Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i nutrition

Nutrition, eller näringslära, är en spännande och växande vetenskap där intresset för nya rön är stort. Men vad är egentligen den bästa kosten? Många olika budskap florerar i media. För att förstå vetenskapen bakom näringsläran behövs kunskaper som spänner över ämnets hela bredd.

Grönsaker och fröer

Nutrition är en tvärvetenskap som sträcker sig över en bredd av ämnen, från naturvetenskap som kemi, biokemi, molekylärbiologi och livsmedelsvetenskap, till medicinska ämnen som fysiologi, sjukdomslära, toxikologi, epidemiologi och folkhälsovetenskap. Det är en vetenskap om hur kosten påverkar kroppen, om människans energiomsättning och om vilka näringsämnen kroppen behöver, vilka funktioner de har i kroppen, var de finns i maten och vilka mängder som behövs.
Nutrition kommer in i alla sammanhang som har att göra med kost och hälsa, både vad gäller att förebygga sjukdomar samt vid behandling av många sjukdomar. Våra vanliga folkhälsosjukdomar som fetma, diabetes, hjärt- och kärlsjukdom, benskörhet och cancer påverkas till exempel av vad vi äter och vår livsstil. Dessa sjukdomar är numera ett globalt problem.

Idrottsnutrition, samspelet mellan nutrition och gener (nutrigenomik) och tarmflorans betydelse för hälsan är ytterligare områden som hör hemma under näringslära. Utvecklingen inom molekylärbiologin har blivit en viktig del av den moderna nutritionsforskningen, där man studerar och börjar förstå mekanismerna bakom kostens inverkan på organismen, ända ner på genregleringsnivå.

För mer information se Karolinska Institutets sida

 • Programöversikt

  Om du vill förstå näringslära mer på djupet och arbeta med frågor som rör kost och hälsa utifrån en vetenskaplig grund behövs kunskaper på universitetsnivå. Kandidatprogrammet i nutrition består av ett sammanhängande kursblock om 180 högskolepoäng (3 år) och syftet är att du efter genomgången utbildning ska ha utvecklat självständig analytisk förmåga och kompetens att med vetenskaplig förankring kunna arbeta inom ett brett urval av nutritionsrelaterade områden.

  År 1

  Kemi (KÖL, Frescati)
  Grundläggande kemi, 15 hp
  Organisk kemi I, 7,5 hp
  Biokemi I, 7,5 hp
  Organisk kemi II, 7,5 hp
  Biokemi II, 7,5 hp

  Nutrition (KI - Campus Flemingsberg)
  Livsmedelskemi och livsmedelslära, 7,5 hp
  Människokroppen, hälsa och sjukdom, 7,5 hp

  År 2

  Biologi (BIG, Frescati)
  Cell- och molekylärbiologi, mikrobiologi och genetik, 30 hp

  Nutrition (KI – Campus Flemingsberg)
  Humanfysiologi och energiomsättning, 15 hp
  Näringsfysiologi, 15 hp

  År 3

  Nutrition (KI – Campus Flemingsberg)
  Nutritionsepidemiologi, 7,5 hp
  Klinisk nutrition och nutritionsstatus, 15 hp
  Folkhälsonutrition, 7,5 hp

  Molekylär nutrition, 7,5 hp
  Nutritionstoxikologi, 7,5 hp
  Självständigt arbete i nutrition, 15 hp

  Förslag på fristående kurser efter examen:
  Praktik i nutrition, 7,5 hp och 15 hp

 • Så ansöker du

  Du ansöker via antagning.se.

  SU:s webb kan du läsa mer om hur du ansöker till våra utbildningar, samt information om annat du kan behöva tänka på.

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  ”Och det som är så bra med nutritionistprogrammet är att du kan få välja själv sen efteråt om du vill gå in i forskningslivet, att du vill få den här djupare kunskapen om nutrition. Men dörren finns också öppen för arbetslivet, för att vi behövs på arbetsmarknaden också”.
  Freja berättar om bredden av utbildningen och tar även upp skillnaden mellan en dietist och en nutritionist, se filmen

  "Det var roligt att man fick med en del fysisk aktivitet och andra hälsoperspektiv, eftersom det går hand i hand med nutritionen".
  Annelie berättar om sin syn på Kandidatprogrammet i nutrition, se filmen

  ”Utbildningens uppbyggnad ger verkligen en djup och unik förståelse för nutrition och näringslära”.
  Hanna tyckte att det är ett av de bästa valen hon gjort i livet, se filmen

  ”Min absoluta favoritkurs var Humanfysiologin. Den var så otroligt spännande och jättekul och det pushade mig till att läsa vidare”.
  Elin blev inspirerad av de engagerade föreläsarna, se filmen

 • Arbetsmarknad och karriär

  Ämnets tvärvetenskapliga karaktär gör att studier inom näringslära är användbara inom många arbetsområden. Många nutritionister (näringsfysiologer) är verksamma inom forskning och undervisning. De arbetar även inom kost- och hälsoupplysning, både i privat och offentlig regi.

  Statliga verk, som till exempel Livsmedelsverket, samt kommuner och landsting utgör också arbetsplatser för nutritionister. Andra verksamhetsområden är produktutveckling av livsmedel och näringstillskott eller laborativt arbete.
  Allt fler satsar även på egen konsultverksamhet, med framför allt utbildning och information inom nutritionsområdet.