Organisation

Kemiska sektionen vid Stockholms universitet består idag av tre forskningsinstitutioner vars forskning rör all kemi från den minsta atomen till cellens kemiska orkester.

Sektionen består av av kemiska sektionens kansli & studentexpedition som sköter all all utbildningsadministration samt våra tre forskningsinstitutioner som spänner över ett brett område som bland annat kan bidra till att lösa framtida miljö- och klimatproblem, bota sjukdomar, öka levnadsstandarden för människor, samt ta fram nya material och läkemedel.

 

All grundutbildning vid Kemiska sektionen drivs av Kemiska sektionens kansli & Studentexpedition tillsammans med alla tre forskningsinstitutionerna.

Kansliet ansvarar för administration kring utbildning. Hos oss hittar du också

  • föreståndare
  • internationell koordinator
  • studievägledare
  • utbildningsadministratörer
  • intendent
 

Kemiska sektionsberedningen är Kemiska sektionens beslutande organ. Den består av respresentanter från sektionens tre institutioner.

DBB

MMK

Organ

Erik Lindahl (vice)

Martin Högbom

Daniel Daley

Pia Ädelroth 

Christian Broberger 

Helena Bergman (KÖL)

Gunnar Svensson

Lennart Bergström

Aji Matthew 

Arnold Maliniak

Berit Olofsson (ordf)

Kalman Szabo

Belen Martin-Matute

Fahmi Himo

Joseph Samec

Ahibur Rahaman (YF)

 

Institutionen för biokemi och biofysik har idag mer än 300 anställda från forskare till teknisk administrativ personal och mer än 100 forskarstuderande.
Forskningen på institutionen täcker hela cellen – från struktur och funktion av enskilda proteiner till den energialstrande mitokondrien och lipidernas funktion och biosyntes i cellens membran och vidare till den unika nervcellen och dess kemi. Även membranproteiners topologi hur de interagerar med lipider studeras med biokemiska och biofysikalisk metoder och teknologier. Ett stort forskningsområde på institutionen är bioinformatik, där man med datorns hjälp hanterar och behandlar information som ligger dold i linjära gen- och proteinsekvenser. 
Institutionen ansvarar för många av de kurser som ges på kandidatprogrammet i kemi samt driver två egna masterprogram - ett i biokemi med stort fokus på proteinkemi samt det mycket populära programmet i neurokemi med molekylär neurobiologi. Institutionen är även representerad vid Science for Life Laboratory, där många av deras forskare arbetar.

Institutionen för biokemi och biofysik, DBB

 

Forskning på institutionen för material- och miljökemi (MMK) rör viktiga utmaningar inom energi, miljö och hälsa – för en bättre värld och hållbart samhälle. Forskningen fokuserar på att utveckla nya material genom grön syntes och hållbara processer samt analytisk kemi för miljö och hälsa. Metoder som används inom fältet är elektron kristallografi, analytisk TEM, röntgen och neutron kristallografi, NMR samt kemisk dataanalys.

MMK tillhandahåller även många core faciliteter för analyser av materials fysikaliska och strukturella egenskaper. 

Institutionen är en stark drivkraft i kandidatprogrammet i kemi och ansvarar för undervisning och kursinnehåll i många kurser såsom fysikalisk kemi, oorganisk kemi, introduktion till miljökemi samt kemisk dataanalys, kemisk- bindning och modellering och två populära kurser i analytisk kemi. De ansvarar även för det mycket populär masterprogrammet i analytisk kemi.

MMK består av 26 forskningsgrupper, doktorander och teknisk administrativ personal. 

Institutionen för material- och miljökemi (MMK)

 

Institutionen för organisk kemi bedriver både experimentell och teoretisk organisk kemi i en mycket internationell miljö. Forskningen spänner från selektiv syntes, metallorganisk kemi, kvantkemisk modellering, kemi med hypervalent jod, bioorganisk kemi, grön kemi, PET-kemi samt medicinsk kemi vid läkemedels utvecklingsenheten vid SciLife Lab. 

Institutionen är tongivande för kandidatprogrammet i kemi och driver sitt egna mastersprogram i organisk kemi. Institutionen är även hem för Årets lärare 2019 – Nicklas Selander samt Kemiska sektionens dekan Berit Olofsson.
Idag består institutionen av fler än 100 forskare och forskarstudenter samt teknisk administrativ personal.

Institutionen för organisk kemi
 

 

Kontakt

Kemiska sektionens kansli & studentexpedition
På denna sida