Biokemi I, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger en introduktion till biokemi. Kursen behandlar grunderna för proteiners, enzymers,

kolhydraters, lipiders, membraners och nukleinsyrors struktur och egenskaper. Cellers metabolism,

bioenergetik och informationsöverföring.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen