Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fysikalisk kemi: kvantmekanik och spektroskopi

Kursen behandlar ett viktigt område inom fysikalisk kemi: Kvantmekanik och spektroskopi. Teorin omfattar modern fysikalisk kemi där kvantmekanisk härledning av atomers och molekylers tillstånd och energinivåer spelar en central roll. Inom kursen övas fysikalisk-kemisk mätmetodik, användning av mätutrustning samt beräkningsmetoder.

MatLab

Även atomstruktur, rotation, vibration och elektronspektroskopi, samt magnetisk resonans behandlas under den här kursen.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Teori (5 hp)

  Laborationer (2,5 hp)

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, räkneövningar samt laborationer.

  Examination

  Examination av teorin sker genom skriftligt prov, tenta.

  Examination av laborationerna sker genom skriftliga labbrapporter.

  Examinator

  Mattias Edén
  mattias.eden@mmk.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  P. Atkins, J. de Paula, R. Friedman “Physical Chemistry: Quanta, Matter and
  Change”, Second edition, Oxford, 2014

 • Kontakt

  Kursansvarig och examinator
  Kemiska sektionens kansli & studentexpedition