt inspiration och att det alltid funnits rum för frågor och ett bemötande som känts tryggt.  "

  "Agneta och Pias föreläsningar har varit det bästa på SU hittills. Båda är fantastiska och det har varit väldigt härligt att få ha kvinnliga föreläsare."

  "Alltid känt att det är högt i tak och bra stämning i labbet. Överlag har kursen varit väldigt tydlig och haft ett upplägg som varit lätt att följa med i."

  Heltidsstudier i kemi

  Övningar varvas med övningar och laborationer som komplement till teorin.

  Schemalagd tid:

  • Föreläsningar
  • Övningar
  • Labbar.

  Icke schemalagd tid:

  • Självstudier
  • Labrapporter.

  Kursen går på helfart under fem veckor, och betraktas som krävande.

  För att klara kursen behöver du planera och lägga ned tid på dina studier. Förväntad arbetsbelastning kan variera mellan olika veckor veckor. Du kan ha ledig tid mitt på dagen (perfekt att sitta kvar och plugga eller påbörja din labbrapport), men i undantagsfall måste du stanna sent på labbet för att avsluta pågående experiment.

  Tips från tidigare studenter:

  "Förstå först helheten och sedan lär dig detaljerna."

  "Börja lära dig intermediärerna av olika metaboliska vägar så snabbt som möjligt."

  "Lär er reaktionerna för de olika metaboliska processerna tidigt, det är mycket information och det tar lång tid att lära sig."

  "Börja plugga på metabolismen tidigt, det är otroligt många cyklar, oxidationer och andra processer som man ska kunna."

  "Fokusera på att försöka förstå metabolismens processer direkt, för att enklare kunna lära sig strukturerna. "

  "Gå på föreläsningarna! De har gett jättemycket. Och ha en positiv inställning till labbarna. Även om det känns överväldigande så är alla tre labbarna väldigt roliga."
  "Övningarna var också bra att gå till då man kunde fråga om hjälp på frågorna man kunde inte svara på. "

  "Gå på föreläsningar och övningstillfällena! Köp boken, den är bra för djupare förståelse!"

  Examination

  Skriftlig salstentamen och skriftliga labbrapporter.

  Examinator

  Pia Harryson
  pia.harryson@su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Lehninger: Priciples in Biochemistry, DL Nelson & MM Cox, 8th Ed, WH Freeman.

  Tidigare versioner som också går bra:
  Lehninger: Priciples in Biochemistry, DL Nelson & MM Cox, 7th Ed, WH Freeman.
  Lehninger: Priciples in Biochemistry, DL Nelson & MM Cox, 6th Ed, WH Freeman.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig och examinator
  Kemiska sektionens kansli & studentexpedition