Grundläggande kemi, 15 hp

Om kursen

Kursen ger en introduktion till kemin, samt en fördjupning i ett flertal kemiområden. Kursen behandlar

grundläggande kemiska begrepp, jämviktslära, grundläggande termodynamik och inledande kvantmekanik.

Vidare behandlas trender i periodiska systemet och grundläggande teorier för kemisk bindning.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen