Under utbildningen

Vi vill att du som studerar hos oss ska lära dig mycket under din tid här. Därför har vi samlat det viktigaste som du bör känna till här så du kan ägna dig åt dina kemistudier.

På den här sidan presenteras information som gäller specifikt för kemistudier vid Stockholms universitet. Hittar du inte svaret här så läs gärna även universitetets generella information som du hittar på su.se/studera.

Om du fortfarande inte hittar det du letar efter så tveka inte att höra av dig till oss, kemi@su.se

Planerad undervisning våren 2022

 

Arbets- och studiemiljön vid universitetet är viktig för att du som student ska kunna prestera ditt bästa.

Här kan du läsa om studenternas studiemiljöombud och universitetets arbetsmiljöarbete

 

Ibland kan man som student behöva avbryta sina studier eller göra studieuppehåll. Om det blir aktuellt för dig är det viktigt att du tar reda på vad som gäller.

Det här gäller om du vill avbryta studier eller ta studieuppehåll

För att ansöka om studieuppehåll kontaktar du studievägledaren. Du behöver endast söka för uppehåll längre än en termin. För kortare uppehåll räcker det att du pratar med studievägledaren om hur du kan ta igen missade delar.

Du når studievägledaren via mejl på kemi@su.se

 

Examination, allt som är betyggrundande

Examination hos oss är inte bara tentor. Examination är också labbrapporter, grupparbeten, presentationer etc.

Det är viktigt att du är medveten om våra etiska riktlinjer. Dem kan du läsa här

Läs mer i våra etiska riktlinjer:

Etiska riktlinjer (94 Kb)

Fusk är något vi ser mycket allvarligt på. Det leder alltid till disciplinära åtgärder, du kan bli av avstängd från studierna under flera månader. Som fusk räknas bland annat all användning av otillåtna hjälpmedel, ha mobilen i fickan, skriva av någon annans arbete och samtala med andra under tentamen. 
Läs mer om dina rättigheter och skyldigheter som student

Läs mer om riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet

Du anmäler dig till tenta i Ladok. För att kunna anmäla dig till ordinarie tenta måste du vara registrerad (eller omregistrerad vilket bara sker i mån av plats). Du kan inte räkna med att få skriva en tentamen du inte är anmäld till.

När du anmäler dig till tentamen får du en personlig kod. För att din tenta ska vara anonym identifierar du dig med koden istället för ditt namn på tentan och samtliga blad som du lämnar in.

Tentan rättas sedan och betygen registreras i Ladok senast 15 arbetsdagar efter examinationen. De rättade tentorna lämnas oftast sedan in till studentexpeditionen där du kan hämta ut den.

Läs mer om regler för salstentamen

 

Sedan höstterminen 2009 tillämpas anonyma tentor vid Stockholms universitet. Anonyma tentor betyder att ditt namn och personnummer inte visas för den som rättar tentan och sätter betyg. Istället identifieras du med en anonymkod,  som gäller för just dig, vid just detta tentamenstillfälle. Vid nästa anonyma tenta kommer du att få en annan kod.
Anonymkoden visas på ditt Ladok när du anmält dig. Du får också ett e-postmeddelande med anonymkoden.

OBS! Ta med din anonymkod till skrivningen!

Om du av någon anledning inte kan delta eller inte blir godkänd på examinationen så har du rätt att bli omexaminerad. Det ges tre tillfällen per år:

  • ordinarie tillfället under kursen
  • ett tillfälle i anslutning till kursens slut (upp till sex veckor efter att du fått resultatet)
  • ett uppsamlingstillfälle (ges normalt under sommaren)

Så länge kursen ges är antalet tillfällen du får skriva normalt inte begränsat, men tänk på att vissa kurser måste vara klara för att du ska få gå vidare till nästa. Det är smart att ta itu med rester så snart det går.

Ibland kan ”salstentor” via zoomövervakning behöva genomföras. Det betyder att du kommer få ta del av tentafrågorna antingen via mail, Athena eller någon annan digital plattform. Samtidigt kommer du vara uppkopplad via Zoom och få skriva och ladda upp dina svar under övervakning av en tentamensvakt.

Läs mer i om Zoom-övervakade tentor

Utöver en ordinarie tentamen och ett omtentatillfälle brukar det finnas en omtentaperiod i augusti. Du måste anmäla dig via Ladok. Om ingen har anmält sig före sista anmälningsdatum, ställs tentan in.

Läs mer här om uppsamlingstentorna 2022!

I länken nedan kan du se alla planerade tentor och omtentor.

Tentamensschema - rullande schema 6 månader framåt hittar du här

Observera! Tentatillfället syns  för en registrerad student även innan anmälningsperioden är öppen. Men det ligger lite dolt, klicka på kursen, sedan på modulen och därefter kan du se att det finns ett tentatillfälle. 
När anmälan är öppen ligger det på förstasidan i Ladok att det finns något att anmäla sig till.

 

Sker på Kemiska sektionens kansli & studentexpedition om inget annat anges. Om du vill få bedömningen av tentamen omprövad, får tentan inte hämtas ut från expeditionen, utan du måste kontakta ansvarig lärare så fort som möjligt. När du tittat igenom din tenta på expeditionen, skriver du under en lista att du hämtat ut den.

Du kan alltid se de planerade tentorna för 6 månader framöver i vårt rullande tentaschema. Anmälan öppnar ca 2 veckor innan. Tentatillfället syns för en registrerad student även innan anmälningsperioden är öppen. Men det ligger lite dolt, klicka på kursen, sedan på modulen och därefter kan du se att det finns ett tentatillfälle. 
När anmälan är öppen ligger det på förstasidan i Ladok att det finns något att anmäla sig till.

Jag har glömt att anmäla mig och webbanmälan är stängd, vad ska jag göra?

Om du har glömt att anmäla dig och det är någon dag kvar till tentan, kontakta Kemiska sektionens kansli & Studentexpedition och förklara vilken tenta du vill skriva. Om du inte hinner få svar i tid så skriver du tentan i mån av plats. 

Varför är inte mina resultat inrapporterade?

Det kan vara för att kursansvarige inte har rättat tentan än. Det kan också vara så att du har poäng på en del av kursen (tex godkända labbar) sedan gammalt och det behöver rapporteras in på den "gamla" kursen. Kontakta då Kemiska sektionens kansli & Studentexpeditionen och förklara situationen. 

 

Som student finns det en rad olika saker du kan göra för att vara med och påverka din utbildning.

Så här kan du påverka din utbildning

Studentrådet i kemi

 

 

Studieintyg skriver du enklast ut själv via Ladok genom att logga in med ditt universitetskonto. Intyg kan skapas för studier vid Stockholms universitet och som ett nationellt studieintyg där studier vid flera svenska lärosäten tas med.

Ladok

Behöver du ett studieintyg med stämpel och underskrift, från endast Stockholms universitet, kan du beställa detta genom att logga in på Serviceportalen (klicka på Beställning, Infocenter/Studentservice och välj typ av intyg).

Serviceportalen

Om du behöver ett annat typ av intyg så kan vi hjälpa dig. Berätta för oss vad du vill att intyget ska innehålla

  • Vilken information intyget ska innehålla (så detaljerat som möjligt)
  • Om det ska vara på svenska eller engelska
  • Vem som är mottagare (exempelvis CSN eller SSSB)
  • Om du vill få det skickat digitalt eller med vanlig post (inkludera då adress)

Skicka förfrågan till oss på studentexpeditionen.

 

Om du har tidigare studier eller studier från andra högskolor eller universitet som du vill ha med i din examen så kan du ansöka om tillgodoräknande. Detsamma gäller om du studerat utomlands.

Läs om när och hur du ska ansöka om tillgodoräknande

 

Kontakt

Kemiska sektionens kansli & studentexpedition
På denna sida