Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Grundläggande kemi

Denna kurs är för dig som vill fördjupa dina kunskaper i kemi från gymnasiet och få en bättre förståelse av grundläggande kemiska begrepp. Kursen kan läsas både av dig som ska läsa vidare till bland annat kemist, biolog och nutritionist, men den passar även dig som vill öka din kunskap av kemiska begrepp.

KZ2012

OBS! Besked om hur undervisningen kommer att genomföras publiceras på Kemiska sektionens hemsida http://www.kemi.su.se

I kursen definieras begreppet jämvikt utifrån termodynamiska lagar, svarar på varför grundämnena i det periodiska systemet skiljer sig åt och med stöd av kvantmekaniska begrepp förklaras hur en kemisk bindning bildas. Du kommer tillsammans med duktiga föreläsare och assistenter närma dig den avancerade kemin genom att ta avstamp i din gymnasiekemi med stöd av dina kunskaper i fysik och matematik.
Kursen kan läsas som en fristående kurs men ingår i de program för studenter som ska läsa vidare till kemist, nutritionist, molekylärbiolog, biolog, marinbiolog, miljövetare samt ämneslärare. Framförallt är den ett förkunskapskrav till alla andra kurser i kemi.

Förutom att kursen ger dig en ordentlig introduktion till ämnet så är en stor del av kursen förlagd till laboratoriet. Mycket tid i labbet kommer att ge dig grunderna för att självständigt kunna utföra svåra experiment med noggrannhet och reproducerbarhet.

 • Kursupplägg

  Kursen består av två delar döpta Jämvikt och Struktur. I båda kurserna ingår labbar.

  I delkursen Jämvikt förklaras grundläggande kemiska begrepp som energi, varför och hur snabbt reaktioner sker, och relation mellan hållbarhetsfrågor och grundläggande kemiska processer.

  I delkursen Struktur tittar vi närmare på atomerna och varför det periodiska systemet ser ut som det gör. Vi går också igenom vad som definierar en kemisk bindning och hur vi med spektroskopiska metoder observerar molekyler och genomför miljökemisk analys.
   

  Delkurser

  Jämvikt 4 hp

  Under kursen första del behandlas grundläggande kemiska begrepp och vetenskapliga modeller:

  • Reaktionsformler och hur du balanserar dessa
  • Jämviktslära, teorierna bakom och hur du räknar på dem
  • Grundläggande termodynamik, hur och varför kemiska reaktioner kan ske
  • Kinetik, läran om vilken hastighet en reaktion har och hur den drivs

  Jämvikt labbkurs, 3.5 hp

  Labbkursen går parallellt med teorikursen, och här lär du dig omsätta och testa de teoretiska kunskaperna i praktiken.

  Struktur 4 hp

  Under delkursen struktur tittar vi närmare på det periodiska systemet, och varför det ser ut som det gör. Vi går också igenom begrepp som kemisk bindning, och spektroskopi.

  Strukturlabbkurs, 3,5 hp

  Labbkursen går parallellt med teorikursen, och här lär du dig omsätta och testa de teoretiska kunskaperna i praktiken.

   

   

  Undervisning

  • Föreläsningar
  • Räkneövningar
  • Laborationer

  Trots att föreläsningar och räkneövningar inte är obligatoriska så vet vi av erfarenhet att deltagande i dessa starkt korrelerar med ett godkänt betyg på kursen. 

  Laborationer är obligatoriska, en missad laboration kan inte alltid tas igen under kursens gång. En missad laboration kan innebära ett ej godkänt betyg på laborationsdelen av kursen och kan innebära en fördröjning till nästa gång kursen går.

  Tips från tidigare studenter:

  "Gå på föreläsningarna."

  "Ta tag i labbrapporter direkt."

  "Plugga inte för sent inför tentan, det är svårt."

  "Plugga på både föreläsningarna men även boken till tentan."

  "Se till att inte komma efter, och läsa kontinuerligt – gör helst också räkneövningarna i boken."

  "Hitta personer som du kan jobba med - det är både roligt och ger bättre inlärning. Triggar varandra också:)."

  "Försök läs igenom det som skall gås igenom innan." 

  "Följ räkneövningarna och räkna igenom - så vet man vad man inte har förstått, och vad man undrar över."

  "Räkna mycket."

  "Repetera allt varje dag."

  "Gör mycket räkneövningarna (sic) och läs lite varje dag."

  "Läs mycket själv."

  Lärandemål

  Efter momentet jämvikt teori förväntas du kunna:

  • Balansera kemiska reaktioner
  • Beskriva enkla oorganiska föreningars struktur och egenskaper
  • Utifrån termodynamiska storheter kunna resonera om kemiska reaktioner som kan ske, hur man mäter deras hastigheter och hur långt de går

  Efter momentet jämvikt laboration förväntas du:

  • Ha grundläggande labbvana som vägning, spädning, mätning med olika instrument
  • Kunna skriva labbrapporter och även muntligt kunna redogöra för dessa

  Efter momentet struktur förväntas du kunna:

  • Redogöra för grundläggande kvantmekaniska begrepp som kvantisering av energi, vågfunktion och atomorbitaler
  • Redogöra för grundämnena och deras elektronstruktur
  • Ha kännedom om deras egenskaper utifrån deras plats i det periodiska systemet
  • Redogöra för den fysikaliska grunden för kemisk bindning, samt visa en grundläggande förståelse för molekylorbitalteori
  • Kunna placera de viktiga spektroskopiska metoderna i ett elektromagnetiskt spektrumet
  • Redogöra för grunderna för några viktiga spektroskopiska metoder

  Efter momentet struktur laboration förväntas du:

  • Ha grundläggande labbvana som vägning, spädning, mätning med olika instrument
  • Kunna skriva labbrapporter och även muntligt kunna redogöra för dessa

   

   

  Examination

  Kursen examineras genom två skriftliga tentamina samt skriftliga labbrapporter

  Examinator

  Lars Eriksson

  E-mail: lars.eriksson@mmk.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Lärobok:

  Burows, Holman, Parsons. Prilling & Price: Chemistry3, 4th Edition, Oxford University Press 

  Tabellsamling :

  Nuffield Advanced Science: Book of Data. ISBN: 9780 5823 5448 7

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Information inför kursstart januari 2021

  I och med den pågående pandemin kommer kursen att ges delvis online. För att det ska fungera smidigt för dig som student behöver du göra vissa förberedelser innan kursstart. Installera och gör dig bekant med ett av nedanstående program innan kursstart.

  Matlab och Octave är i princip likadana för våra ändamål, men Matlab är större och licensierat? Jag rekommenderar enbart Octave för Windows eller Mac, men Matlabs web-version för Chromebook. Du får hjälp att komma igång när kursen börjar.

  Octave

  Installera Octave på din dator, i bifogad fil hittar du instruktioner för mac och PC. Installera Octave (548 Kb)

  Matlab

  Instruktioner här

  https://www.su.se/utbildning/it-f%C3%B6r-studenter/licenser-och-program/matlab-1.445730

  Avogadro

  Instuktioner här

  https://avogadro.cc/

  Office 365

  Som student har du även tillgång till Office 365

  https://www.su.se/utbildning/it-f%C3%B6r-studenter/licenser-och-program/office-365-f%C3%B6r-studenter-1.445733

  ChemOffice Pro

  För att rita molekyler krävs

  https://www.su.se/utbildning/it-f%C3%B6r-studenter/licenser-och-program/chemoffice-pro-1.445727


   

 • Kontakt

  Kursansvarig

  Lars Eriksson

  E-mail: lars.eriksson@mmk.su.se

  Kemiska sektionens kansli & studentexpedition

  Office:        Kemiska övningslaboratoriet M345
  E-mail:       kemi@su.se

  www.kemi.su.se