Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Grundläggande kemi

 • 15 hp

Denna kurs är för dig som vill fördjupa dina kunskaper i kemi från gymnasiet och få en bättre förståelse av grundläggande kemiska begrepp. Kursen kan läsas både av dig som ska läsa vidare till bland annat kemist, biolog och nutritionist, men den passar även dig som vill öka din förståelse av kemiska begrepp.

Periodiska systemet

OBS! Besked om hur undervisningen kommer att genomföras publiceras på http://www.kemi.su.se senast den 15 juli.

I kursen definieras begreppet jämvikt utifrån termodynamiska lagar, svarar på varför grundämnena i det periodiska systemet skiljer sig åt och med stöd av kvantmekaniska begrepp förklaras hur en kemisk bindning bildas. Du kommer tillsammans med duktiga föreläsare och assistenter närma dig den avancerade kemin genom att ta avstamp i din gymnasiekemi med stöd av dina kunskaper i fysik och matematik.
Kursen kan läsas som en fristående kurs men ingår i de program för studenter som ska läsa vidare till kemist, nutritionist, molekylärbiolog, biologi, marinbiolog, miljövetare samt ämneslärare. Framförallt är den ett förkunskapskrav till alla andra kurser i kemi.

Förutom att kursen ger dig en ordentlig introduktion till ämnet så är en stor del av kursen förlagd till laboratoriet. Mycket tid i labbet kommer att ge dig grunderna för att självständigt kunna utföra svåra experiment med noggrannhet och reproducerbarhet.

 • Kursupplägg

  Kursen består av två delar döpta Jämvikt och Struktur. I båda kurserna ingår labbar.

  I delkursen Jämvikt förklaras grundläggande kemiska begrepp som energi, varför och hur snabbt reaktioner sker, och relation mellan hållbarhetsfrågor och grundläggande kemiska processer.
  .
  I delkursen Struktur tittar man närmare på atomerna och varför det periodiska systemet ser ut som det gör. Man går också igenom vad som definierar en kemisk bindning och hur vi med spektroskopiska metoder observerar molekyler och genomför miljökemisk analys.
   

  Delkurser

  Jämvikt 4 hp

  Under kursen första del går man igenom grundläggande kemiska begrepp och vetenskapliga modeller. Man går igenom

  • reaktionsformler och hur man balanserar dessa
  • Jämviktslära, teorierna bakom och hur man räknar på dem.
  • Grundläggande termodynamik, hur och varför kemiska reaktioner kan ske.
  • Kinetik, läran om med vilken hastighet en reaktioner går, och hur långt.

  Jämvikt labkurs, 3.5 hp

  Labbkursen går parallellt med teorikursen, och här lär man sig omsätta och testa de teoretiska kunskaperna i praktiken.

  Struktur 4 hp

  Under delkursen struktur tittar man närmare på det periodiska systemet, och varför det ser ut som det gör. Man går också igenom begrepp som kemisk bindning, och spektroskopi.

  Strukturlabkurs, 3,5 hp

   

   

   

  Undervisning

  • Föreläsningar
  • Räkneövningar
  • Laborationer

  Labbar är obligatoriska, övrig undervisning starkt rekommenderad för att lyckas med kursern. Det är ett ganska stort hopp mellan sista kursen på gymnasiet och första kursen i kemi på universitet.

  Lärandemål

  Efter momentet jämvikt teori förväntas du kunna:

  • Balansera kemiska reaktioner
  • Beskriva enkla oorganiska föreningars struktur och egenskaper
  • Utifrån termodynamiska storheter kunna resonera om kemiska reaktioner som kan ske, hur man mäter deras hastigheter och hur långt de går.

  Efter momentet jämvikt laboration förväntas du kunna:

  • grundläggande labvana som vägning, spädning, mätning med olika instrument
  • kunna skriva labrapporter och även muntligt kunna redogöra för dessa.

  Efter momentet struktur förväntas du kunna:

  •  Redogöra för grundläggande kvantmekaniska begrepp som kvantisering av energi, vågfunktion och atomorbitaler
  • Redogöra för grundämnena och deras elektronstruktur
  • Ha kännedom om deras egenskaper utifrån deras plats i det periodiska systemet
  • Redogöra för den fysikaliska grunden för kemisk bindning, samt visa en grundläggande förståelse för molekylorbitalteori
  • Kunna placera de viktiga spektroskopiska metoderna i ett elektromagnetiskt spektrumet
  • Redogöra för grunderna för några viktiga spektroskopiska metoder

  Efter momentet struktur laboration förväntas du kunna:

  • grundläggande labvana som vägning, spädning, mätning med olika instrument
  • kunna skriva labrapporter och även muntligt kunna redogöra för dessa.

   

   

  Examination

  Kursen examineras genom två skriftliga tentamina samt skriftliga labbrapporter

  Examinator

  Lars Eriksson

  E-mail: lars.eriksson@mmk.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Burows, Holman, Parsons. Prilling & Price: Chemistry3, 3rd Edition, Oxford University Press 2017 ISBN: 978-0-19-873380-5

 • Kontakt

  Kursansvarig

  Lars Eriksson

  E-mail: lars.eriksson@mmk.su.se

  Kemiska sektionens kansli & studentexpedition

  Office:        Kemiska övningslaboratoriet M345
  E-mail:       exp@kol.su.se